Annons

PLM: De tunga poängerna i Siemens nya Teamcenter 12

När Siemens nu släpper sin senaste version av PLM-sviten Teamcenter är det en stor nyhet på många ställen i företagsvärlden. Inte minst för att denna lösning är cPDm-områdets (collaborative Product Definition management) klarast lysande stjärna med fler användare än någon annan mjukvara, inkluderat Dassault Systemes produktdata backbone, ENOVIA på 3DEXPERIENCE-plattformen, PTCs Windchill och SAP PLM.
I den nya versionen av Teamcenter pekar bolaget framför allt ut följande nyheter:
* Genom ett antal nya partnerskap på molnområdet, kombinerat med nya leveransoptioner, skapas en ökad flexibilitet, skalbarhet och snabbhet.
* Det nya webbgränssnittet för TCs Active Workspace vässar tillgången på produktinformation och utökar möjligheterna till processamarbete både internt mellan avdelningar och externt med partners.
- Vi fokuserar på att göra Teamcenter mer kostnadseffektivt att distribuera och äga, samtidigt som vi utökar tillgången till fler användare med de webbaserade lösningarna. En nyckel i allt detta handlar om ökad speed. Med den här utgåvan av TC kommer våra kunder att få betydligt bättre prestanda på flera webbplatser, till exempel upp till 10 gånger snabbare dataöverföringar, 5-10 gånger snabbare datasynkronisering och hantering av upp till 2 miljoner objekt per timme, säger Joe Bohman, VP för Siemens Softwares Lifecycle Collaboration-mjukvara.

Själva cPDm-området är ett av PLM-marknadens absolut viktigaste. Här talar investeringssiffrorna ett tydligt språk. Generellt satsade världens företag, enligt analytikern CIMdatas 2017-rapport, drygt 14 miljarder dollar, eller ca 122 miljarder svenska kronor, i denna typ av porduktutvecklingsverktyg; medan det i CAx-områdets olika verktyg (CAD, CAE, CAM etc) satsades ca 25,8 miljarder dollar (ca 225 miljarder kronor). Det betyder att cPDm-investeringarna utgör en substantiell del av världens totala IT-satsningar när det gäller produktframtagningsstöd.
I de två stora industrisegmenten Automotive och Aerospace är Siemens’ Teamcentersvit  (TC) också den klart dominerande lösningen vad avser antal användare.
Även i finansiella termer är TC störst räknat efter marknadsnärvaro där CIMdata rankar Siemens som etta med 1,9 miljarder dollar i intäkter att jämföra med tvåan Dassaults 1,85 miljarder.

Tar sikte på att göra PLM-ägandet billigare. I och med att vi talar om finansiellt stora satsningar på cPDm bland världens företag blir också sånt som kostnads-, effektivitets- och snabbhetsfaktorer av stor betydelse. Både automotive- och aerospacemarknaderna präglas av stenhård konkurrens. Alla vinster, även de som procentuellt sett kan tyckas marginella, har stor betydelse. Och kostnader relateras i detta inte bara till direkta minskningar i kronor och ören, utan lika mycket handlar det om kapabiliteter som kan öka snabbheten i arbetet, exempelvis genom rappare hantering av stora datavolymer eller utökade möjligheter för kollaborativ samverkan mellan parter i produktutvecklingsarbetet. Kan detta göras snabbare, helst också med bättre kvalitet, innebär det också att tiden till marknaden för en produkt kan kortas, med sånt som snabbare återflöde av intäkter som följd. Därmed når man också ett läge där man snabbare kan få in intäkter som täcker de initiala utvecklingskostnaderna.
Med en fokusering mot den här loopen blir det tydligt vad Siemens nya TC-version tar sikte på: Man vill hjälpa till med att minska den totala kostnaden för att hantera och utveckla PLM genom molnbaserade installationsalternativ, samtidigt som det ger ”bekvämare” åtkomst av webbläsare på vilken smart enhet som helst, tillsammans med verktyg för att enkelt hantera och behålla själva mjukvaran.
– Parallellt med detta ska noteras att vi också presenterar nya och förbättrade lösningar som fördjupar Teamcenter PLMs tekniska aspekter och affärslösningsbredd. Detta gör att kunderna kan digitalisera sin verksamhet och fatta välgrundade beslut baserade på insikter från en digital tvilling av den fysiska driften eller produkten, säger Joe Bohman.

Vässad innovation genom IT-effektivitet. ”Med den senaste versionen av Teamcenter levererar vi ett modernt, anpassningsbart PLM-system som visat sig förändras och växa med våra kunder, eftersom de möter utmaningarna inom industrin och marknadsförstörelsen”, säger Joe Bohman, VP för Lifecycle Collaboration Programvara för Siemens PLM Software.

