Annons

SKF satsar 450 miljoner på världens mest avancerade produktionskanal och Kinafabrik

Den svenska kullagerjätten SKF meddelar att man investerar cirka 450 miljoner kronor för att öka konkurrenskraften för koncernens spårkullager. Samtidigt flyttas viss produktion från Bari, Italien, till Asien och delar av Östeuropa. Istället satsar man pengar för att, som det heter, ”konsolidera tillverkningen av spårkullager i Kina till en ny fabrik.” Detta emedan en automatiserad produktionskanal införs i Bari.

Att anpassa koncernens regionala tillverkningskapacitet är fortsatt i fokus för SKF, konstaterar bolagets Patrick Tong, ansvarig för ”Industrial Sales, Asia”. I enlighet med denna strävan investeras cirka 370 miljoner kronor i en ny fabrik i Xinchang, Kina. Detta möjliggör fortsatt tillväxt och konsolidering av befintliga tillverkningsenheter. Den nya fabriken förväntas vara i full drift under första halvan av 2020.
– Med denna investering kommer vår konkurrenskraft i Asien att öka. Genom att vi redan har flyttat koncernens globala produktutveckling inom spårkullager från Europa till Kina kommer vi nu att kunna arbeta i hela värdekedjan för att möta lokala kund- och applikationsbehov, säger Tong.

SKFs Kent Viitanen, chef för bolagets ”Bearing Operations.

Helautomatiserad tillverkningskanal
Investeringen i fabriken i Bari uppgår till cirka 50 miljoner kronor och innebär att den nuvarande manuella tillverkningsprocessen kommer att automatiseras. Detta leder till en mer flexibel och konkurrenskraftig produktion.
Investeringen i Bari kommer även att medföra omstruktureringskostnader på cirka 140 miljoner kronor under det andra kvartalet 2019. Den automatiserade produktionskanalen i Bari förväntas vara färdigställd under andra halvan av 2020.
– I Bari utvecklar vi en av världens mest avancerade, flexibla och helautomatiserade tillverkningskanaler av sitt slag. Detta minskar omställningstiden från timmar till minuter, vilket ger en väsentligt ökad flexibilitet och servicenivå till kunderna. Investeringen kommer även att bidra till bättre kvalitet samt skapa förutsättningar att utveckladen tekniska kompetensen hos vår personal, säger Kent Viitanen, chef för ”Bearing Operations”.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title