Annons

Prototals digitala fabrik växer snabbt: Köper tre nya bolag

Digital tillverkning förändrar marknaden. Inte bara i sättet hur företag tillverkar utan också hur utbudet bland dem som erbjuder lösningar ser ut. Prototal är ett av företagen som i detta accelererat sin utveckling mot att bli en fullödig aktör på detta område.
Efter att WilRon Holding blev ny ägare i mitten av fjolåret har Prototals verksamhetsinriktning förtydligats: Siktet är inställt på att utvecklas till en digital fabrik för plastkomponenter. Och tempot är högt, GT Prototyper köptes i december 2017 och idag meddelas att man köpt ytterligare tre enheter: Premould, Premould CAM och Preshape.
Bolagets samlade maskinpark för additiv tillverkning är numera den största i norra Europa.
- Vi är mycket nöjda med förvärven av dessa enheter. Det är en naturlig utveckling i vårt förändringsarbete med intensivt fokus på digital produktion av plastkomponenter, säger Prototal-chefen, Henrik Lundell.
Någon köpeskilling avslöjas inte.

Henrik Lundell hävdar vidare att man med förvärven skapat en oöverträffad resurs på den nordiska marknaden när det gäller snabb verktygsframställning med tillhörande formsprutning. I kombination med 3D-printing och PUR-gjutning skapar detta unika möjligheter inom digital tillverkning.
– Förvärven av dessa bolag stärker vår lokala närvaro i Jönköpingsregionen och det är med stor stolthet vi nu fortsätter vårt bygge av ett högteknologiskt center inom plastproduktion, säger Henrik Lundell.

Full fart med nya ägarna. Efter WilRon Holding’s tillträde som ny ägare, i juni 2017, har Prototals verksamhetsinriktning förtydligats mot att utvecklas till en digital fabrik för plastkomponenter. Förvärvet av GT Prototyper som genomfördes i december 2017, var ett viktigt steg i denna inriktningsförändring. Denna struktur kompletteras i och med dagens annonserade köp med ytterligare tre bolag med god spetskompetens.

* Premould är, inom framställning av formsprutningsverktyg, ett av landets mest välrenommerade företag. Genom sammanslagningen skapas unika förutsättningar för extremt snabba leveranser av plastprodukter.

* Premould CAM är, inom digitalisering och automation av NC-bearbetning, nordens främsta aktör inom systemautomation. Med Premould CAM och den gemensamma resursen inom Prototal och Premould, kommer en ny branschstandard vad gäller snabbhet och kvalitetskontroll att anslås.

* Preshape är inom vakuumgjutning av plastkomponenter ett relativt ungt bolag, som under några års verksamhet skapat en god kundbas på en stabilt växande marknad inom prototyptillverkning. Sammanslagningen med Prototal innebär även här helt nya förutsättningar där Sveriges främsta resurser inom området nu får verka tillsammans.

Mer om bolagen i gruppen. Prototal omsätter 270 miljoner kronor och har 160 anställda på 4 orter varav huvudfabriken i Jönköping har 70 anställda. Bolaget tillverkar prototyper och serieprodukter inom plast och var bland annat pionjären i Sverige inom 3D-printing.
WilRon Holding AB är ett investmentbolag med innehav av specifika bolag inom teknikbranscher med hög potential för värdetillväxt. WilRon’s bolagsledning arbetar aktivt med sina innehav för att skapa industriledare genom både organiskt tillväxt och förvärv.
– Vi har stor framdrift i Prototal’s utvecklingsarbete. Efter renodlingen av vår verksamhet sätts nu fullt fokus på att skapa industriellt ledarskap för vart och ett av våra prioriterade teknikområden. Genom förvärven av Premould, Premould CAM och Preshape konsolideras unik kompetens för det fortsatta arbetet med tillskapandet av vår digitala fabrik för plastkomponenter, säger David Mörk, VD WilRon Holding.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title