Annons

Simulering: EDRMedeso i partnerskap med PTC kring DIGITALA TVILLINGAR

Som PLM&ERP News tidigare rapporterat har PLM-utvecklaren PTC sedan en tid ett samarbete med marknadsledande CAE-företaget ANSYS. På sista raden kokar detta ner till att PTC ska implementera ANSYS mycket uppmärksammade realtidsbaserade simuleringslösning Discovery Live i CAD-mjukvaran Creo. Detta arbete är i full gång och när Creo kommer i sin version 7 under 2019 får vi se de första frukterna av detta samarbete.
Men samarbetet mellan PTC och ANSYS har redan satt andra fotspår i form av nytecknade partnerskap. När det gäller Norden, Storbritannien och Baltikum annonseras idag ett dylikt sådant mellan ledande ANSYS-återförsäljaren och CAE-konsulten EDRMedeso.
Bolagen ska tillsammans sjösätta lösningar kring IoT och digitala tvillingar, ett område där PTC bland analytikerna betraktas som en spetsspelare när det gäller viktiga plattformar som CAD (Creo) och IoT (ThingWorx), medan EDRMedeso, som mångårig ANSYS-partner, på motsvarande vis är ledande specialister på IoT och digitala tvillingar utifrån ett simulerings- och analysperspektiv.
Tillsammans ska man nu utveckla ”världsklass” applikationer baserat på kombinationer av dessa mjukvaror och dokumenterad kompetens

– Tillsammans med några av våra kunder har vi redan skapat flera digitala tvillingapplikationer och de kunder som satsat har redan börjat ta hem fördelarna med teknologin, parallellt med att man nu börjat bygga nya affärsmodeller kring den, säger Niklas Lindwall, VD på EDRMedeso. Men för att ta nästa steg och skapa fullt kommersiella applikationer behöver vi en stark IoT-plattform. Här är PTC  en klar teknologiledare, med toppbetyg från analytiker som Forrester, Gartner och IDC. Därför ser vi fram emot att lägga in deras programvara till vår befintliga portfölj.

– Det är glädjande att ett framstående PLM-företag som PTC betraktar oss som en ledare inom simulering och IoT, säger EDRMedesos VD, Niklas Lindwall.

Utvecklingen kan ta fart. Utvecklingen på det här området är ur alla perspektiv mycket spännande. Inte bara för att teknologin, som ännu är tämligen ny för de flesta företag, har genomgått flera loopar av kapabilitetsutveckling, utan också för de nya affärsmodeller som kan genereras kring den.  Men på företags- och användarnivån är utnyttjandet av digital tvillingteknologi som sagt ännu i tidiga faser. Man undersöker, planerar kring hur IoT och hur digitala tvillingar kombinerat med simulering kan integreras i verksamheterna; för att i nästa skede igång piloter.

Det är i skenet av denna utveckling  det nya partnerskapet mellan PTC och EDRMedeso ska ses. Här finns utmärkta möjligheter att med den erfarenhet och kompetens som utvecklats inom ramarna för respektive bolags teknologier ta fram lösningar som accelererar produktdesign och utvecklingen av nya intäktsströmmar baserat på nya affärsmodeller.
Ingen har sagt att det är enkelt, resan har bara börjat, men med spelare som PTC och ANSYS/EDRMedeso kan man få en kickstart.

Välbekant ansikte på CAE-arenan. När det gäller EDRMedeso är man idag en av CAE-områdets mest kända konsulter i Norden. Man har försett egentligen alla de stora industriföretagen med verktyg, konsulter och support inom simulering i mer än 25 år.
Klart är också att EDRMedeso redan arbetar ihop med ANSYS vilket sedan en alltså även gäller för PTC. Intressant är att PTCs VP och kanalansvarige för EMEA, Georges Millet, också haft ögonen på den svenska CAE-aktören.
– Vi har erkänt EDRMedeso som ett spetsföretag när det gäller distribution och kompetens kring digitala tvillingar, säger han i ett uttalande, och tillägger: ”Deras djupa kunskaper och kapacitet inom simulering och implementering av ANSYS programvarulösningar kommer att vara en viktig tillgång för oss framgent och vi är glada över detta partnerskap och vad det kan göra för utbyggnaden av digital tvillingteknik i norra Europa.”

Bra betyg från PTC. Inget dåligt betyg från en av PLM-marknadens tre stora aktörer. Inte minst för att PTC redan i och med köpet av IoT-plattformen ThingWorx 2013 var först ut av alla på IoT och digitala tvillingar. Detta håller förstås EDRMedeso-chefen, Niklas Lindwall med om:
– Absolut, säger han. Det är glädjande att ett framstående PLM-företag som PTC betraktar oss som en ledare inom simulering och IoT. Partnerskapet med PTC visar att det arbete vi gjort med ANSYS i Norden under de senaste 25 åren ger oss en unik position som andra företag kommer att ha svårt att matcha.

Påskynda processer och säkerställa kvalitet. Processen att skapa och distribuera digitala tvillingar har varit både komplicerad och det har tagit tid. Det ligger i sakens natur när det gäller disruptiva teknologier. Men det här, menar Lindwall, är på väg att förändras. I detta skede tar nu EDRMedeso sikte på att bygga digitala tvillinglösningar baserade på ANSYS-programvara, som i sin tur kommer att köras på PTC ThingWorx-plattformen, för att påskynda processen utan att kompromissa med kvaliteten.
– Kombinationen av PTCs programvara och vår kunskap kommer att dramatiskt påskynda processen att skapa och distribuera digitala tvillinglösningar och applikationer. Vi har ju redan varit inne på området och vi har byggt allt från start för varje digital tvilling. Med ThingWorx-plattformen kommer det att gå fortare för att vi nu kan använda ett ”drag-och-dropp-liknande” tillvägagångssätt baserat på mallar. Resultatet blir också mer tillförlitligt och av högre kvalitet, avslutar Niklas Lindwall.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title