Annons

RPA: Sista pusselbiten på plats när Infor lanserar en ny enklare väg till automatisering av affärsprocesser

För många företag har implementeringen av end-to-end automation varit utmanande då olika automationsverktyg inte har fungerat bra tillsammans. Att skapa automatiseringsflöden har därför ofta visat sig bli för svårt. Företag har dessutom kämpat för att välja rätt processer som ska automatiseras. Befintliga lösningar har varit bräckliga och ofta misslyckade. De har också varit för dyra för att motivera investeringen och har inte heller genererat kvantifierbar ROI.
Detta menar sig nu affärssystem- och PLM-utvecklaren Infor uynderlättat i och med lanseringen av en komplett automatiseringslösning, baserad på AWS. Lösningen gör det snabbare och enklare för företag att skala upp automationsarbetet, vilket ligger väl i linje med Infors molnbaserade upplägg: att utveckla vassa branschspecifika, molnbaserade lösningar för automatisering och effektivisering av affärsprocesser.
Den nya lösningen, kallad Infor Robotic Process Automation, är den sista pusselbiten som gör att Infors automatiseringsplattform, Infor Enterprise Automation (IEA) nu kan automatisera genom front-end, beslutsstöd och back-end systemen och koppla dataintegration, artificiell intelligens (AI)/maskininlärning (ML) och Robotprocess-automatisering (RPA) – allt utifrån en och samma plattform.
IEA-plattformen är särskilt intressant i detta och enligt ett kundcase som finns beskrivet i pressmaterialet finns det en god potential att hämta hem stora effektivitetsvinster. Amerikanska Midwest Wheel Company, som är en av de största distributörerna av lastbilsdelar i USA, är en av plattformens tidiga användare talar om, ”en produktivitetsförbättring på 95 procent,” vilket fört med sig att medarbetarna i bolaget kan fokusera på att hjälpa kunder istället för att söka information i mejl eller andra applikationer.
Som vanligt när det gäller Infor noterar man att lösningen har goda möjligheter att minimera integrationskostnader och risker i samverkan med någon av Infors CloudSuites.
- Vi har en differentierad lösning eftersom vi började med att ta itu med den mer komplexa back-end-automatiseringen. Med RPA tillhandahåller vi nu front-end-automatiseringen, vilket gör att vi kan leverera ett komplett paket för företagsautomation. Detta ger oss en fördel jämfört med fristående leverantörer, summerar Massimo Capoccia, Infors innovationschef.

När Infor släpper en lösning får det implikationer på många ställen. Bolaget är en av ERP-branschen största aktörer och faktum är att över 60 000 organisationer i mer än 175 länder förlitar sig på Infors lösningar. Personellt har man 17 000 anställda och bakom sig har man en kraftfull ägare med finansiella muskler i form av Koch-koncernen.

Detta sagt kan konstateras att den nya lösningen gör det möjligt för företag att löpande utöka automatiseringen av sina affärssystem och applikationer. Lösningen minimerar integrationskostnader och risker, men ger samtidigt företagen möjlighet att skapa obegränsade mängder av automatiseringsprocesser som samverkar direkt med någon av Infors CloudSuites, eller med andra typer av applikationer.

En enda sammansatt plattform
Med Infor RPA tillhandahåller bolaget nu alltså en komplett automationssvit för  front-end-automation, beslutsstöds-automatisering och back-end-automation:

  • Infor RPA adresserar front-end-automatisering, som inkluderar arbetscentrerade/repetitiva, regelbaserade och ”hög volym/lågt värde”-uppgifter nödvändiga för att slutföra en affärsprocess.
  • Infor AI tar itu med beslutsautomatisering genom naturlig språkbehandling (NLP) och maskininlärningstjänster för att effektivisera exekveringen av uppgifter, rekommendera alternativa åtgärder, förutsäga potentiella problem och justera systemen därefter.
  • Infor iPaaS (integration platform-as-a-service) riktar in sig mot back-end-automatisering genom integrationstjänster för utveckling, exekvering och styrning av arbetsflöden som kopplar samman valfri kombination av lokala och molnbaserade applikationer inom enskilda eller över flera organisationer.

Infors Enterprise Automation-lösning skiljer sig åt då den levererar automationsmöjligheter genom en enda sammansatt plattform, Infor OS, som kopplar samman system och människor genom back-end-automation, beslutsstöd och – i och med lanseringen av Infor RPA – front-end-automation.

Stora effektivitetsförbättringar i spåren på RPA-satsning
Bland de kunder som redan använder Infors Enterprise Automation-lösning finns som nämndes i ingressen det amerikanska Midwest Wheel Company, en av de största distributörerna av lastbilsdelar i USA. 
– Infor Enterprise Automation gjorde det möjligt för oss att föra över hela vårt leveransbevissystem till ett online lager, så att vårt kundserviceteam kan ge snabba svar på kundförfrågningar. Med en produktivitetsförbättring på 95 % kan våra medarbetare fokusera på att hjälpa kunder istället för att söka information i mejl eller andra applikationer. RPA-bots hanterar våra fysiska följesedlar för hämtning och Gateway API:er behandlar våra elektroniska lastbilsleveransbiljetter från en tredjepartsapplikation, allt utan mänsklig inblandning, säger Steve Steve McEnany, senior VP på Midwest Wheel Companies.

Slutligen kan noteras att man även på analytiker-sidan ger Infor goda vitsord:
– Det finns inte tillräckligt med utvecklare för att bygga all företagsautomation som företag behöver idag, och företagsanvändare är frustrerade över att gå miste om automatisering. Med robotprocessautomation (RPA) och andra lågkodsfunktioner kan företagsanvändare ta över och äga sitt automationsflöde, lättanvända lösningar som Infor Enterprise Automation hjälper dem med det. Det är en trippelvinst, eftersom företagsanvändare får den automatisering de behöver, en vinst för IT som kan fokusera sina värdefulla resurser på mer kritiska uppgifter – och en vinst för hela företaget som kan öka sina automatiseringsnivåer för att på så sätt uppnå det som verkligen betyder något: innovationsacceleration, säger Holger Mueller, VP och huvudanalytiker på Constellation Research, ett ledande marknadsundersöknings- och rådgivningsföretag.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title