Annons

Ska Schweiz satsa på Gripen E när man byter ut sina äldre stridsflygplan?

Ska Schweiz köpa svenska stridsflygplanet Gripen E när man ersätter sina gamla stridsflygplan? Det återstår att se. Klart är emellertid att försvarskoncernen Saab, med stöd av svenska staten, lämnat in en offert avseende nya stridsflygplan till den schweiziska myndigheten för försvarsinköp. – Den föreslagna Gripen E-lösningen har den senaste tekniken samt är kostnadseffektivt avseende inköp, drift och support. Detta kommer att ge Schweiz en optimal flottstorlek med den bästa totala operativa effekten under de kommande årtiondena, säger Jonas Hjelm, chef för Saabs affärsområde Aeronautics, enligt ett pressmeddelande.

Gripen är för närvarande i tjänst i fem länder: Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Ungern och Thailand. Sverige och Brasilien har beställt Gripen E.
I den offert som inlämnats till Schweiz finns förslag somt omfattar 30 respektive 40 Gripen E.

Som vanligt i dessa sammanhang är motköpsprogram en del i försäljningspaketet. Saab erbjuder med Gripen E också ett omfattande program för industriellt samarbete med schweizisk industri. Det handlar här om ett värde motsvarande 100 procent av kontraktsvärdet.

Hur ser Gripen-projektets IT-stöd ut? När det gäller det industriella IT-stödet och PLM-verktygen kan konstateras att Saab har hela Gripen-projektet, version E inkluderad, upplagt i Siemens PLMs Teamcenter. Här finns alla konfigurationer och allt sånt som relaterar till exempelvis change management etc. På CAD-sidan jobbar man med CATIA V5 från Dassault Systemes, medan man när det gäller elektronikdesignen baserar jobbet på kapabiliteterna i Siemens PLMs Mentor Graphics.
För eftermarknadssidan, underhålls- och serviceområdet är det svenska IFS Applications-lösning som gäller.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title