Annons

SKILDA VÄRLDAR? PTC och Rockwell har lyckats sensationellt bra att få ihop PLM och smart fabriksautomation

 • – Det ser mycket positivt ut. Denna typ av partnerskap tar tid att landa regionalt, men vi Norden har fått upp en bra fart med mycket aktivitet, säger Stål och får medhåll av Rockwell-kollegan:
  – Absolut, partnerskapet med PTC betyder mycket för oss med en rad intressanta produkter som kompletterar det vi har själva, säger Langkjaer och pekar på lanseringen av företagens första gemensamma plattform, FactoryTalk Innovation Suite, redan i slutet av 2018 och förra veckans andra stora släpp, ”Factory Insights as a Service”. Men även det nya PTC Atlas-paketet, lanserat under förra veckans digitala LiveWorx, byggt på molnet och bolagets till detta relaterade lösningar ligger i spåret.
HEPPELMANNS DIGITALA TVILLING. PTC-chefen Jim Heppelmann är känd som en av PLM-branschen ledande visionärer. Bland annat baserat på hans proaktivt satsning på att utveckla IoT, digital tvilling- och AR-teknologi i produktutvecklings-arsenalen. Allt ihopknutet med bolagets PLM-svit Windchill, som grund för digitala trådar där man kan följa produkter från födelsen och under hela produktlivscykeln. Ett av hans mer överraskande drag var att efter ett inte helt lyckat samarbete med GE på automationssidan kasta om och istället bilda ett partnerskap med Rockwell Automation för att kunna paketera lösningar som knyter ihop hela produktframtagningsprocessen.

Jim Heppelmann och en kompromisslös offensiv
När PTC-chefen, Jim Heppelmann, sätter sig före med att genomföra något, då gör han det fullt ut. IoT-satsningen kring ThingWorx-plattformen och AR-bygget kring Vuforia-plattformen är därvidlag bara toppen på isberget. Därför har han också, tillsammans med Moret, sett till att skapa de rätta incentiven för att upprätthålla en hög aktivitetsnivå; toppat med dels att Rockwell Automation köpt in sig i PTC för 1 miljard dollar, fått en styrelseplats och dels ett offensivt integrationsarbete där PTC’s PLM-plattform Windchill och Rockwells MES-svit, FactoryTalk, redan kommit en bra bit på väg för att knytas ihop i en sömlös svit.

Partnerskapet gav extremt snabba resultat
Det första resultatet, lanseringen i slutet av 2018 av FactoryTalk Innovation Suite (Powered by PTC) – som byggt på PTC’s IIoT-lösningar (Industrial IoT) kopplar ihop IT-systemen med OT-systemen (Operativ Teknik) – kom extremt snabbt. Och den adresserade i högsta grad vad både Heppelmann och Blake Moret var ute efter. Den gav ett svar på en nyckelfråga för den som har ambitioner att leverera lösningar för Industri 4.0 och IIoT: hur överbryggar man IT- och OT-gapet?
Klart är att specifik och djup kunskap om dessa båda världar, liksom verktyg, kännedom om respektive verksamhetsbehov och säkerhetskrav är fundamentalt viktigt. Prioriteringarna skiljer sig åt på så sätt att det inom IT är datakvalitet och säkerhet som är viktigast, medan det på OT-sidan främst är fabrikens output och risken för avbrott som är prioriterat.
Övergripande var det som PTC och Rockwell la upp på bordet en lösning som gör det möjligt att optimera industriella verksamheter och öka produktiviteten genom att ge beslutsfattare förbättrade data och insikter. Inkluderat i FactoryTalk Innovation-sviten är FactoryTalk Analytics-, MES- (Manufacturing Execution Systems) och MOM-plattformar (Manufacturing Operation Management), liksom PTCs ThingWorx Industrial IoT-plattform, som inkluderar kopplingar till Kepware (konnektivitet mellan enheterna på verkstadsgolvet) och AR/VR på Vuforia-plattformen.

INGET ÄR OMÖJLIGT, står det på devisen bakom Rockwell Automation-chefen, Blake Moret. Så sant som det är sagt. Tillsammans med PTCs Jim Heppelmann har han visat prov på hög aktivitet för att knyta ihop hårdvarubitarna på verkstadsgolvet, som är Rockwells specialitet, med PTC’s lösningar på mjukvarusidan. De båda bolagscheferna har skapat de incentiv som krävs för att se till att samverkan och skapandet av sammanhållna plattformar, manifesterat i t ex FactoryTalk Innovation-sviten som kom 2018 och förra veckans lansering av den tydligt moln- och SaaS-baserade (”Software-as-a-Service”) ”Factory Insights as a Service-lösningen”.

