Annons

PRODUCT-AS-A-SERVICE – ”Svårt för industrin klara kundernas krav på driftstid”

I takt med att utvecklingen under de senaste åren pekar mot ett allt bredare genomslag för ”Product-as-a-Service-koncept” kommer vi att få se ökande krav på vassare eftermarknadslösningar. När kunderna köper tjänster snarare än produkter – exempelvis transportlösningar istället för lastbilar – vill de ha bl a maximal driftstid som service. I detta handlar det om att som tillverkare dels utveckla högkvalitativa lösningar där man slipper problem med nertid, dels att kunna erbjuda bra servicerelaterade eftermarknadslösningar. Men hur står det egentligen till med detta?
”Kunderna till tillverkande företag vill kunna köpa maximal drifttid som service,” skriver svenska utvecklaren av molnbaserad eftermarknadsmjukvara, Synchron. Bolaget har genomfört en undersökning bland 200 europeiska och amerikanska tillverkare och 100 slutanvändare av företagens produkter. Resultaten är inte uppmuntrande:
”Tillverkarna är medvetna om kundernas önskemål om maximal driftstid, men många har ännu inte lyckats få detta på plats. Undersökningen visar på ett tydligt glapp mellan kraven från slutanvändare och vad industrin klarar av att erbjuda.”

Nästan 100 procent av slutanvändarna (98 procent) uppger att de vill se att fler tillverkande företag erbjuda serviceavtal baserat på maximal drifttid för produkter, men endast 34 procent av företagen i undersökningen erbjuder denna typ av serviceavtal idag.
– Vi är mitt i ett skifte mot servitization som kommer att förändra både affärsmodellen och förväntningarna på tillverkarna, där maximering av drifttid är en nyckelfaktor. Undersökningen visar att många vill stänga glappet mellan kundernas förväntningar och vad deras serviceorganisationer kan leverera. Många företag ser behovet av att följa med i utvecklingen och vill skapa bra kundupplevelser i sin eftermarknad, säger Anders Grudén, vd på Syncron.

Att använda insamlad sensordata på rätt sätt. Undersökningen visar vidare att drygt sju av tio av de tillverkande företagen (71 procent) visserligen samlar in data från sensorutrustade produkter på fältet. Men samtidigt är det endast 25 procent som använder denna sensordata på ett sätt som skulle kunna förutse när något håller på att gå sönder och på så sätt kunna åtgärda det proaktivt.
– Vi jobbar med rad olika sektorer inom tillverkande industri och utmaningarna är de samma oavsett om man tillverkar grävmaskiner, flygplan, lastbilar, bilar eller förpackningsmaskiner. Syftet med produkterna är att de ska fungera och undvika dyrbara driftstopp. Det kommer att vara avgörande för företags konkurrenskraft att de kan leverera den typ av service framöver, säger Anders Grudén, VD på Syncron.

Anders Grudén är Syncrons VD. Bolaget levererar molnbaserad mjukvara för en effektivare eftermarknad, och man gör det på ett så lovande vis att amerikanska private equity-bolaget Summit Partners nyligen gjorde en investering i bolaget värd 600 miljoner kronor för en minoritetspost. Investeringen och samarbetet ska stödja en vidareutveckling av Syncrons världsledande SaaS-lösningar samt bolagets fortsatta globala expansion. ”Summit har en intressant erfarenhet av snabbväxande mjukvarubolag som kommer väl till pass i vår strävan att driva utvecklingen hos våra kunder mot en mer proaktiv och tjänstebaserad affärsmodell, det som kallas servitization,” konstaterade Grudén i en kommentar. 

Prediktiv analys av yttersta vikt. Bland slutanvändarna uppger mer än 80 procent av att det är extremt viktigt att tillverkarna kan förutse när något håller på att gå sönder och åtgärda proaktivt.
Företagen verkar också ha förstått hur viktigt det är med maximerad drifttid. 82 procent av de respondenterna räknar nämligen med att potentiella kunder kommer att överväga den faktorn i sina kommande beslut om inköp av produkter.
Här menar nu Syncron att man som leverantör av molnbaserad mjukvara för en effektivare eftermarknad kan fylla en viktig roll. Bolagets lösningar möjliggör för globala tillverkande företag att utveckla sina affärsmodeller mot en prenumerationsbaserad tjänstemodell som maximerar produkternas driftstid, ”upptid”. En avgörande faktor inom servitization.
Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och har många av världens ledande tillverkningsbolag som kunder, exempelvis Electrolux, Hitachi, JCB, Mazda, Siemens och Toyota. Bolaget har fler än 330 anställda, fördelade på 10 kontor runtom i världen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title