Annons

Så ser Volvo Cars hållbara framtidsresa ut – bara rena elbilar, prekonfigurerat och ”Product-as-a-Service-koncept”

Men det framtida fordonserbjudandet kan inte bara bestå av en helelektrisk bil, här måste annat till, fortsatte Volvo-chefen:

Volvochefen Håkan Samuelsson.

– Vi måste förstås också lyssna på vad våra konsumenter vill ha och de förväntar sig transparens och sömlösa erfarenheter när de köper och utnyttjar sin bil. Det är därför helelektriska bilar från Volvo bara kommer att vara tillgängliga online till förutbestämda priser som har köp- eller prenumerationsalternativ. De kommer också att komma med specifika ”customer care-paket”. De kommer också att vara utrustade med specialutvecklade året-runt-anpassade däck och kommer att erbjudas i pre-konfigurerade alternativ för snabba leveranser.

KOMMER ENBART ATT SÄLJAS ONLINE
Så där ser den framtid som Volvobasen skisserade upp för det svensk-kinesiska bolaget. Bilden är spännande och talande för de trender vi sedan en tid sett komma och som i en rad olika perspektiv påverkat allt ifrån produktutveckling till drift. Särskilt intressant är att man nu satsar hårt på att sälja allt via nätet, online. Bilarna kommer inte att kunna köpas från återförsäljare utan kommer bara att säljas över nätet.
Man kommer än så länge, enligt planerna, att kunna köpa sin elbil, men Volvo tycks vilja komma ifrån ett helt fritt konfigurerbart köp genom att istället få över kunderna till att köpa prekonfigurerade modeller. Men inte bara det – en trend som vi sett utvecklas mycket snabbt de senaste åren är koncepten kring ”Product-as-a-Service”. Istället för att äga sin bil, hyr man, eller ”prenumererar”, på fordonet.
Det här är en intressant utveckling som får konsekvenser för den som utvecklar, producerar och säljer tjänsten, ”persontransporter med en Volvo”. Framför allt handlar det om att vidareutveckla kvalitetstänkandet så långt som möjligt. Kunderna gillar inte att bilarna står stilla. En följd är att knytningen till nätet och onlinefunktioner blir starkare. Behovet av att upprätthålla kontroll över den tjänst man säljer betyder att monitorering av bilens funktioner och delar måste byggas ut. Allt som innebär att bilen går sönder relaterat till normal drift är sånt som ingår att ha koll på, parallellt med att bygga med högsta kvalitet och upprätta möjligheter att utföra prediktiva serviceinsatser innan någon form av nertid uppstår. Detta är varken mer eller mindre ytterligare ett bevis på hur vi stegar in i en ny tid.

Volvo första helelektriska SUV från 2020 – XC40 Recharge.

AUTOMOTIVE STÖPS OM I SINA GRUNDVALAR…
Allt detta påverkar produktutvecklingsarbetet. I takt med att branschens stöps om i sina grundvalar baserat på elektrifieringstrenden förändras mycket, bland annat vad avser olika mjukvarustöd.
Det är kort sagt inte bara produkterna som totalt ändrat ”ansikte”, tillverkningen och produktionen är minst lika påverkad.
Eldrift i kombination med online-uppkopplade fordon betyder alltså inte bara förändrad konsumtion av energislag, från fossilt till eldrivet, utan också en dramatiskt omdanad produktutvecklings- och tillverkningsprocess. Vi går från ett läge där mekanikinnehållet minskar, medan elektronik och mjukvaruinnehållet ökar.
Detta kommer också att speglas i nya behov när det gäller kompetens och den digitala verktygsarsenalen – vid sidan av, förstås, förändrad produktframtagningsmetodik – där framför allt PLM/cPDm, simulering, mjukvaru- och tillverkningsintegration (OT, Operativ Teknik) växer i betydelse och användning.
På detta område är Volvo Cars och även det Geelyägda dotterbolaget för produktutveckling, CEVT, väl rustat. Man spetsar utvecklingsarbetet byggt på dels sitt välutvecklade plattformstänkande och beväpnat med utmärkta PLM-verktyg i form av Siemens Teamcenter och Dassault’s CAD-mjukvara CATIA i en V5/V6-mix.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title