Givet den snabba lanseringen var det förstås ingen rakt igenom färdig plattform, men det var bra start och en tydlig markering på hur högt satta ambitionerna är.
– Medan ThingWorx Analytics bygger de prediktiva modellerna, tillhandahåller FactoryTalk Analytics spetsig realtidsspårning och skapar operativa sekvenser baserat på analysmodellen, kommenterar Filip Stål detta första paket från det då, 2018, tämligen ”nygifta” paret.

Molnet i fokus i nya ”Factory Insights as a Service”
Denna första lansering följdes upp med en ny i förra veckan av ”Factory Insights as a Service”, vilken är – sett ur perspektivet central nivå – typiskt för samarbetet mellan parterna, som inte bara har fått styrfart utan växer närmast exponentiellt vad avser funktionellt teknikinnehåll. Här har man dessutom tagit in ytterligare en partner, Microsoft, och deras molnteknikplattform, Azure.
För de som följt PLM&ERP News är det, framför allt sedan köpet av moln-CAD-lösningen Onshape (en baskomponent i det nylanserade multikapabla PTC Atlas-konceptet), tydligt vilken tilltro Jim Heppelmann hyser till framtiden för molnbaserade och SaaS-lösningar (Software-as-a-Service, ”hyra mjukvarukapacitet i molnet”). PTC bygger upp mjukvarusidan, medan Rockwell’s fokus är hårdvara.
Detta är också tanken bakom detaljerna och kapabiliteterna som bygger upp Factory Insights. Den är också driven av teknik från alla tre parterna, PTC, Rockwell Automation och Microsoft. Den levereras i molnet på ett nyckelfärdigt sätt och stöder branschens vanligaste behov för dem som vill gå vidare mot digital transformation. Principiellt finns här:
• Realtidsövervakning av produktionsprestanda
• Övervakning och användning av tillgångar, t ex monitorering
• Anslutningsmöjligheter till olika produktionsceller
• Digitalt baserade och utökade arbetsinstruktioner

Medan ThingWorx Analytics bygger de prediktiva modellerna, tillhandahåller FactoryTalk Analytics spetsig realtidsspårning och skapar operativa sekvenser baserat på analysmodellen.

Dessa kapabiliteter är i sin tur kopplade till ett antal tidigare välkända produktkomponenter, dels i PTC’s programflora och dels i Rockwells FactoryTalk InnovationSuite. Vi talar om sånt som PTC’s IoT-plattform ThingWorx, plus Kepware och Vuforia-produkterna, alla optimerade för OT-datarelaterade lösningar från Rockwell.
Man utnyttjar vidare Microsofts molntjänster, industriella IoT- och edge-tjänster, inklusive Azure IoT Hub och Azure IoT Edge, vilket gör det möjligt för tillverkare att snabbt ansluta enskilda webbplatser och implementera projekt över sina företagsnätverk.
– Detta gör det möjligt för kunder att spara tid och pengar genom att minska komplexiteten som de vanligtvis gör som en del av ett industriellt Internet of Things (IIoT) -implementering och större digitala transformationsinsatser. Factory Insights as a Service är en perfekt ramp för tillverkare som är intresserade av att förbättra sin verksamhet genom att tillhandahålla värdefull intelligens och insikter om driftsprestanda, utnyttjande av tillgångar och effektivitet för arbetskraften, kommenterar Felix Langkjaer.

Med detta senaste paket kommer man till ett läge där en digital tråd med realtidskopplingar kan etableras mellan produktutvecklingsbitarna och produktionslösningar och maskin- och processdata på verkstadsgolvet. I detta fall är det PTC’s PLM-svit Windchill som står för den digitala trådens sammanhållning.
Allt detta har kontinuerligt kombinerats med en stark aktionsplan för att kommersialisera verksamhetens resultat.

Kommersiella framgångar inget som kommer över en natt
Men detta med kommersiella framgångar i industrivärlden är nu ingen lätt uppgift, som görs över en natt. Inte bara för att det är tufft att etablera de nya teknologier som PTC utvecklat och som nu ska köras ihop med Rockwells hårdvaror och elektronik, utan också för att marknaden ser ut som den gör när det gäller marknadsaktörernas positioner och intäkter. Samtidigt som investeringar i produktframtagningsmjukvaror och utrustningar i långa stycken är fråga om tämligen tröga och långdragna beslutscykler och etableringstider.

KLARA MARKNADSLEDARE. Sett till helhetspaktet PLM/fabriksautomation får Siemens räknas som den klara marknadsledaren i dagsläget. Men klart är att PTC och Rockwell gjort stora framsteg på kort tid och har dessutom uttalade ambitioner att konkurrera i det absoluta toppskiktet när det gäller produktframtagning, distribution och kopplingarna till produkterna i händerna på slutanvändarna.

