Annons

Skanska satsar på forskning kring robotar för byggprocesser

Hur långt kan man driva automation inom byggbranschen? Detta område är traditionellt präglat av hantverkstraditioner, men också här händer det nu stora saker. Bland annat stöttar Skanska en ny industriforskarskola inom automation vid Mälardalens Högskola. Tillsammans med Sveriges främsta industrier och forskare ska Skanska fokusera på det nya området byggautomation. Totalt satsat 75 miljoner i projektet.

Industriforskarskolan Automation Region Research Academy (ARRAY) ska i nära samarbete med världens främsta företag inom automation bidra till ökad kompetens och utveckling inom vetenskapliga områden av strategisk relevans för svensk industri.

Tre doktorander. Skanska satsar på forskning och utveckling inom byggautomation vid MDH och kommer att ha tre doktorander kopplade till forskarskolan.

– I och med forskarskolan ARRAY finns det nu möjlighet att förändra byggsektorn radikalt, från ett hantverk till en effektiv industri. Vi kan inte göra det ensamma utan här har vi möjligheten att tillsammans med Sveriges främsta industrier och forskare skapa något unikt och konkurrenskraftigt, säger Ulf Håkansson, FoU-chef, Skanska.

Sandvik och Volvo CE med i satsningen. I ARRAY ingår förutom Skanska även MDH, ABB, Volvo CE, Sandvik, First Control, Automation Region, Robotdalen, RISE SICS. Satsningen delfinansieras av KK-stiftelsen som har beviljat 32 miljoner kronor. Resterande medel kommer från Mälardalens Högskola och näringslivet som satsar 14 respektive 29 miljoner kronor. Projekttiden är 2018-2024, med en budget på 75 miljoner kronor och omfattar sammanlagt 15 doktorandtjänster.

– I nära samarbete med några av de främsta företagen inom automation banar vi väg för en industriforskarskola. Satsningen kommer att ge betydelsefull kompetens till högskolan och till industrin och det är oerhört spännande att vi här kommer utveckla framtidens nya teknologier inom automation och robotik, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title