Annons

CAM/Digital Manufacturing: Sandvik vässar Mastercam med köp av post processing-utvecklare

Sandvik har köpt det kanadensiska Postability, vilket är ett mjukvaruföretag som utvecklar NC-postprocessorer (numerisk styrning) för Mastercam. Det senare programmet är världens idag mest använda CAM-mjukvara med bortåt 270 000 användare och förvärvades av Sandvik under 2021. Detta som en del i Sandviks strategiska fokus på att växa inom det digitala tillverkningsområdet, med särskild uppmärksamhet på industriell mjukvara nära komponenttillverkning. I pressmateialet noterar bolaget att Postabilitys kapabiliteter och lösningar kommer att komplettera och stärka Sandviks befintliga portfölj av CAM-lösningar och kommer att vara en del av affärsenheten Mastercam och rapporteras inom affärsområdessegmentet Sandvik Manufacturing Solutions.
Postabilitys mjukvarulösning inkluderar CAM-efterbearbetning, maskinsimulering och underhåll, vilket gör det möjligt för kunder att förbättra och validera sin komponentdesign. Efterbearbetning är ett nyckelsteg i komponenttillverkningsprocessen där generiska CAM-systemutgångar konverteras till maskinspecifik NC-kod. Postability är en postprocessorleverantör som är helt dedikerad till Mastercam-mjukvara, som betjänar både små och medelstora tillverkningsföretag (SMF), såväl som originalutrustningstillverkare (OEM) över hela världen. Mastercam är en ledande leverantör av CAD/CAM-programvarulösningar för tillverkningsindustrin.
- Förvärvet av Postability passar mycket bra med vårt strategiska fokus och är ett viktigt komplement till vårt CAM-lösningserbjudande. Efterbehandling spelar en viktig roll i CAM-processen, vilket möjliggör nya och innovativa lösningar inom den automatiserade designen för tillverkning, motiverar Sandvik-chefen, Stefan Widing, köpet.
Parterna har kommit överens om att inte avslöja köpeskillingen.

Postability grundades 2008 och har sitt huvudkontor i Cambridge, Ontario, Kanada. År 2022 hade företaget intäkter på cirka 30 miljoner kronor (4,1 miljoner CAD). Då detta strategiska fokus på att växa inom det digitala tillverkningsområdet, med särskild uppmärksamhet på industriell mjukvara nära komponent-tillverkning relativt den gigantiska Sandvik-koncernen, är ett litet bolag kommer effekten på Sandviks EBITA-marginal och vinst per aktie förstås att vara begränsad. Däremot betyder alltså teknologitillskottet inom post processing en hel del positivt, då just efterbehandling spelar en viktig roll i CAM-processen.

Satsning på digital tillväxt
Det var alltså 2021 som Sandvik köpte CNC Software och dess CAM-lösning, Mastercam. Lösningen har alltså har cirka 270 000 användare, främst då bland små och medelstora företag (SMF). Men varför vill Sandvik ha egna CAM-mjukvaror? Bolaget, som främst utvecklar och tillverkar skärande verktyg, materialteknik och relaterade tjänster, levererar ju sina produkter och tjänster till alla som behöver det, oavsett vilket program de har.

Här har Stefan Widing och hans medarbetare sedan några år också utvecklat en betydlig bredare strategi än att ”bara” förse verkstadsvärlden med fysiska vassa bearbetnings- och lösningsverktyg. Man vill parallellt med detta växa inom det digitala tillverkningsområdet. ”Med särskild uppmärksamhet på industriell mjukvara nära komponenttillverkning”, som Widing uttryckt saken.

Sandviks koncernchef, Stefan Widing.

En strategi för bredare täckning
En viktig del av svaret om varför man går i denna riktning handlar om att bygga en framtid inom tillverkningsområdet — en framtid som kommer att präglas av begrepp som Industry 4.0, 5.0 och även Industrial IoT (IIoT). Dessa representerar som konceptmodeller exakt vad Bernard Charles, Dassault-chefen, som är en av PLM-branschens stora visionärer, talade om redan 1997: ”sömlöst sammankopplade, modulärt byggda plattformar för produktutveckling har framtiden för sig”. Bernard har alltid advokerat för detta med en holistisk syn på vilka plattformar som kommer att leda utvecklingen. Idag är det inte många som säger emot honom.

Men till skillnad från de ambitioner som Bernard Charles och Dassault Systèmes ofta tenderat att visa, handlar framtiden om icke-monolitiska och framför allt öppna lösningar. Konkurrenskraftiga plattformar måste vara modulära, där nya eller uppdaterade och kompatibla delar för specifika domäner enkelt kan ersättas eller läggas till. I dagens ofta mycket diversifierade produktutvecklingslandskap står ingenting av sig självt. Effektiv produktutveckling och tillverkningsprocesser kräver kompletta, kapabla och väl sammankopplade lösningar.

Detta är också en av de viktiga effekter som Sandviks Stefan Widing föreställer sig.

”CAM spelar en viktig roll i den digitala tillverkningsprocessen, vilket möjliggör nya och innovativa lösningar inom automatiserad design för tillverkning”, har han sagt i tidigare PLM&ERP News-artiklar.
Kort sagt, när Viding nu fortsätter att utveckla Sandviks idag breda CAM-portfölj med Postability, köper han inte bara individuella mjukvaror. Han och medarbetarna inom Manufacturing Solutions-divisionen skaffar sig också komponenter som kan vässa den mer heltäckande tillverkningshelhet han ser framför sig.

Exempel på gränssnitt i Mastercam. Denna lösning är hörnstenen i Sandviks CAM-portfölj.

En hörnsten i Sandviks CAM-portfölj
Klart är också att Mastercam är hörnstenen i Sandviks CAM-portfölj. I övrigt kan noteras att Sandvik 2021 också köpte investmentbolaget Batterys CAM-innehav, som organiserats inom ramen för bildandet av ett nytt bolag, Cambrio, sedan början av 2021. I denna affär ingick Cimatron och Gibbs CAM.

CAM-området är f ö också en marknad som trots 3D-printings framgångar ser ut att ha framtiden för sig, enligt analytikern IndustryARC.
”Storleken på CAM-programvarumarknaden förväntas nå 3,3 miljarder dollar 2026, med en CAGR på 6,5 procent under 2021-2026”, skriver de i en tidigare rapport. De säger dessutom att ”tillväxten tillskrivs den ständigt ökande efterfrågan från olika industrivertikaler, inklusive tillverkning, fordonsindustri, flyg- och försvarsindustri och andra.”
IndustryARC drar också slutsatsen att den ökande efterfrågan på CAM-mjukvara för att underlätta och automatisera tillverkningsprocesser kommer att öka marknadstillväxten avsevärt. Analytikern tillägger att företag använder SaaS för att möjliggöra omdistribuering av sina programvaruverktyg och data.

På sista raden är det uppenbart att Widing och hans företag är på väg att bygga upp en betydande och stark mjukvaruarsenal inom CAM- och NC/CNC-områdena.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title