Annons

Rekord för AUTONOM BIL: 368 km på vanliga vägar utan mänsklig kontroll

Bilen, en specialbyggd Nissan LEAF, har slutfört sträckan utan att en människa tog över kontrollen, trots vissa utmanande förhållanden under vägen. Växlande vägkvalitet längs både motorvägar och landsvägar, komplexa rondeller, vägar utan prickade linjer, vägmarkeringar eller mittlinjer har inte varit ett hinder för den mycket avancerade bilen.

Åtta laserskannrar
Tack vare 8 laserskannrar, 7 kameror, 1 radar, GPS samt mycket avancerad artificiell intelligens lyckades den specialbyggda Nissan LEAF köra sträckan som om den kontrollerades av en människa. Systemen skapar en uppfattning av omgivningen och baserat på detta kan systemen bestämma var bilen ska manövrera. Detta bidrar också med värdefull data till den ständiga utvecklingen av artificiell intelligens.
Utöver projektets samarbetspartners har de fått stöd från brittiska myndigheter genom Center for Connected and Autonomous Vehicles (CCAV) och Innovation UK.
Totala uppgår forskningsfinansiering till 13,5 miljoner pund. Ett av huvudmålen har varit att utveckla ett avancerat autonomt fordonssystem, vilket säkerställer att framtida autonoma system kan skapa en bekväm och igenkännbar körupplevelse på vägen till en mer ansluten och autonom framtid.

20 000 km autonom testkörning
Under hela testperioden har forskarteamet samlat mycket viktiga erfarenheter från olika scenarier man kan uppleva på vägen och med andra bilar. Till exempel undanmanöver, filbyte, stopp och start där det finns behov. Totalt har projektet genomfört 20 000 km autonom testkörning under 30 månader. Detta har genererat 37 000 rader med koder och 4 miljoner gigabyte data som samlats in. 360 deltagare har hjälpt till att lära systemet mänskligt körbeteende. Allt detta har resulterat i sex patentansökningar.
Den andra delen av HumanDrive-projektet testar hur maskininlärning av teknik för artificiell intelligens kan förbättra användarupplevelsen och passagerarkomforten för uppkopplade och autonoma fordon. De artificiella intelligenta systemet som pilot-bilen är utrustad med, som är utvecklade av Hitachi Europe Ltd, möjliggör maskinlärning i realtid. Genom att samla in data från tidigare trafikscenarier används datat för att på bästa sätt hantera liknande scenarier i framtiden. Till exempel finns en lösning för hur man passerar ett stillastående hinder på vägen på det mest lämpliga och säkra sättet.
HumanDrive har också bidragit med forskning om avancerad cybersäkerhet i autonoma fordon. Metoder testades för att säkerställa säkerheten samt undersöka vilken inverkan autonoma fordon har på transportsystemet.

Bygger vidare på projektets erfarenheter
Nissan tar med sig erfarenheterna från detta forskningsprojekt när företaget utformar sina kommande lösningar för autonoma fordon. Idag finns assistanssystemet ProPILOT tillgängligt i modeller som LEAF, Qashqai och X-Trail. ProPILOT hjälper föraren att automatiskt följa bilen framför med ett förinställt avstånd och håller bilen centrerad i körfältet. ProPILOT bromsa in till helt till stillastående vid köbildning och sedan följa trafiken när den börjar röra sig igen och hjälper bland annat att optimera utsläppen under kökörning. Dessutom hjälper systemet till att minska stressnivån och tröttheten för föraren och samtidigt öka säkerheten.
– Vår vision om Intelligent Mobility är att utveckla autonom teknologi för att använda i alla våra bilar runt om i världen. Vi kommer att bygga vidare på detta framgångsrika forskningsprojekt när vi nu går mot en ännu mer autonom, elektrifierad och uppkopplad framtid” Säger David Moss, Senior Vice President for Research & Development in Europe, Nissan Europe

Expertis i HumanDrive-projektet
• Nissan. Lead partner and leading the autonomous vehicle (AV) development
• Hitachi. Artificial Intelligence (AI) to provide human-like control and perception
• University of Leeds. Understanding humanistic driving and its application to AVs whilst also developing a driver risk model
• Connected Places Catapult (CPC). Project management, communications and marketing activity, dissemination and safety case elements of the project
• HORIBA MIRA. Provider of test facilities, supported safety aspects of the project
• SBD Automotive. Cyber security support and AV Human machine Interface (HMI) studies
• Cranfield University. Provider of test facilities and supported AV demonstrations
• Atkins Ltd. Provision of a Cyber Security Framework
• Aimsun Ltd. Studying the impact of AVs on the transport system
• Highways England. Understanding the infrastructure needs for AV deployment

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title