Kommersiellt sett relaterat till marknadsandelar och intäkter ser det ut så här:
Enligt analytikern CIMdatas årliga PLM-rapport från 2019 gällande de stora PLM-aktörernas direkta mjukvaruintäkter är Siemens PLM och Dassault Systèmes och de tydliga dominanterna, medan PTC på har avsevärt lägre intäkter och marknadsandelar.
På PLM-området ser topplistan när det gäller mjukvaruförsäljning och tjänster, enligt analytikern CIMdata, ut så här för direktintäkter 2018 (siffrorna för 2019 kommer nu i juni):

 1. Siemens PLM ca 4,2 miljarder dollar
 2. Dassault Systemes ca 4,0 miljarder dollar
 3. Autodesk ca 2,4 miljarder dollar
 4. IBM ca 1,7 miljarder dollar
 5. PTC ca 1,35 miljarder dollar

Även på automationsområdet är Siemens den globalt sett största spelaren, men på detta område betydligt mer dominanta. Så här ser världsmarknaden för fabriksautomation ut när det gäller andelar ut för 2019, enligt Statista:

 1. Siemens 20 %
 2. Mitsubishi 10 %
 3. Rockwell 8 %
 4. Fanuc 7 %
 5. ABB 6 %
Dassault Systemes karismatiske ledare, Bernard Charles, brukar betraktas som PLM-omårdets kanske mest visionäre aktör. På senare tid har han emellertid hållit en klart lägre profil än förr om åren och bolaget som sådant har snarare haft ett fokus på att vässa intäktssidan med att dra in nya segment och kundstockar, typ Medidata-köpet, under PLM-konceptets paraply än att bygga spetsigare teknologi. En av bolagets stora målsättningar har istället varit att etablera mainstreamlösningens, SOLIDWORKS, community i molnet och på 3DEXPERIENCE-plattformen.

Hur långt har de olika PLM-spelarna hunnit ifråga om kapabiliteter?
Givet ovanstående uppställningar har det under de senaste åren hänt en hel del strukturellt på området IT/PLM/OT/Automation.
Den tydligaste trenden är att de tre storas utvecklingsarbete inom PLM har gått ut på att expandera sammankopplingen av funktionaliteter för att skapa ”bortom PLM-plattformar”, där utbytbara eller lätt uppgraderingsbara komponenter satts samman i sviter som täcker allt ifrån produktutveckling till tillverkning och i ett senare skede även återkoppling av produkterna till PLM-systemen. Det har i sanning handlat om att skapa så kallade ”Product Innovation Platforms” (gemensamt definierade av analytikerna CIMdata och Gartner), som också involverar produkterna i slutanvändarnas händer. Steg för steg har vi alltså närmat oss vad visionära ledare inom PLM-bolagen, som Dassault’s Bernard Charles, Siemens Digital Industries’ Tony Hemmelgarn och PTC’s Jim Heppelmann primärt strävat efter, en sammankoppling av produktutveckling, tillverkningsutveckling och faktiskt också delvis affärs-IT-systemen på ERP-sidan.
Men det tydligaste draget handlar om bildandet av allianser för att knyta ihop och skapa produktframtagningsplattformar. PTC och Rockwell Automation var först ut att formera en kombo som på sikt skulle kunna matcha Siemens helhetspaket kring PLM och ”smart factory automation”. Sedan dröjde det inte lång tid innan Dassault och ABB annonserade en motsvarande allians.

Siemens Digital Industries PLM-chef, Tony Hemmelgarn, har satsat hårt på att komplettera bolagets plattformslösningar för att skapa marknadens bredaste och mest effektiva plattform för produktframtagning. Bland de senaste årens viktigaste förvärv finns Mentor Graphics, lågkodplattformen Mendix.

Siemens i täten
Men i täten för detta arbete har de senaste åren Siemens’ plattformar varit de bredaste och mest ”färdiga” lösningarna för sömlös PLM och automation/smart tillverkning, bl a sett till funktionalitet med den nyetablereade Xcelerator-plattformen, som bl a innehåller IoT-lösningen MindSphere och lågkodplattformen Mendix, vid sidan av det ”gamla” vanliga artilleriet av CAx-moduler (NX CAD, Mentor, Simcenter e t c). Siemens är mycket starka på kopplingarna mellan produktutveckling och tillverknings-/automations-lösningar, bl a genom mycket kraftfulla möjligheter för ”virtual commissioning”. Bl a kan man simulera hela tillverkningssekvensen digitalt innan de fysiska ekvavilenterna körs igång, vilket gör det billigt att korrigera eventuella fel eller funktionsbrister digitalt istället för att göra det i den fysiska produktionen. Allt detta baserat på att man kan ”skjuta in” koden för detta från det tidigare produktutvecklingsarbetet och 3D-tvillingen/modellen av produkten. Detta är man ensamma om att kunna erbjuda idag.
Detta emedan PTC är den aktör som kommit starkast ifråga om att få ihop en konkurrerande helhetslösning. Framför allt har bolaget gjort stora pionjärinsatser i skapandet av IoT- och AR-teknologierna, där man varit marknadsledande, enligt flera utvärderingar från exempelvis Gartner, Forrester och andra.

