Annons

Prevas vinner Göteborgs Spårvägars upphandling av Hexagons underhållssystem HxGN EAM

Göteborgs Spårvägar valde redan 2015 att satsa på ett nytt underhållssystem. Valet föll på HxGN EAM (tidigare Infor EAM), där Prevas hjälpte till med implementering, kompetens och extra resurser vid brist på kapacitet. Ett lyckosamt samarbete som nu fördjupas ytterligare.  
– Vi är mycket glada att återigen få förtroendet från Göteborgs Spårvägar. Vi på Prevas har under lång tid byggt upp vår kompetens och leveransförmåga inom underhållslösningar. Avtalet är ett bevis på att vi har lyckats och att vi är en uppskattad samarbetspartner. Jag vill också passa på att berömma våra duktiga och engagerade medarbetare, säger Ylva Amrén, ansvarig för Prevas verksamhet i Göteborg. 

Strategisk Hexagon-partner i Norden
Prevas är som ”Gold Channel Partner”, för HxGN EAM från Hexagon, en strategisk partner i Norden. Bolaget har tillgång till Hexagons samlade erfarenhets- och kompetensbank, ”Global Professional Services (HxGN GPS)”. Detta inkluderar resurser med gedigen kompetens och mångårig erfarenhet av bland annat HxGN EAM implementationer över hela världen, migrering av lösningar till molnet och ”best practices”. 
Man påpekar i sammanhanget att faktabaserade beslut ökar möjligheterna att uppfylla hållbarhetsmål och använda resurser som material, energi, människor och miljö på ett klokt sätt. Det stämmer också bra in som resultat av ett värdeskapande underhåll.
Kunder inom tillverkning, energi, fastighet, transporter med flera använder HxGN EAM för att övervaka, spåra och extrahera mesta möjliga värde från sina tillgångar samtidigt som riskerna med driftstopp och onödiga oplanerade kostnader minimeras.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title