Han konstaterar vidare att Teamcenter hjälper kunderna att, ”uppnå innovation genom ökad IT-effektivitet med moderna, anpassningsbara PLM-installationsalternativ.” Genom ett ”Deployment Center”, vilket är en webbaserad installer får användarna hjälp att hantera Teamcenter i ett, som det heter, ”obegränsat antal miljöer”. Den nya versionen erbjuder fullständigt plattformsstöd, vilket gör det lättare att skapa en Teamcenter-miljö.
I pressmaterialet pekar Siemens på en kund som utnyttjat detta, ”America Makes Digital Storefront”.

– Vi driver en säker online-plattform för additivtillverkning levererad med Teamcenter på molnet baserad på Amazon Web Services”, säger Joe Veranese, affärssystemschef för ”America Makes”. Mer än 215 medlemsorganisationer har tillgång till Digital Storefront genom Active Workspace, den lättanvända webbklienten för Teamcenter. Det har varit lätt att konfigurera och utöka Active Workspace för att göra informationen inte bara tillgänglig, utan förbrukningsbar, så vi kan snabbt och utan att ge information till medlemskapet med andra verktyg.

Effektivare användarupplevelse. Teamcenter ger, som ovan relaterats, kunderna fler alternativ för att hantera kostnaden för sitt PLM-ägande genom att samarbeta med en varierad skara molnpartners, bland annat Microsoft Azure och Amazon Web Services. ”Man kan därmed utnyttja molnkunskaperna i Siemens globala organisation för hantering av tjänster och kanalpartners”, menar exempelvis PLM-projektledaren hos kinesiska Joyoung, som producerar mindre hushållsapparater för konsumentmarknaden.

– Teamcenter samlar produktinformation och processer för att driva vår övergripande affärsverksamhet, säger Jing Jin, PLM-projektledare, Joyoung. Vi har kunnat både effektivisera användarupplevelsen och skapa intuitiva PLM-lösningar baserat på Active Workspace. Det har bl a inneburit att det blivit enklare för våra chefer att granska och godkänna tekniska dokument och hantera vår supply chain.

Förbättrade möjligheter kring visualisering och VR. Visualisering är en viktig poäng när det gäller samarbetet mellan företag. Det man kan se som en bild blir oftast betydligt mer konkret och begripligt en teoretisk bokstavbeskrivning av samma sak. I Teamcentermiljöer bygget visualiseringssidan på bolagets egenutvecklade 3D JT-dataformat.  Detta har blivit något av en industristandard på många områden, inte minst då inom exempelvis automotive.
I den nya versionen finns också stöd för VR-enheter med låg kostnad (VR, Virtual Reality). Prisbilden har ju en viss betydelse om man vill sprida en teknologi på bredden. Med detta stöd kan man sålunda ”gå in i, interagera med och betrakta sina produkter i en immersiv, ”omslutande” miljö. Genom att lägga till möjligheten att hantera grafik på webbsidor för Active Workspace-användare bidrar Teamcenter till att minska kostnaderna och förbättra prestanda för kopplingarna mellan MCAD och icke-MCAD-användare genom att man kan utnyttja befintliga investeringar.

Smarta hanteringslösningar för BOMar. Teamcenter levererar supersnabbt samarbete på multisajter genom att påskynda överföringen och importen av stora mängder produktdata, med snabb genomströmning under replikering och synkronisering över webbplatser.

Man har också utökat webbläsarens tillgång till fler affärslösningar över produktlivscykeln. Med nya ”Teamcenter Program Planning” kombineras en top-down-strategi för programplanering (som bestämmer vad som ska utföras) med ett bottom-up-tillvägagångssätt som validerar vad som kan utföras. Nya smarta hanteringsfunktioner för  BOMar (Bill of Material) gör det möjligt för team och individer att snabbt söka och filtrera stora mängder data för att hitta exakt vad som krävs för att uppfylla en viss uppgift.

Kring systems engineering. Slutligen ska noteras att Siemens PLMs strategi för systemdriven produktutveckling (SDPD) och modellbaserad systemteknik (MBSE, Model Based Systems Engineering) samlar flera designområden – mekanisk, elektrisk och mjukvara – tillsammans med möjligheterna att göra överväganden kring kostnader, tillförlitlighet och tillverkningsförmåga. SDPD driver hela nedströms utvecklings- / leveransprocessen för kontinuerlig samverkan i ingenjörsarbetet under hela produktlivscykeln.
Eftersom Teamcenter ”förstår” hur allt passar ihop, görs domänspecifika beslut alltid med den övergripande bilden i åtanke.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title