Annons

Siemens och Microsoft: Lösningar för generativ AI som på djupet kommer att förändra det industriella arbetssättet

Att AI, Artificiell intelligens, i ökande omfattning blivit allt mer kapabelt ifråga om stöd för mer rationell produktframtagning har blivit allt tydligare, inte minst sett till de generativa designaspekterna. Definitionen av generativ design är att det handlar om en iterativ designprocess där mjukvaran s a s skapar designen med hjälp av parametrar som designen matat in, begränsningar, avsedda utdata, krav, material och tillverkningsmetoder, såsom 3d-printing, o s v. Ett förväntat resultat kan vara att man får fram innovativa strukturer som är perfekt optimerade efter designerns krav. Att detta förändrar arbetsmetodiken behöver ingen tvivla över. Det är t o m så att initierade bedömare idag talar om att integrationen av AI på djupet kommer att förändra vårt sätt att arbeta. Gott så, men hur långt har man kommit?
Det varierar förstås, men en för PLM-området mycket intressant aspekt på detta är det samarbete som Siemens och Microsoft dragit igång kring utnyttjandet av kraften hos generativ artificiell intelligens (AI) för att hjälpa industriföretag att tvärfunktionellt driva innovation och effektivitet över produkternas design, ingenjörskonst, tillverkning och driftlivscykel. Man har, för att förbättra denna typ av tvärfunktionellt samarbete, integrerat Siemens PLM-mjukvara Teamcenter med Microsofts samarbetsplattform Teams, språkmodellerna i Azure OpenAI Service och andra Azure AI-funktioner.
På Hannover Messe, som startar idag och körs denna vecka ut (17 till 21 april), kommer de två teknikledarna att visa hur generativ AI kan förbättra fabriksautomation och drift genom AI-driven mjukvaruutveckling, problemrapportering och visuell kvalitetsinspektion. - Integrationen av AI i tekniska plattformar kommer på djupet att förändra hur vi arbetar och hur alla företag fungerar, säger Scott Guthrie, VP för Cloud + AI på Microsoft. Han fortsätter: "Med Siemens ger vi kraften i AI till fler industriella organisationer, vilket gör det möjligt för dem att förenkla arbetsflöden, övervinna silos och samarbeta på mer inkluderande sätt för att påskynda kundcentrerad innovation."
Siemens CEO för Digital Industries-bitarna, Cedrik Neike, håller med:
- Kraftfull, avancerad artificiell intelligens växer fram som en av de viktigaste teknologierna för digital transformation, säger han.

Det finns också tunga poänger i att koppla samman arbetare på verkstadsgolvet med team över affärsfunktioner genom AI-drivna samarbetsappar. Med den nya Teamcenter-appen för Microsoft Teams, som väntas komma senare under 2023, gör företagen det möjligt för designingenjörer, frontlinjearbetare och team över affärsfunktioner att stänga feedbackslingor snabbare och lösa utmaningar tillsammans.
Till exempel kan serviceingenjörer eller produktionsanställda använda mobila enheter för att dokumentera och rapportera produktdesign eller kvalitetsproblem med naturligt tal.
Genom Azure OpenAI Service kan appen analysera den informella ”taldatan”, automatiskt skapa en sammanfattad rapport och dirigera den inom Teamcenter till lämplig design-, ingenjörs- eller tillverkningsexpert.
För att främja inkludering kan arbetare på verkstadsgolvet spela in sina observationer på sina föredragna språk som sedan översätts till det officiella företagsspråket med Microsoft Azure AI.
Microsoft Teams tillhandahåller användarvänliga funktioner som push-meddelanden för att förenkla arbetsflödesgodkännanden, minska tiden det tar att begära designändringar och påskynda innovationscyklerna. Teamcenter-appen för Microsoft Teams kan göra det möjligt för miljontals arbetare som inte har tillgång till PLM-verktyg idag att lättare påverka design- och tillverkningsprocessen som en del av deras befintliga arbetsflöden.

Den nya tekniken påskyndar kodgenereringen för PLC (Programmable Logic Controllers), industridatorerna som styr de flesta maskiner över hela världens fabriker.

AI-driven mjukvaruteknik för automation påskyndar PLC-kodgenerering
Men det finns mer: Siemens och Microsoft samarbetar också för att hjälpa mjukvaruutvecklare och automationsingenjörer att påskynda kodgenereringen för PLC (Programmable Logic Controllers), industridatorerna som styr de flesta maskiner över hela världens fabriker. På Hannover Messe visar företagen ett koncept för hur OpenAIs ChatGPT och andra Azure AI-tjänster kan utöka Siemens industriella automationslösningar. Användarfallen som visas upp, ”kommer att belysa hur ingenjörsteam avsevärt kan minska tiden och sannolikheten för fel genom att generera PLC-kod genom naturliga språkinmatningar. Dessa funktioner kan också göra det möjligt för underhållsteam att identifiera fel och generera steg-för-steg-lösningar snabbare.”
– Kraftfull, avancerad artificiell intelligens växer fram som en av de viktigaste teknologierna för digital transformation, säger Cedrik Neike, styrelseledamot för Siemens AG och CEO Digital Industries, och tillägger att, ”Siemens och Microsoft går samman för att distribuera verktyg som ChatGPT så att vi kan ge anställda på företag av alla storlekar att samarbeta och förnya sig på nya sätt.”

Cedrik Neike, styrelseledamot för Siemens AG och CEO Digital Industries.

Identifiera och förebygga produktfel med industriell AI
Att upptäcka defekter i produktionen tidigt är avgörande för att förhindra kostsamma och tidskrävande produktionsjusteringar. Industriell AI som ”datorseende” gör det möjligt för kvalitetsledningsteam att skala kvalitetskontroll, identifiera produktavvikelser enklare och göra realtidsjusteringar ännu snabbare. I Hannover kommer team att demonstrera hur, med hjälp av Microsoft Azure Machine Learning och Siemens Industrial Edge, bilder tagna med kameror och videor kan analyseras av maskininlärningssystem och användas för att bygga, distribuera, köra och övervaka AI-visionsmodeller på verkstadsgolvet.

I pressmaterialet påpekar de båda bolagen att deras samarbete är en del av en långvarig strategisk relationen mellan Siemens och Microsoft, som bygger på över 35 år av gemensam innovation med tusentals kunder.
Andra samarbetsområden inkluderar Senseye på Azure, vilket gör det möjligt för företag att köra prediktivt underhåll i företagsskala och support för kunder som vill vara värd för sina affärsapplikationer i Microsoft Cloud för att köra lösningar från Siemens Xcelerator öppna digitala affärsplattform, inklusive Teamcenter, på Azure. Siemens samarbetar också med Microsoft som en del av sin nollförtroendestrategi.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title