Annons

Rapport från Sveriges Ingenjörer: Hårt drabbade konsulter och ingenjörer nycklar när Sverige tar sats mot omstart

Andra dystra siffror från rapporten visar att 41 procent av tjänsteföretagen och 35 procent av industriföretagen har hittills korttidspermitterat anställda.
Det är tyvärr inte heller bara det ekonomiska läget som förvärras. Internt i bolagen stannar avgörande arbete upp. I fyra av tio företag uppges att viktiga projekt har ställts in eller pausats. De som svarat på enkäten lyfter också fram att effektiviteten sjunker när allt arbete sker på distans, att inställda resor förhindrar samarbetsprojekt och att företagens kunder be¬gär att projekt ska avbrytas. Restriktioner på arbetsplatser¬na sprider sig som ringar på vattnet över till andra företag.

Hårdast drabbade är konsulterna
Vart tredje företag i undersökningen har avslutat uppdrag för konsulter. Värst är det för konsulterna som jobbar mot den teknikintensiva industrin; där har hälften fått sina uppdrag avslutade.
– Den här krisen drabbar tjänstesektorn och ingenjörerna extra hårt, men förmågan till utveckling och omstart av Sverige finns till stor del bland våra medlemmar. En lärdom från finanskrisen är att de svenska företag som behöll nyckelkompetenser i form av ingenjörer snabbare kom tillbaka efter krisen. säger Ulrika Lindstrand.
Under finanskrisen var satsningarna på innovation och FoU avgörande för att behålla jobben och snabba på återhämtningen.
– Därför krävs nu en rad åtgärder från statens och företagens sida för att Sverige inte ska tappa i konkurrenskraft för att ut¬vecklingsprojekt gått i stå, fortsätter Ulrika Lindstrand.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title