Annons

PLM/CAE: ”TECHNIAs satsning på ett nytt simuleringscenter ett bevis på bolagets stora ambitioner”

Att simulering och analys (S&A) är ett av hetaste sub-PLM-områdena behöver ingen tvivla på. I takt med att virtuell produktutveckling och digitaliseringen av hela produktframtagningsprocessen slagit igenom blir betydelsen av att kunna testa och validera sína digitala modeller redan innan de finns i fysisk form helt avgörande för effektivt utvecklingsarbete. Det företag som vill utveckla konkurrenskraft måste kort sagt satsa på S&A-området för att hänga med.
Det är i skenet av detta svenska IT-koncernens, Addnode, köp av två CAE-bolag i slutet av förra året ska ses. Det var i december det blev klart med förvärven av dels Strategic Simulation & Analysis (SSA) och dels SIMULEON. Båda bolagen – kända som specialister när det gäller Dassault Systemes SIMULIA-svit - har placerats inom PLM-divisionen och PLM-konsulten TECHNIA.
Nyligen meddelade TECHNIA att bolagen integrerats i verksamheten och numera utgör fundamentet i det nyetablerade ”Simulation Centre of Excellence” som den svenska PLM-konsulten dragit igång.

Målet med detta center är att leverera high-end simuleringstjänster och kunskap.
“Analys och simulering är viktiga tillgångar för alla forsknings- och utvecklingsavdelningar (FoU) och har den beprövade förmågan att tillhandahålla lösningar på ett stort antal tekniska utmaningar,” skriver man i ett tidigare pressmeddelande.

Erbjuder high-end simuleringskunskap
Detta ”Simulation Center Of Excellence” (SCOE) kommer att tillhandahålla mjukvara och tjänster som tar sikte på att sänka kostnaderna för design-iterationer och förbättra effektiviteten i individuella arbetsflöden. En effekt av detta är att utvecklare kommer att kunna öka frekvensen på sina problemlösningscykler och uppnå en snabbare tid ut på marknaden.
– En del av vår strategi är att tillhandahålla high-end simuleringskunskap till både existerande och potentiella kunder, säger Dolf Broekaart, som är säljansvarig för ”Direct Simulation-biten”. Med vårt fokus på programvara, konsulting och utbildning har vi byggt upp ett team med 30 simuleringsspecialister, som gillar att bli utmanade att lösa de mest komplexa simuleringsproblemen som finns.

Det nya simuleringscentret gör TECHNIA till en ledande global partner på SIMULIA-området, menar Laurence Marks.

Laurence Marks, som leder detta TECHNIA-center tillsammans med Broekaart, menar att sammanslagningen av de två köptas bolagen gör TECHNIA till, ”den ledande globala partnern för SIMULIA i synnerhet och och simulering i allmänhet”.
– Med över 30 anställda som uteslutande arbetar inom high-end FEA (finita element analys) och CFD (computational fluid dynamics, ”flödessimulering”) och automatisering av desso teknologier, har SCOE teknologier och färdigheter för att möta simuleringsutmaningarna som driver företag i alla storlekar mot effektiv leverans av innovativa tekniska projekt.

Ligger helt rätt i tiden
Kombinationen av SSAs och SIMULEONs simulerings- och analyskompetens ger också en god grund för TECHNIAs ”Simulation Center Of Excellence” när det gäller att utöka high-end simuleringsverksamheten hos kundföretagen.
Satsningen visar också att den svenska ”value solution-partnern” till Dassault Systemes ligger helt rätt i tiden och visavi de krav som digitaliseringen för med sig.
Som noterades ovan har både SSA och Simuleon Dassault Systèmes simuleringsplattform, SIMULIA, som basplattform på mjukvarusidan. Man täcker produktsortimentet och tillhandahåller programvara, utbildning, konsulttjänster inom CAE och utför produktsimulering med hjälp av Finita Element Analys (FEA) och multifysiklösningar. SSA ligger i Charlbury, England och Simuleon i Zaltbommel, Nederländerna.
På alla fronter ser vi att användningen av simulering och analys växer lavinartat, samtidigt som integrationen och användningen av de här verktygen på intet vis är enkla saker. Effektivt utnyttjande kräver kompetens både bland de som tillhandahåller applikationer och de som ska använda lösningar. Men allmänt ska sägas att TECHNIAs vilja att bygga kompetens på CAE-området är en nyckel till att bibehålla den marknadsledande roll man har inom PLM-konsulting.
Tilläggas kan att båda bolagen är också officiellt erkända av Dassault som, ”Certified Dassault Systemes Education Partners”, en etikettering som torde kvartstå även efter sammanslagningen under TECHNIAs paraply.

Globalt ledande kraft
Att TECHNIA så här snabbt efter köpen av bolagen integrerat verksamheten är ytterligare ett bevis för bolagets ambitioner att vara en globalt ledande kraft inom produktutvecklingslösningar relaterat till Dassault.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title