Annons

PDSVision köper USA-bolag. Tecknar avtal med ANSYS.

Vågen kring digitaliseringen och tekniknologins språngliknande utveckling sätter sina spår på alla ställen. Förändringen mot smarta, uppkopplade produkter, AI, IoT, nya affärsmodeller och annat speglas också i hur produktframtagning, distribution och eftermarknadshanteringen går till. IT-stödet spelar i detta en huvudroll. Mer än någonsin har egentligen ”IT-stödet” förvandlats till kärnteknik i de flesta verksamheter.
Föga överraskande är att de här trenderna också innebär ett ”ombyggnadsarbete” för de som levererar mjukvaror, integrationslösningar och metodiktjänster när de nya disruptiv teknikerna ska sättas på plats i proaktiva kundföretag. PTC-återförsäljaren och PLM-konsulten PDSVision-koncernen är ett bra exempel. PTC har satsat med ett fokus kring PLM-, IoT- och AR/VR/MR-plattformar som fundament i verksamheten. Givet detta måste de som säljer, implementerar och metodutvecklar baserat på detta utbud gå i takt med vad PTC utvecklar. Det gör PDSVision, plus lite till.
Under de senaste månaderna har bolagets kreative koncernchef, Johan Klingvall, och hans medarbetare tagit flera nya steg på resan mot att bli en fullfjädrad leverantör baserat på den senaste teknologin. Dels har man tittat utanför de nordeuropeiska gränserna och köpt det amerikanska bolaget Boundary Systems, dels har man tecknat ett kontrakt med marknadsledaren på CAE-området, ANSYS.

Framför allt intressant är den förra affären. Med köpet av Boundary expanderar PDSVision in på den amerikanska marknaden. Detta ska i första hand ses som en förlängning av bolagets möjligheter att följa med sina kunder in på USA-marknaden, snarare än en allmän satsning på att bli PLM-leverantörer i regionen. Även om det ena på inget vis utesluter det andra.

PDSVision-koncernens chef, Johan Klingvall.

– Ja, så är det, säger Johan Klingvall, VD för PDSVision Group. Jag är väldigt glad att vi nu kan utvidga våra tjänster till våra kunder, som i många fall har ett globalt fotavtryck och därmed behovet av globala leverantörer som stöder dem i sin digitaliseringsresa. Men vi ser också intressanta synergier som kommer ut ur att kombinera PDSVision Groups och Boundarys tjänster.

Köper majoriteten i Boundary. Affärstekniskt innebär affären att PDSVision Group har tecknat avtal om att köpa en majoritetsandel i Boundary Systems från den nuvarande ägaren.

Till saken hör att det svenska bolaget är en välbekant och ledande leverantör av produkter och tjänster inom affärsområdena CAD, PLM, SLM, IoT och CAE. Allt detta baseras, som konstaterades i ingressen, på PTCs lösningar Creo (CAD), Windchill (PLM), Arbortext (dynamisk teknikpublicering, visualisering) och Thingworx (IoT/IIoT). Dessutom, i och med avtalet med ANSYS (även PTC har signerat ett samarbetsavtal med ANSYS) så ingår även lösningskompetens relaterat till CAE-mjukvara från denna ledande utvecklare av S&A-plattformar (Simulation & Analysis). Till detta kan läggas egenutvecklade programvara som effektiviserar användningen av PTCs och ANSYS’ produkter.
Men det stannar inte där, PDSVision Group erbjuder också support, tjänster och utbildning med starkt fokus på ”best practice” inom olika discipliner, för att vara en komplett leverantör av alla de olika delsystemen som behövs för att stödja produktutveckling.

