Annons

Cyber Security: Sailpoint och Pulsen Integration blir partners

Säkerhet och behörighetshantering har aldrig varit så viktigt som nu. Inte minst i och med GDPR, där kraven på företagens datahantering kraftigt förstärkts. Den ökade efterfrågan på molntjänster inom IGA (Identity Governace and Administration) gör att Pulsen Integration nu ökar utbudet för att kunna erbjuda fler flexibla tjänster inom behörighetshantering. För att möta efterfrågan inleder bolaget ett partnerskap med SailPoint, specialister på säkra och flexibla lösningar inom identitetshantering.

SailPoint har varit ledande inom IGA de senaste femåren. För att kunna erbjuda kunderna säkra och moderna lösningar utifrån organisationens behov samarbetar Pulsen Integration med marknadsledande partners inom olika områden.
– Många företag som vi träffar i dag har utmaningar med att hantera sina identiteter. Om en anställd slutar på bolaget är det viktigt att det blir rätt, inte minst sedan GDPR implementerades. Det finns många sätt att göra på, men molntjänster är det marknaden huvudsakligen efterfrågar. Vi vill alltid hittade bästa tjänsterna för att lösa kundernas utmaningar, säger Jacob Welsh, sälj- och marknadschef på Pulsen Integration.

IGA kommer erbjudas som både molntjänst och on-premise (lokalt installerat), som ett led i Pulsen Integrations långsiktiga arbete.
– Vi ser ett stort behov av den här typen av lösningar. Vi vill i vår satsning framåt vara en bra rådgivare åt våra kunder, och tillsammans med SailPoint möta kundens framtida behov, avslutar Jacob Welsh.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title