Annons

SIMULERING & Digitala Tvillingar: ANSYS satsar på Modelons hydraulik- och pneumatikbibliotek

Aktiviteten är fortsatt hög inom utvecklaren av simuleringsmjukvara, Modelon. Den svenska CAE-spelaren har tagit position som en av de ledande leverantörerna när det gäller denna typ av spetslösningar. Det lundabaserade bolaget är dedicerat till ”model-based systems engineering” (MBSE); eller som Modelonchefen, Magnus Gäfvert, säger: ”modellbaserad systemsimulering”.
En av poängerna i sammanhanget är att man licensierar in sin lösningar – som är baserade på öppna standarder (främst Modelica och FMI) – till i stort sett alla andra utvecklare av PLM-plattformar eller CAE-dedicerade marknadsaktörer.
Just satsningen på öppna standarder är ”hemligheten” som, vid sidan av skarp funktionalitet på systemsidan, möjliggör samarbete och integration med i stort sett alla PLM-plattformar. Det är kort sagt ingen tillfällighet att alla de stora inom PLM, exempelvis Dassault Systemes, Siemens PLM och CAE-ledaren ANSYS, använder Modelons lösningar.
Dagens stora nyhet är att ANSYS bygger ut samarbetet med Modelon genom att erbjuda nya modelldrivna möjligheter i ANSYS mjukvara för digitala tvillingar, Twin Builder.

Modelons mjukvarulösningar bygger på det öppna programspråket Modelica, som utvecklades av svensken Hilding Elmqvist. Just Dassault var tidigt ute med en satsning på Modelica, som stöd i samband med komplex systemutveckling inom ramen för företagets flaggskeppsprodukt, CATIA.
Det var en logisk investering, av flera skäl. Modelica är ett öppet, objektorienterat och ekvationsbaserat programspråk, utformat för att modellera komplexa fysiska system som innehåller t ex mekaniska, elektriska, elektroniska, hydrauliska, termiska, kontroll-, elkraft- eller processinriktade delkomponenter. Komponenter och systemmodeller finns i öppna och kommersiella modellbibliotek.
Men det är alltså inte bara Dassault som satsat på denna typ av produktutvecklingsstöd – varför? Ett problem i de här sammanhangen handlar om förmågan att kunna dela och kollaborera kring simuleringarna; i detta är kompatibilitet avgörande för smidiga arbetsflöden. Alla företag uppvisar i varierande omfattning diversifierade PLM-miljöer. Samtidigt måste man kunna simulera system och system av system, oavsett i vilka programmiljöer exempelvis de stora automotiveföretagen jobbar.
Detta har alltså flera aktörer tagit fasta på och bevisen för att Modelons Modelica-baserade mjukvaror har spetskvalitet i detta är flera. Så sent som i början av december förra året blev det exempelvi klart att Siemens kommer att använda Modelons OPTIMICA Compiler Toolkit som sin Modelica-motor i den kommande Simcenter Amesim 17-utgåvan.

Det var i ANSYS 19.1 man kunde presentera den första mer omfattande lösningen för simuleringsbaserade digitala tvillingar.

Twin Builder och toppmoderna systemmodeller. Men idag är det alltså ANSYS och deras Twin Builder som är den stora nyheten. I Twin Builder Fluid Power Library, har man paketerat Modelons vassa pneumatik- och hydraulikbibliotek, och ”modulerna” är för närvarande tillgängligt via ANSYS-försäljningskanaler.
Fluid Power Library gör det möjligt för användarna att integrera pneumatiska och hydrauliska funktioner inom sina systemmodeller för simulering.
Alla Modelon-bibliotek som finns tillgängliga i Twin Builder är delar i Modelon Library Suite, som är en omfattande uppsättning modelleringsbibliotek byggda på Modelica-standarden. Via dessa kan man leverera toppmoderna systemmodeller till ett brett utbud av industrier, inkluderat fordons-, flyg-, industriutrustnings-, energi- och processindustrier.
Magnus Gäfvert påpekar att, ”Modelon-bibliotek kontinuerligt utvecklas och uppdateras i nära samarbete med industripartner för att återspegla industrins behov.”

Kan integreras med vilken IIoT-plattform som helst. Om Twin Builder ska sägas att ANSYS hävdar att, ”det är den enda produkten som erbjuder ett komplett tillvägagångssätt för digitala tvillingar.” Detta menar man vidare, ”gör det möjligt för ingenjörer att snabbt bygga, validera och distribuera dessa digitala representationer av fysiska produkter.”
Den öppna lösningen kan hur som helst integreras med vilken IIoT-plattform (Industrial IoT) som helst och innehåller implementeringsmöjligheter för kontinuerlig monitorering av varje individualiserad tillgång som används under drift.
– Kombinationen av industriell konnektivitet och holistisk systemsimulering, som drivs av ANSYS Twin Builder, ger användare möjlighet att diagnostisera, felsöka, bestämma de ideala underhållsprogrammen, optimera prestanda för varje tillgång och dessutom skapa insiktsfulla data för att förbättra nästa generation av produkterna, säger Magnus Gäfvert.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title