Annons

PTC, PDSVISION och Electrolux Professional tar grepp om multi-CAD-hanteringen med Windchill

Electrolux Professional har tagit sikte på att ska skapa tillväxtmöjligheter genom att möjliggöra nya sätt att arbeta. I detta är en bärande pelare att ta kontroll över sin teknikmiljö. Som ett led i detta arbete behöver komplexiteten i designprocersserna minska, inte minst eftersom produktdesignen ofta behöver anpassas utifrån olika parametrar.

Tvätterisidan är en viktig del av verksamheten inom Electrolux Professional.

Varianthantering i fokus
En central poäng är att utveckla effektiv varianthantering. Bolaget konfigurerar sina produkter utifrån de beställningar man får. Det handlar om tusentals kundspecifika varianter och tillval baserat på ett antal produktplattformar. Dessutom gör företaget cirka 5 000 produktförändringar per år och man har ett par hundra pågående produktutvecklingsprojekt inom tre affärsenheter.

Vidare, som noterades i ingressen använder ingenjörs-, tillverknings- och serviceavdelningarna flera olika CAD- och datahanteringssystem, bland annat då alltså CAD-program som Creo, SolidWorks, CATIA och AutoCAD.
För att standardisera miljön, samtidigt som man ville tillåta viss variation och kreativitet, bestämde Electrolux Professional för att satsa på en produktplattforms- och modulär designstrategi för att möta marknadens krav och samtidigt minska komplexiteten.
I samarbete med PDSVISION infördes PTCs lösning för PLM, Windchill. 

Lars Örnholmer.

Standardiserade processer
Detta ger, hävdar man, en PLM-mjukvara med standardiserade processer för datastyrning och spårbarhet, vilken i slutändan ger dem ordning i sitt digitala hus.
– En viktig anledning till varför vi valde att arbeta med PTC var att de fokuserade på att hjälpa oss att arbeta mer effektivt. Dessutom har PDSVISION tillfört värdefull kompetens och de gav oss den uppmärksamhet och det stöd vi behövde för att bli framgångsrika med PTC:s produkter, summerar Lars Örnholmer.

Electrolux Professional ser redan stora framsteg och undersöker även andra delar av PTC-portföljen för att driva förbättringar genom hela värdekedjan.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title