Annons

PLM: Han tar över som VD för Siemens Digital Industries-partnern IDEAL GRP

Hartikainen har en stark bakgrund kring detta att omvandla och skala upp företag för snabb tillväxt. Han kommer till IDEAL från konsulten TietoEVRY, där han har varit chef för den globala tillväxtverksamheten för kundupplevelser, med över 700 anställda, under de senaste fyra åren. Han har också tidigare fungerat som VD för Smilehouse.
– Det ska bli oerhört spännande att jobba i IDEAL, säger bolagets nye exekutive ledare, och fortsätter: ”Vi präglas av en smidig och förstklassig kultur, som bygger på anpassningsförmåga, uthållighet och innovationsförmåga i världsklass. Detta sagt står det klart att den största tillgången i detta företag är de fantastiska medarbetarna.

Tilläggas kan att IDEALs verksamhet geografiskt täcker Sverige, Danmark, Norge, Finland och Baltikum och man har har en komplett portfölj av tjänster och lösningar.
– Så är det och vad det övergripande handlar om är att vi kan hjälpa industri- och tillverkningsföretag att utnyttja produkt-, anläggnings- och fabriksdata, för att utforma och implementera produktlivscykelrelaterade processer (PLM) och optimera tillverkningsdrift (MOM, ”Manufacturing Operation Management”) för att fungera optimalt i den nya ”hyperkopplade” världen, säger Terho Valtonen, styrelseordförande i IDEAL GRP.
Han hävdar vidare att Industry 4.0 placerar bolaget i en nyckelposition hos kunderna i den snabba förändringsprocess som varje industriföretag idag står inför.

MARTIKAINEN SKA LEDA BOLAGET
IN IGENOM NÄSTA TILLVÄXTFAS
IDEAL GRP sysselsätter över 100 personer och företaget går, enligt styrelseordföranden Valtonen, in i nästa tillväxtfas där datadrivna affärs- och helhetsprocesser är nyckeln.
Bolagets nettoomsättning ligger på nära 20 miljoner euro, motsvarande drygt 200 miljoner kronor. Några av IDEAL GRPs kunder är Sandvik, Metso Outotec, Konecranes, Tomra, Planmeca, Polar Electro, LEGO, Tooltec, Midroc-LKN, Swisslog och Laerdal.

Företaget har som sagt också ett unikt nordiskt-baltiskt partnerskap med Siemens. Men man har i samband med formeringen av det nya bolaget också satsat hårt på att bygga upp en rakt igenom professionell miljö; från tjänste- och mjukvarusidan, till administration och styrelse.
– Det stämmer, säger Terho Valtonen. Efter sammanslagningen för ca ett år sedan bildade vi en professionell styrelse med skickliga externa ledamöter, som styrelseordföranden i Nordea Funds, Jukka Perttula, den globalt välkända PLM-profilen Bill Gascoigne och industriexperten, Thomas Persson, med bakgrund från Toyota och Scania. Därmed blir det ett logiskt nästa steg för oss att med utnämningen av en ny VD slutföra byggandet av en stark grund för företaget. Med en erfaren och bevisat framgångsrik professionell person, som Jaakko Martikainen, som företagsledare står vi starka inför nästa fas av tillväxt och uppskalning, tillägger Valtonen.

FRAMGÅNGSRIK EXPERTORGANISATION
IDEALS styrelseordförande konstaterar också att ett av de viktigaste urvalskriterierna för den nya VDn var en stark praktisk kompetens och vision för att bygga en agil, ”människan-först-kultur” och etablera ett starkt ledarskap och organisation i företaget.
– Martikainens välkända expertis och erfarenhet inom detta område övertygade oss alla. Vi ser att detta är en av de viktigaste ingredienserna för att bygga en mycket framgångsrik expertorganisation som är positionerad för framtiden, säger Valtonen.

Tidigare VDn, Juha Takkunen, kommer att fortsätta i företaget, som medlem av gruppledarskapsteamet som arbetar nära viktiga kunder, affärsverksamhet och kvalitetsutvecklingsinitiativ.
– Jag tackar Juha Takkunen för att ha lett företaget framgångsrikt under de senaste fyra åren och för det framgångsrika genomförandet av fusionen. Detta har gjort det möjligt för oss att ha den position vi har idag, avslutar Valtonen.

IDEAL GRPs svenske försäljnings- och marknadsdirektör, Dick Nyström.

HUR SER KUNDERNAS UTMANINGAR UT?
Vilka är då utmaningarna IDEAL GRPs kunder står inför och vilka är de viktigaste frågorna att hantera just nu? Bolagets svenske försäljnings- och marknadsdirektör, Dick Nyström, menade i en tidigare PLM&ERP News-artikel att viktiga utmaningar handlar om vad han kallade, ”mätbara process-effektiviseringar”.
– Vi pratar egentligen inte särskilt mycket ”produktmärke” ute hos kunderna, förklarade han. Givetvis har vi dessa samtal med flera av våra kunder, också där de behöver komplettera med enstaka licenser, men vi märker en helt annan typ av dialog och behov i de nya möten vi har. Kunderna är ofta mer noggranna med att definiera vilka områden de har problem med, eller vilka bitar de vill vässa. ”Kan ni visa oss lösningsalternativ”, är ofta en fråga vi får och en vanlig utgångspunkt. Fördelen vi har i IDEAL GRP är att vi har ett större team, som enbart arbetar med verksamhetsutvecklingsfrågor för att med hjälp av olika verktyg konkretisera vart flaskhalsar finns eller hur processer kan förbättras. Detta är en given fördel som vår storlek ger oss och kunderna.

Ett konkret exempel är när kunden behöver effektivisera sin samverkan med underleverantörer. De behöver t ex minska kassationen och öka interaktionen mellan det egna bolaget och underleverantörerna. Ledtiderna måste ner och kunderna behöver veta mer exakt vart leverantören befinner sig i sin process. De vill därmed också kunna balansera och bättre planera sin orderläggning till underleverantörerna och på det sättet uppnå rätt flöde i sin verksamhet.

UTVECKLA FULL SPÅRBARHET
Andra fråge- och problemställningar handlar om att utveckla full spårbarhet och full transparens i alla skeden i processen från idé och färdig produkt till utleverans till kund. Hur hanterar vi bäst kvalitetsfrågorna under denna process? Hur säkerställer vi återrapporteringen mellan produktion och utveckling? Hur integrerar vi affärssystemet med MES- och PLM-systemet på ett bra sätt?
– Det är i detta spann vi ofta ligger för att hjälpa kunderna, berättade Nyström. De så välbekanta silorna är alltså fortfarande sådant som hindrar smidiga flöden i produktframtagningen. Vi har väldigt bra lösningar kring detta och jobbar mycket med att bygga broar mellan dessa öar/silos på ett bra sätt.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title