Annons

Siemens PLMs köp av Mendix lyfter MindSphere och IIoT

Siemens PLMs chef, Tony Hemmelgarn, vilar inte på hanen. För några veckor sedan blev det klart med ännu ett företags- och lösningsköp. Bolaget förvärvar applikationsutvecklaren av s k ”low-code”, Mendix, för 600 miljoner euro, drygt 6,4 miljarder kronor.
Det finns egentligen inget bra ord på svenska för ”low-code”, men några har använt det uppenbara ”lågkod”, vilket inte säger särskilt mycket. Vad det hur som helst handlar om är lätthanterliga kodlösningar för visuell applikationsutveckling.
För Siemens del menar Hemmelgarn att det i grund och botten handlar om att skapa bred accessabilitet av de enorma mängder data som idag skapas på olika ställen.
- Att konvertera dessa stora mängder data till värde är en viktig framgångsfaktor för Siemens kunder, säger han. Genom att möjliggöra ”sanna” digitala tvillingar av inte bara produkten utan även produktionsmiljön och produktprestanda i realtid, vidareutvecklat med den unika kombinationen av Mendixs molnprogramlösning och Siemens MindSphere IoT-plattform, kan våra användare göra produkt- och tillverkningsinformation allmänt tillgänglig och därmed användbar för sin verksamhet.

Siemens PLM-basen påpekar också att när och om köpet blir klart som planerat under 2019 års första kvartal, ”får våra sammantagna kundstockar och partners tillgång till det största öppna ekosystemet för molnutvecklad lågkod, digitaliseringsmjukvara och IoT-experter.”
Klart är att Siemens och Mendix tillsammans, i ett slag står med den troligen största samlingen av applikationer, utvecklingscommunitys, tjänstekompetens och världsledande akademiska forskningsrelationer. Det låter bra, och är det också, men på sista raden är detta köp – liksom också den rad av framförallt avancerade simuleringslösningar Siemens PLM köpt upp under de senaste två åren – en spegling av kundernas behov.

En pusselbit på vägen mot PiP. Här är förstås digitaliseringstrenden en drivmotor; en utvecklingslinje som fört med sig högt uppdrivna kvar på avancerade och kapabla mjukvaror. Men poängen är att allt ska hänga ihop, vara kommunikabelt och öppet. Det är dels en demokratiseringsfråga och dels en effektivitets- och produktivitetsfråga. Att bygga för en bredare tillgänglighet skapar i alla led smidigare och effektivare flöden i alla relaterade processer. Det är också en finess som båda de tunga branschanalytikerna, CIMdata och Gartner, brukar framhålla som vägen in i framtiden – Product Innovation Platforms, PiP. I praktiken är detta frågan om att ta ett steg bortom PLM.
En produkt-innovationsplattform är en uppsättning utvecklade funktionella domäner, modulärt uppbyggda process-, livscykel- och teknikkapabiliteter, som systemuppbyggnad, lönsamhetshantering, kvalitets- och regelefterlevnad. På sin ideala nivå är PiP-plattformen är tänkt att vara konstruerad på ett sätt som tillåter att man kan byta ut, haka på eller ta bort de modulära ”pusselbitarna”, utan att för den skull behöva dra igång avancerade uppdateringar av hela systemkomplexet.

På sitt sätt är nu lågkodbaserad applikationsutveckling en väg mot dessa plattformar.

Lågkodutveckling ger snabbare digitalisering. Siemenskoncernen styrelseledamot, Klaus Helmrich, menar att bakgrunden till Mendixköpet har sin upprinnelse i detta. När företagen investerar för att digitalisera sina verksamheter, ökar efterfrågan på affärsapplikationer betydligt snabbare än IT-organisationernas kapacitet att leverera. Utvecklingsplattformar med lågkodutveckling ger funktioner för snabb utveckling, implementering och körning av applikationer i molnet.

