Annons

”PantaMera” effektiviserar med nytt system från Unit4

Återvinning är bra, men ibland kan det vara ännu bättre att starta på helt ny kula. Det kan man idag konstatera på Returpack - mer känt som ”Pantamera”; ni har väl sett bolagets TV-reklam? – som valt affärssystemet Unit4 Business World. Vinsterna med det nya systemet är större än värdet av det som kunde göras i det gamla. Då ska man byta för att på sikt vinna betydligt mer än vad det tidigare kunde erbjuda.
Med det nya systemet blir det sålunda möjligt för Returpack att genom digitalisering kunna automatisera ekonomiprocesserna och på så sätt frigöra tid för ekonomifunktionen att stödja övriga i organisationen med ekonomiuppföljning och inköp.

Returpack grundades 1984 och startade då ett pantsystem för aluminiumburkar. 1994 startades även ett pantsystem för PET-flaskor. Företagets vision är att bidra till ett hållbart samhälle genom världens bästa pantsystem.

– Vi är ansvariga för Sveriges största pantsystem av burkar och PET-flaskor för konsumtionsfärdig dryck, säger Lena Jessen, adminisitrativ chef på Returpack. Det är vår uppgift att få återvinningssystemet att fungera i alla led; sprida information om återvinningssystemet, hantera ersättningar samt koordinera hämtning av tomma förpackningar. Det är därför viktigt att vi ständigt arbetar med att utveckla pantsystemet, våra logistiklösningar och våra samarbeten för att öka tillgängligheten och därmed återvinningen.

Önskemålet var att hitta ett ekonomisystem som kan automatisera och digitalisera det dagliga arbetet, samtidigt som det ger god kontroll med inbyggda kontrollfunktioner. Man ville även att det skulle finnas möjlighet att integrera detta med övriga system i företaget och ge möjlighet till utveckling och integration med nya system i framtiden.

Att förenkla och effektivisera ekonomiarbetet är viktigt, så att Returpack kan frigöra tid och resurser till att fokusera på sitt huvudsakliga uppdrag och mål – att se till att 90 procent av Sveriges aluminiumburkar och PET-flaskor återvinns.

– För att kunna hänga med i utvecklingen och digitaliseringen så krävs det ett nytt tänk, säger Lena Jessen. Med ett effektivt system som Unit4 Business World får vi effektivare ekonomiska processer och kan därmed förvalta våra resurser på ett bättre sätt.

 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title