USA-delen ett viktigt steg på PLM-resan. Före investeringen i Boundary Systems var PDSVision Group verksamt i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland och Storbritannien. Men med USA-investeringen kan koncernen nu också erbjuda service till kunder i Nordamerika. Det finns flera dimensioner i detta, menar Ian Kimbrell, grundare, ägare och VD för Boundary Systems.
– Som en del av PDSVisionkoncernen kommer vi att kunna vidareutveckla och stärka vår service till vår nuvarande kundbas och samtidigt locka nya kunder med globala fotspår. Att bli en del om PDS Vision-gruppen är väldigt spännande för oss, och kommer också att uppskattas av våra kunder och partners, konstaterar han.

Exempel på gränssnitt i ANSYSs nya simuleringslösning, Discovery Live. Mjukvaran är otroligt snabb och lättanvänd.

PDS Visions kontrakt med ANSYS. En spännande del i det ”nya” PDSVision Group är avtalet med ANSYS och det därmed följande namnbytet på koncernens CAE-verksamhetsbolag.

Det tidigare Science Software Nordic kommer sålunda att fungera under det nya varumärket PDSVision CAE.
– Det ska bli otroligt spännande att samarbeta med marknadsledaren inom CAE – ANSYS, säger Johan Klingvall, och tillägger att avtalet också medför vissa organisatoriska förändringar som en följd av att verksamheten expanderar sina erbjudanden, med hela ANSYS produktportfölj.

Hans entusiasm över detta är lätt att förstå. ANSYS är klar etta på CAE-marknaden, med en miljarddollar-plus-omsättning och har varit synnerligen proaktiva de senaste åren, med en rad innovativa lösningar som kommit upp på banan. En stor poäng är att man siktat på att utveckla lättanvända och snabba lösningar som för den skull inte tappat i djup och kapabilitet. Bolagets Discover Live-mjukvara är ett utmärkt exempel.

Allmänt är också PDSVisions satsning på simulering och analys (S&A, liktydigt med CAE) välbetänkt. Området är ett av de snabbast växande på PLM-sidan. Enligt analytikern CIMdatas färska rapporter (2018) över hur PLM-satsningarna fördelade sig under 2017 står detta segment för 13,1 procent av den totala PLM-kakan, slaget bara av EDA (elektronisk designautomation) och cPDm (”PDM/PLM”). Men simulerings- och analysområdet växer som sagt snabbast sett över de tre senaste åren och för 2017 stannade marknadens investeringar i S&A på ca 5,7 miljarder dollar och en tillväxt på 8,3 procent. På denna marknad håller alltså ANSYS en klar förstaplats följda av MathWorks, Dassault Systemes och Siemens PLM.

Rätt tidpunkt för ANSYS att växla upp partnersidan. PDSVision Group tecknade avtalet med ANSYS i början av 2018 och utökar som sagt den rikhaltiga ANSYS-portföljen för den svenska marknaden genom sin PDSVision CAE-division.

Science Software har varit en del av PDSVision Group sedan starten 2008 och erbjuder simulerings- och beräkningslösningar. Vidare påpekas tydligt i pressmaterialet att det nu namnbytta bolaget är, och kommer att förbli, ”ett självständigt företag i PDSVision Group”.  – Behovet av simuleringsprogramvara växer snabbt, eftersom fler ingenjörer analyserar sina produkter för verkliga förhållanden, medan de designar. Trenden är uppenbar, digital simulering sker som en del av den dagliga designprocessen – ett område där ANSYS är ledande. Detta kommer till slut att innebära mer fördelar för våra kunder genom att ge bättre kvalitet, minskad fysisk prototypning, vilket sparar både tid och kostnader, säger Anders Brodin, försäljningschef, PDSVision CAE, i en kommentar.

Från ANSYS sida påpekar Thomas Cedermark, kanalutvecklingsansvarig för ANSYS Norden, att tidpunkten är helt rätt också för ANSYS att underteckna PDSVision Group.
– Med våra utökade erbjudanden inom verkstadsområdet och behovet av att nå in på den svenska marknaden, erbjuder PDSVision Group och ANSYS ett spännande tillfälle att utveckla den partnerdriva affärssidan, säger han.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title