Annons

SJÄLVKÖRANDE BILAR: Samarbete mellan ANSYS, Edge Case och BMW ökar säkerheten med vassa AI-lösningar

Hur ska nästa generations självkörande bilar kunna utrustas med unik, högteknologisk kapacitet att upptäcka oväntade faror? Det här är saker som många på mjukvaruutvecklingssidan inom automotive funderar på just nu och klart är att det är svårt att se en enda utvecklare som har kapaciteten att klara allt. Därför ser vi allt mer av samarbeten inom sektorn.
Simulerings- och analysutvecklaren ANSYS är en av dem som jobbar intensivt kring den här problematiken. Bolagets simuleringslösningar ska nu också bli en del av Edge Case Research plattform, som utformats med sikte på att klara den här typen av utmaningar.
Edge Case Research integrerar idag, genom ett nytt avtal med tillverkare av originaldelar, sitt kraftfulla AI-baserade perceptionssystem för stresstester och riskanalyser i självkörande bilar.
”Resultatet är en lösning som som avsevärt ökar säkerheten i självkörande bilar och löser problemen med tillit inom komplex AI,” hävdar ANSYS och pekar bl a på det nyligen ingångna samarbetet med BMW.

Edge Case tillhandahåller en kraftfull plattform för datatester och analyser som frigör värdet av de enorma mängderna registrerade trafikdata från självkörande bilar för att hitta specialfall, vilket avsevärt snabbar på utvecklingstakten mot säkrare, AI-baserad perceptionsmjukvara, hävdar ANSYS-basen, Eric Bantegnie.
– Den underliggande kapaciteten har byggts in i vårt nyligen tillkännagivna samarbete med BMW. Tillsammans kommer vi att gå före in i en ny era av artificiell intelligens och forma framtiden för säker, autonom körning, säger han.

AI-baserade perceptionsalgoritmer
Bakgrunden är att dagens självkörande bilar är beroende av AI-baserade perceptionsalgoritmer, som är ”tränade” i att fatta beslut om körningen; beslut som är avgörande för säkerheten.
Även om en självkörande bil är mycket avancerad kan den misslyckas med att upptäcka farliga trafiksituationer – så kallade ”edge cases” eller specialfall – eftersom dess algoritmer inte har byggts för att möta alla ovanliga trafiksituationer; något som verkligheten ofta bjuder på. Att föreställa sig, och bygga en lösning, som kan hantera alla tänkbara kombinationer av händelser som kan inträffa i trafikrealiteterna är kort sagt en nära nog omöjlig uppgift. Men detta hindrar nu inte att man kan skapa lösningar som tillräckligt väl säkerställer säkerhet i autonoma fordon. För att förverkliga helt självkörande bilar behöver utvecklarna sålunda mycket kapabla och raffinerade verktyg för att automatiskt identifiera dessa utmanande specialfall på ett sätt som är mycket mer skalbart än ”manuella dataetiketter”.

”Tryggar nästa generations autonoma fordon”
Genom samarbetet vill Edge Case Research, som är en av världsledarna inom ”bedömningsmjukvara” för autonom säkerhet, integrera Hologram med ANSYS avancerade öppna simuleringslösning för självkörande bilar. Denna unika, och som man hävdar, ”heltäckande kapacitet analyserar algoritmer för självkörande bilar för att upptäcka specialfall för att driva utvecklingen framåt och bidra till att förbättra perceptionsalgoritmerna i de mest avancerade systemen för självkörande bilar.”
Hologram kan skalanpassas till andra branscher såsom flyg och försvar, gruvdrift, jordbruk, industrirobotar och egentligen vilket annat område som helst, som använder AI-baserad mjukvara för vision och perception.
– Det är spännande att bli en del av ANSYS ekosystem för självkörande bilar. Vi valde att samarbeta med ANSYS tack vare deras stora sakkunskaper på området, vilket är avgörande för att förstå hur produkter som Hologram, VRXPERIENCE och SCADE kan användas tillsammans för att lösa säkerhetsfrågor avseende autonoma produkter. ANSYS och Edge Case Research kommer att ta fram en helt unik och omfattande kapacitet för att trygga nästa generations system för autonom körning, säger Mike Wagner, VD på Edge Case Research.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title