– Just därför köper vi Mendix; vi ska vässa vår ledande ställning när det gäller digitalisering av industrivärlden, säger Helmrich. Det är en hörnsten i vår vision 2020+. Mendix är perfekta i detta hänseende. De är ledande inom det snabbt växande lågkodssegmentet och deras plattform kommer att hjälpa våra kunder att plocka upp och effektivt utnyttja vår IoT-plattform, MindSphere, ännu snabbare. De gör detta genom att att accelerera sin molnbaserade applikationsutveckling för Industrial Internet of Things (IIoT).

Chefen för Siemensdivisionen, Digital Factory – där Siemens PLM är en del, Jan Mrosik, tillägger i en kommentar att köpet passar väl in i den tyska jättekoncernens strategi:

– Absolut. Vi har en tydlig digitaliseringslinje och fortsätter med Mendixförvävet att investera i mjukvarulösningar för det ”Digitala Företaget”. Mendix kommer att ”plussa på” MindSphere’s och vår IoT-portföljs molnkompetens, våra molnagnostiska plattformslösningar och vår högkvalificerade personalkompetens, säger han.

Behåller varumärket. Själva köpet förväntar man sig ska bli klart under första kvartalet 2019. I princip deklarerar Mrosik också ett”business-as-usual-läge”, åtminstone initialt. Mendix behåller sitt tydliga varumärke, sin kultur och fortsätter att betjäna kunder över hela branschen med sin, som han uttrycker det, ”unika plattform, breda ekosystem och community.”.
Siemens fortsätter också att investera i Mendixs produktkarta präglat av den öppna lågkodsplattformen. Formellt kommer Mendix dock att ingå i Siemens Digital Factory division; något som för med sig att man kommer att kunna växa rejält genom att få chansen att distribuera Mendix-plattformen både till andra divisioner och deras respektive kundstockar.

Ursprungligen ett nederländskt företag. Mendix grundades 2005 i Rotterdam, Nederländerna, men har idag sitt huvudkontor i Boston, Massachusetts.
Företaget har över 400 anställda och SaaS-upplägget (Software-as-a-Service) gör att över 90 procent av försäljningen är återkommande. Siemens förväntar sig att Mendix fortsätter att få till en stark tillväxt inom såväl befintliga kundsegment som det som kommer in via Siemens kundbas.
Siemensledningen tror också att Mendix kommer att accelerera tillväxten för bolagets nuvarande moln-, IoT och Digital Enterprise-programvara (t ex PLM/PDM-systemet Teamcenter).
Mendix fortsätter också att distribuera sin teknik till kunder och partners över alla vertikaler och teknikekosystem.
– När vi blev lågkodmarknadens pionjärer för över tio år sedan, hade vi en djärv vision om att hjälpa kunderna att förändra sättet att bygga programvara. Men vi föreställde oss aldrig de  enormt goda tillväxtmöjligheter som nu ligger framför oss, säger Derek Roos, grundare och VD för Mendix.
– Plötsigt hamnar vi en mycket större ”skala”. Siemens är ett mycket kapabelt team, man har stora tillgångar, ett brett branschkunnande och har i högsta grad satt sina fotavtryck i en rad viktiga industrisegment. Att vara en del av Siemens kommer att göra det möjligt för oss att betjäna våra kunder ännu bättre genom att påskynda vår FoU-vision, lägga till en mycket större pool av resurser på marknaden och utnyttja en enorm global infrastruktur. Detta tänker vi genomföra samtidigt som vi behåller vår unika kultur, varumärke och FoU-kapacitet.

Hur bra är Mendixmjukvaran? En god indikation är att Mendix positionerades som ledande inom Gartners ”2018 Magic Quadrant för Enterprise High Productivity Application Platform-as-a-Service”, men det stannar inte där: Bolaget blev också positionerade i ledarposition i  ”2018 Magic Quadrant for Mobile App Development Platforms”.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title