Annons

Siemens och EPLAN bygger bro mellan el- & automationsteknik

Produktutvecklingsarbetet måste verktygsmässigt hänga ihop. Ytterligt få företag som produktutvecklar har homogena systemlösningar från en leverantör. Därför kräver samverkan i produktutvecklingen öppenhet, eller rättare sagt lösningar som kan kommunicera med varandra. Det är också en trend att allt fler utvecklare, med några få undantag, insett detta behov hos sina användare. För Siemens PLM har denna öppenhet alltid varit ett adelsmärke och något man kontinuerligt utvecklar.
Det kommer därför inte som någon överraskning när man nu meddelar att man skapat en dubbelriktad tillgänglighet mellan mellan CAE- och elmjukvaruutvecklaren EPLANs Electric P8-plattform och Siemens automationsportal TIA (Totally Integrated Automation). Detta gör det nu möjligt att utbyta data via en direkt tvåvägskommunikation mellan de två plattformarna.

Den centrala funktionen hos den nya EPLAN Electric P8- och TIA Portal-kopplingen är den konsekventa överföringen av detaljdata för tekniska automationssystem. Användare kan redigera och jämföra data vid varje steg i projektet. Automatiskt genererade data i EPLAN Electric P8 inkluderar scheman, PLC-översikter och hårdvarukonfigurationer samt nätverksdesign.

Sparar tid för både konstruktörerna och PLC-programerare. Data kan enkelt bytas mellan arbetsstationerna hos elingenjörer och PLC-programmerare, som fritt kan bestämma när de använder data från den andra disciplinen eller placerar den till varandras förfogande. Detta möjliggör ett kontrollerat utbyte av information, även för självständigt förberedande arbete och ger viktiga fördelar för revisionsprocesserna.

Den största fördelen med att arbeta med de två plattformarna är att det sparar tid för både PLC-programmerare och konstruktörer. Elektrotekniker sparar tid eftersom data inte längre måste anges manuellt. Data skapad i TIA-portalen importeras direkt till EPLAN Electric P8, vilket hjälper till att lätta de elektriska ingenjörerna av många av de designuppgifter som tidigare utfördes manuellt.

Undanröjer missförstånd. En annan mycket praktisk fördel är att missförstånd mellan de olika disciplinerna inte längre kan uppstå. Utformningen av automationskomponenterna blir därför snabbare och optimal kvalitet garanteras.

Ingenjörer och programmerare som utnyttjar den nya länken mellan EPLAN Electric P8 och Siemens TIA Portal kan som sagt utbyta, redigera och jämföra PLC-data vid varje steg i projektet. Detta förenklar den tidskrävande manuella jämförelsen för ändringar och för iterativa procedurer. Användare har vidare tillgång till transparenta översikter för tilldelningen av PLC-enheter, vars redigering stöds av systemet. Det övergripande resultatet är en optimerad, tvärfunktionell teknikprocess.

Korrekta hårdvarukonfigurationer. Det nya datautbytessystemet stöder också användarna i utformningen av lämplig hårdvara relaterad till den elektriska designen och PLC-programmet. Användare behöver inte längre tänka på den korrekta konfigurationen av hårdvaran, eftersom Siemens TIA Portal gör detta självständigt, medan EPLAN Electric P8 automatiskt genererar schema, PLC-översikter och maskinvaruuppsättningar. Vidare säkerställer datautbytessystemet korrekt tilldelning av PLC-programmets symboliska adresser till maskinvaruadresserna, vilket minskar risken för fel vid ledning av ingångar och utgångar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title