Annons

SIFO-undersökning: Var sjunde distansarbetare har inte koll på tillåtna programvaror

Enligt en ny Sifo-undersökning, på uppdrag av Citrix, svarar 78 procent av de kontorsarbetare som distansarbetar att de vet vilka appar och programvaror som är godkända av IT-avdelningen. För kvinnor är andelen högre (82 %) jämfört med männen (74 %). Värt att notera är att 14 procent anger att de inte har koll på vilka appar och programvaror som stöds av företagets IT-avdelning.
– Om anställda använder arbetsverktyg som inte är godkända av IT-avdelningen, kanske på grund av okunskap eller att de anser att godkända appar och programvaror gör dem mindre produktiva, ökar det risken att obehöriga kan komma åt känslig och kritisk information från företagen, säger Suzana Drakulic, Sverigechef på molntjänstföretaget Citrix.

DE FLESTA FÅR HJÄLP MED SÄKERHETEN
I samma undersökning visar det sig att två tredjedelar (67 %) av respondenterna anger att de har fått hjälp att sätta upp en säker IT-miljö hemma, exempelvis genom utbildning, säker anslutning med mera. Fler än var fjärde (28 %) anser att de inte fått någon hjälp med att få till en säker IT-miljö vid distansarbete.
– Distansarbete är det nya normala och kommer fortsätta även efter den rådande situationen. Problemet är bara att säkerhetsriskerna som uppstår genom ”skugg-IT” fortsatt kommer vara ett hot som företagen måste ta på allvar. För att undvika ”skugg-IT” i framtiden måste företag tillhandahålla nödvändig teknik som gör det möjligt för anställda att arbeta var som helst på ett produktivt och säkert sätt, avslutar Suzana Drakulic.

VEM SKA STÅ FÖR EXTRAKOSTNADERNA
Undersökningen visar även att 55 % av alla svenska kontorsarbetare anger att de instämmer helt och hållet eller nästan helt och hållet med att arbetsgivaren ska stå för de extrakostnader, exempelvis extra bredbandskostnader och kontorsmateriel, som uppkommer vid distansarbete. Hos kvinnor är andelen något högre (56 %) jämfört med männen (53 %).

Om undersökningen ska sägas att den genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 25 augusti – 2 september 2020. Totalt intervjuades 1028 personer i åldern 18–65 år i sysselsättning med möjligheten till att arbeta på distans. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title