Annons

Scania MILJARDSATSAR i en helt ny industrianläggning

Svenska lastbilstillverkaren Scania har uppvisat en intensiv aktivitet under de senaste åren. En helt ny modellserie av lastbilar, en stor uppgradering av bolagets världsledande PLM-system och idag kommer så beskedet att man bygger ett nytt gjuteri i Södertälje. Det är inget fel på framtidstron i detta numera Volkswagen-ägda företag. Bolaget vill tredubbla kapaciteten, samtidigt som energiförbrukningen halveras jämfört med dagens metoder och teknik.
Men smakar det så kostar det: Total beräknas investeringen gå på 1,5 miljarder kronor.

Andra vinster man kalkylerar med handlar om att förbättra sånt som materialhantering och återvinning vid den nya enheten. I alla led, från lastbilarnas bränsleförbrukning och utsläppsnivåer till anläggningarnas kapacitet och energieffektivitet styrs idag det mesta av miljöfaktorer. Och det är förvisso en ur de flesta avseende alldeles utmärkt affär.

– I den pågående omställningen till ett fossilfritt samhälle kommer det under många år framåt att finnas behov av förbränningsmotorer, i synnerhet för lastbilar och bussar som används för långväga vägtransporter. Det nya gjuteriet kommer därför att ha en viktig roll i framtagningen av framtida ännu mer energieffektiva förbränningsmotorer som även kan köras på en palett av förnybara drivmedel, säger produktionsdirektören Ruthger de Vries.

Största enskilda anläggningssatsningen hittills. Han säger också att satsningen är en av företagets enskilt största investeringar någonsin i en helt ny industriell anläggning. Flera andra alternativ har utvärderats – som ökade inköp från externa leverantörer eller en om- och tillbyggnad av det nuvarande gjuteriet.

– En helt ny anläggning är det mest kostnadseffektiva och miljö- och kvalitetsmässigt bästa alternativet när det gäller den framtida försörjningen av strategiskt viktiga komponenter till vår motortillverkning. Med investeringen behålls också den viktiga närheten till vår forskning och utveckling, som är koncentrerad till Södertälje. Den innebär samtidigt att Södertälje fortsatt kommer att vara navet i vår europeiska motorproduktion, förklara Ruthger de Vries.

Det nya gjuteriet byggs i Tveta och för med sig det goda att Södertälje fortsatt kommer att vara ett centrum i kotorutvecklingen.

Bland annat ska energianvändningen per tillverkat ton vid den nya enheten vara 50 procent lägre än vid den nuvarande anläggningen. Andra faktorer som påverkat beslutet om det nya gjuteriet är att de ungefär 30.000 ton skrot man varje år samlar in och smälter ner till komponenter (som används till motordelar) kommer att kunna ökas till det framtida behovet, som man beräknar till 90.000 ton.

Den nya anläggningen i Södertälje förväntas ha runt 200 anställda. Enligt Scania själva innebär satsningen att Södertälje fortsätter att vara navet för europeisk motorproduktion.

Den nya fabriken kommer att byggas på Tveta industriområde.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title