Annons

Siemens PLM lanserar tillverkningslösning i molnet…

En komplett tillverkningslösning i molnet – är tiden mogen för det? Ja, efter en mångårigt trög start för PLM-relaterade molnlösningar kommer plattformen allt mer. Framför allt speglas denna trend i att lösningarna från PLM-utvecklare som Siemens PLM, PTC, Dassault, Aras, Autodesk och andra nu lanseras på bred front i molnmiljöerna. Särskilt Siemens PLM har under senare tid varit aktiva i detta, inte minst som en följd av att Tony Hemmelgarn tog över som CEO för PLM-divisionen.
Idag lanserar Siemens ytterligare en breddning i utbudet:
Med Siemens Manufacturing Intelligence utökar man sitt molnerbjudande med sin MOMs produktportfölj. MOM, som står för Manufacturing Operations Management, omfattar bolagets mjukvaror för sömlös integration av MES-system och SIMATIC-produkterna. Med dessa mjukvarulösningar i molnet kan man digitalt integrera produkt- och produktionslivscyklerna i flexibla, skalbara produktionsprocesser som optimerar möjligheterna att snabbt och med korrekta responser vässa tillverkningen. En poäng i sammanhanget är att lösningarna sömlöst kan integreras med Siemens PLM-svit Teamcenter.

Dagens industriledare har en hel del att tampas med, men på sista raden handlar det om att leverera skräddarsydda produkter snabbare och med högre kvalitet än konkurrenterna, samtidigt som de uppfyller både globala och lokala regulatoriska krav. Detta är inga enkla saker utan kräver en infrastruktur som underlättar snabb förändring med vidmakthållen hög kvalitet. Att bygga upp de stödjande IT-infrastrukturlösningarna som krävs i lokala installationer är en synnerligen komplex historia. Det är dessutom troligen ännu mer komplext att proaktivt upprätthålla en sån struktur. För att klara dessa utmaningar är det en god idé att flytta till molnet och låta en specialist på sådana IT-infrastrukturer sköta jobbet.

Det är i tangensen av detta spår som Siemens annonserade molnlösning ska ses. Med denna ledande PLM- och industriautomationsutvecklares MOM-mjukvaror i molnet kan en sådan tanke utvecklas till ett bärande inslag i produktframtagningsarbetet.

Bolagets nordenansvarige, Mats Friberg, pekar på en rad positiva effekter som hänger med Manufacturing Intelligence-plattformen i molnet.
– Den möjliggör processvisibilitet för snabbare och mer aktualitetsbaserat beslutsfattande. Med den här lösningen kopplar vi ihop, organiserar och aggregerar tillverkningsdata från olika källor och bygger upp en sammanhängande, intelligent och kontextualiserad information. Därmed kan man få realtidsbaserad insikt för att ta de mest produktiva besluten.

Siemens MindSphere spelar en viktig roll. Hur fungerar kopplingarna?
– Enkelt uttryckt så kopplar Manufacturing Intelligence i molnet sig till Siemens MOM-data i respektive tillverkningsanläggning. Via detta skapas sedan en kontinuerlig återkoppling till MOM för att driva och optimera exekvering, kvalitet och schemaläggning, säger Mats Friberg.
Han tillägger att detta med säkerhet i lösningarna varit ett fokus i Siemens utvecklingsarbete för den nya molnprodukten. Data från MOM på fabriks- och anläggningsnivå hanteras säkert i molnet, där IIoT-dataströmmen (maskinstatus, maskindataingångar, etc i Industrial Internet of Things) – med order- och partsrelaterad spårbarhet som karaktäristiska egenskaper – hanteras och sparas i det on-premise-baserade MOM-systemet. Dessa utökade analyser, kopplade till MindSpheres (Siemens IoT-system) IoT-fältdata, förbättrar sedan både produkten och dess produktionslivscykel.

Lättanvänt gränssnitt med dashboards och scorecards. Vad kan man vinna på att satsa på Manufacturing Intelligence i monet? En mängd saker, noterar Siemens PLM i sitt pressmaterial:
* Ett användarvänligt gränssnitt som ger en toppmodern upplevelse
* En flexibel, skalbar och lättdistribuerad molndataanalys-lösning
* Dashboards med KPIs från hela företaget baserat på realtid, historiska anläggningsdata och andra datakällor
* Scorecards och instrumentpaneler med realtidsdata ner till automationsnivån och vice versa
* Både linje- och anläggnings-bechmarking för att förstå var förbättringsåtgärder kan behövas, vilket hjälper till att effektivisera och organisera produktionskapaciteten över flera anläggningar
* Ett ramverk för operativa, taktiska och strategiska beslut på alla företagsnivåer
* Visning i realtid av effektiviteten i KPI-utrustade enheter, vilket ger operatörer och beslutsfattare möjlighet att vidta omedelbara, korrigerande åtgärder för att förbättra anläggningens prestanda och produktivitet
* Ökat tillgångsutnyttjande med exakt information om utrustningen
* Genomförande av ”dolda” förbättringsmöjligheter och ökat samarbete för att öka tillgångarnas prestanda och driva bättre produktionsresultat

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title