Annons

SKF:s koncernchef, Alrik Danielsson, om digitalisering, robotar och Industri 4.0

Hur långt har egentligen digitaliseringsprocesserna kommit inom svensk tillverkningsindustri? Omfattningen varierar en hel del och svaret beror på vem man frågar. Klart är emellertid att de större svenska företagen ofta är rätt långt komna, även om nivåerna av sofistikation varierar. Ett bra exempel på en långt driven digitaliseringsprocess är kullagertillverkaren SKF i Göteborg. Bolaget har gjort en stor satsning, som invigdes i april; det handlar om en investering på hela 190 miljoner i produktionen av sfäriska rullager. Moderna tillverkningsprocesser, t ex intelligent slipning och digitala produktionskanaler, ska öka effektiviteten och korta ställtiderna, samtidigt som digitaliserat och automatiserat underhåll spelar en avgörande roll. – Vi satsar stort på detta. Tänk dig själv, när du kopplar samman systemen inom produktion och materialflöden skapar du förutsättningarna för en sann spårbarhet i produktionen, säger bolagets VD, Alrik Danielson. För den som vill höra mer från Alrik Danielsson kommer nästa Underhållsmässa i Göteborg (2018) att vara ett bra tillfälle. Det blev idag klart att SKF-chefen kommer att vara en av huvudtalarna.

Inget dåligt dragplåster, alltså. Danielsson har varit med bolaget när man nyligen ersatte SKF:s D-fabrik i Gamlestaden – en delvis manuell produktionslina, som rullat på sedan 1970-talet. Den nya anläggningen är den första i sitt slag i världen och det hela går i Industri 4.0-spåret.

– Definitivt, säger Alrik Danielsson. Detta är den fjärde industriella revolutionen som gör att vi kan öka volymerna, vår kapacitet och korta ställtider och som gör att vi kan bli mycket konkurrenskraftiga på marknaden.

Han konstaterar vidare att sånt som spårbarhet är viktigt:
– Du vet exakt när den specifika detaljen är tillverkad, vet precis vad som hänt i alla relevanta processer.
Med den kunskapen, menar han, kan produktionen optimeras på ett nytt sätt.
– Genom att installera system för tillståndskontroll från SKF kan du dessutom i realtid exakt veta hur produktionen mår och kan agera därefter i vad som behöver åtgärdas.

22 robotar i huvudroll.
Allmänt talar vi om en helautomatiserad anläggning. Man har 22 robotar som kommunicerar med varandra och sköter hela arbets- och mätprocessen parallellt. Årskapaciteten ligger på cirka 800 000 lager per år och det mesta går på export.

Men ur jobbsynvinkel har den nya tekniken sitt pris. Antalet personer som behövs för att sköta ruljangsen har reducerats betydligt. Tidigare hade man 130 anställda i D-fabriken för detta, idag är de bara 30. Men precis som det mesta som relaterar till teknisk utveckling så skapar det nya andra jobb och de flesta har fått nya uppgifter inom SKF.

Kommer i fler SKF-fabriker.
För SKF är nu detta bara början på en utveckling som kommer att omfatta fler fabriker inom koncernen.

– Det här är en unik produktion inom lagerbranschen som vi kommer att införa i fler fabriker i koncernen. Investeringsprogrammet kommer att öka vår globala konkurrenskraft och flexibilitet gentemot våra kunder, berättade Luc Graux, tillverkningsdirektör på SKF, för GP, i samband med invigningen i april.

Sparad tid och kortare produktionslinjer.
En viktig poäng från konkurrensperspektiv är den nya tekniken sparar mycket tid. Digitala processer innebär exempelvis att sånt som robotprogrammering går fort. I princip ställer robotarna själva in sig. Det är ett arbete som tidigare tog timmar att göra.

En följd av detta är att man kan korta produktionslinjerna. Robotarnas agilitet när det gäller snabb omställning gör att man förvisso kan tillverka tusentals enheter om så krävs, men i det fall när en kund bara vill ha, låt säga, bara fem enheter, klarar roboten själv att ställa om värdena för den produktion som detta avser.

Det är heller inte ovanligt att man behöver lager med speciella mått eller egenskaper. Vi talar i detta fall om komponenter som används i industrier som gruvor, stålverk, pappersmaskiner, turbiner, fläktar och pumpar e t c.

Produktionen stannar kvar i i landet.
I nästa steg kommer SKF att genomföra liknande investeringar i fabrikerna i Schweinfurt, Tyskland, Nilai, Malaysia och Flowery Bransch i USA. Att det hela kommer att innebära färre arbetstillfällen specifikt inom produktionen av lagren är förstås en effekt. Det ligger s a s i utvecklingens natur. Men det finns andra mer direkt positiva effekter också:

– Produktionen kan stanna kvar i landet och att företag också till och med kan ta hem produktion igen, säger Alrik Danielson.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title