Annons

Premiär för ABBs nya modulära lösning för processautomation

ABB lanserar vad man kallar för ”världens första kommersiella modulbaserade lösning för processautomation.” Denna, hävdar man, ”erbjuder processindustrin lägre kostnader, reducerade risker och förbättrat schema tillsammans med möjligheten att anpassa sig till förändrade konsumentkrav.”
Lösningen riktar sig i första hand till farmaceutisk industri, bioteknikproducenter, kemikalie-, livsmedels- och dryckesindustrierna.
- Som automationsledare är vi redan som det ser ut idag involverad i alla aspekter av processautomation. Det handlar om alltifrån maskinstyrning, PLCs och annan styrteknik. Det blir i skenet av detta ett naturligt steg för oss att ligga i framkant när det gäller modulär automationsteknik. Vår lösning erbjuder branschen ett nytt, ”one-stop-shop-tillvägagångssätt” som kommer att uppmuntra kunder att tänka annorlunda kring hur de bygger sina processer, säger ABBs Gero Lustig, globalt affärsansvarig för Life Sciences.

Det här är alltså premiär för ABB när det gäller ett modulärt automationskoncept i vilket man orkestrerat intelligenta moduler, skräddarsydda för specifika behov och integrerade med tekniken för modultypspaket (MTP). Gero Lustig konstaterar också att, ”den nya lösningen också erbjuder sömlös integration med många befintliga system”. Detta, menar han, ger färre stillestånd under implementeringen och resulterar i mindre supportbehov   och färre felsökningar. Och på sista raden, förbättrad körtid i anläggningen.

Intelligenta moduler. ABBs nya lösning har initialt tagit sikte på bl a läkemedelsindustrin. Det finns här en trend mot ”personliga läkemedel, produkter med korta kampanjer eller mindre volymer av flera produkter”. I traditionella automationssystem saknas ofta den flexibilitet som krävs för att möta de specifika behov den allmänna trenden resulterar i. Här blir en lösning byggd på ABBs nya modulära automationssystem betydligt effektivare. Flexibiliteten som behövs kan byggas genom en approach där man kan kombinera olika ”block eller moduler”, som kan skalas upp eller ner beroende på produktionsbehovet.

Lösningen modulskikt innehåller sålunda ett antal intelligenta moduler, som beskrivs som standardiserad MTP-teknik. Var och en av modulerna har olika aspekter, bland annat människa-maskin-gränssnitt (Human-Machine Interface, HMI), tjänster för kontroll av övervakning, historia, diagnostik och arkivering. Inom de intelligenta modulerna implementeras styrenheter från ABBs Freelance-serie med MTP-teknik. Dessa pre-automatiserade moduler kan enkelt läggas till, ordnas och justeras i enligt med produktionsbehov.

System 800xA driver processen. Sammantaget är lösningen byggd på en kombination av operationer och övervakningskontroll av modulerna. ABBs Ability System 800xA driver processen och orkestrerar de intelligenta modulerna. Systemet möjliggör snabb och flexibel integration av modulerna.

– Det är ett naturligt steg för oss att ligga i framkant när det gäller modulär automationsteknik. Vår lösning erbjuder branschen ett nytt, ”one-stop-shop-tillvägagångssätt”, säger ABBs Gero Lustig.

– Med System 800xA har vi redan lösningar för världsomspännande produktion och nu har vi gjort det möjligt för vår teknik att koppla ihop med mindre oberoende moduler, säger Lustig. Detta är varken mer eller mindre än en grundsten när det gäller definitionen av modulär automation.

Timmar jämfört med dagar. Tilläggas kan att HMI-funktionen i System 800xA-operativsystemet är designad för att skapa operatörseffektivitet, vilket möjliggör snabba och intuitiva beslut baserat på snabb tillgång till data. Vidare finns ett batchhanteringsprogram, som kan användas för att förbättra batchproduktionen. Annat handlar om effektiv larmhantering och säker datalagring för behandling av information.

Arkitekturen i lösningen har ett öppet ”backbone”, som kopplar orkestrationsskiktet till modulskiktet med kommunikation via OPC UA.
Generellt gäller att modulär automation minskar kostnader och risker genom att eliminera icke-standardiserade gränssnitt. Vinsterna kan bli stora: Att integrera en intelligent modul är i det här fallet i ”orkestrationssystemet” är en fråga om timmar jämfört med dagar för en traditionell integration.

 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title