Dassaults och ABB’s allians
En intressant aspekt på Dassault när det gäller automationssidan är dock att man dragit igång ett partnerskap med ABB och deras Ability-familj. Här är det dock mycket oklart hur långt man kommit, bortsett från ett par etablerade företagsspecifika demos som visats upp på ett par mässor. Något mer färdigt ”paketerat erbjudande” har dock inte synts till.
För Dassault’s del har teknikutvecklingen inte varit lika starkt accentuerad, utan man har snarare, teknologiskt sett, fokuserat på att bygga ut sin 3DEXPERIENCE-plattform på ”bredden” genom att dels adressera mainstream-marknadens PLM- och moln-behov (SOLIDWORKS), dels köpt och integrerat nya lösningar inom segment utanför de traditionella PLM-områdena (typ automotive, aerospace och heavy machinery) – som nu senast förvärvet av Medidata för 5,7 miljarder dollar (nära 55 miljarder kronor) – och dels förvärvat bolag som kunnat bygga på DS’ kund- och marknadsstockar. Medidata-köpet är signifikativt för detta.
DS ”knuffar” med detta förvärv fram sina positioner på ett nytt område: den snabbväxande marknaden för digitalisering av kliniska försök och tester, vilket också accentuerar rörelsen bortom bolagets traditionella rötter inom design mot dataprocesshantering och affärsanalys. Medidata analyserar farmaceutiska och biotechbaserade försök för medicinjättar som Pfizer, AstraZeneca och Sanofi.

Rockwell Automations starkaste industrisegment är maskinbyggar- och medicinteknik, medan man allmänt har fem tunga industriella fokusområden: Livsmedels-, konsumentgods-, farmaceutisk-, metall/gruv- och olja/gasindustri, berättar Felix Langkjaer.

PTC’s och Rockwells ”samgående” skapar nya kommersiella ingångar
Men för PTC’s och Rockwells del ligger fokus på att växa där man redan är etablerade och stora. Men samtidigt med blicken riktad mot nya möjligheter som yppar sig där man kan fånga upp respektive partners kunder. Tillsammans har man ju s a s två kundstockar att ”ta av”, även om det inte bara är att ”ta för sig” i den långcykliga verkstadsbranschen. Men Rockwell Automations nordenchef, Felix Langkjaer, menar att partnerskapet absolut har kapacitet att ändra på styrkeförhållandena på marknaden. Han säger att man redan sett en rad positiva kommersiella resultat baserat på partnerskapet.
– Rent juridiskt är vi i Rockwell Nordics ett eget bolag, vilket vi varit sedan 1991. Tittar vi på vilka våra starkaste industrisegment är talar vi om mycket maskinbyggare- och medicinteknik, medan vi allmänt har fem tunga industriella fokusområden: Livsmedels-, konsumentgods-, farmaceutisk-, metall/gruv- och olja/gasindustri, säger Langkjaer.

Rockwell uttalar sig inte om sina regionala siffror, men PLM&ERP News’ research pekar mot att man är 100-talet anställda och har i närheten av 800 kunder på listan.
Vi talade om de kommersiella marknadernas utveckling i Norden – hur har det sett ut under 2019?
– Sammantaget bra, vi har en god tillväxt i regionen. Sverige har gått bra, Danmark har haft en enorm tillväxt, medan Norge som så ofta är fallet där, hänger samman med hur det går på oljemarknaden och där har det varit turbulent med upp- och nergångar de senaste åren. Finland har haft två fantastiska år bakom sig.
Men Corona-utbrottet påverkar förstås affärerna, vad tror du vi kommer att se när det gäller utvecklingen under resten av året?
– Hittills har Covid-19 bara haft en mindre påverkan för våra affärer, eftersom en stor del av aktiviteten ligger inom de icke-cykliska branscherna såsom mat, livsmedel, apotek och livsvetenskap. Dessutom var beställningarna för maskinbyggare rekordhöga fram till krisen, varför vi inte förväntar oss effekterna av detta förrän senare i år. Men Finland har drabbats mer än andra nordiska länder, eftersom produktionen också stängdes ned under en period där.

Med PTC’s AR-verktyg, Vuforia Chalk, kan man på distans hjälpa till med att i realtid guida den som behöver hjälp t ex vid en serviceinsats på ett ställe med ett komplext system.

Vuforia Chalk (AR) erbjuds kostnadsfritt i kampanjerbjudande
När det gäller tekniksidan konstaterar han vidare att bolagen tillsammans gått ut med ett intressant kampanjerbjudande relaterat till Coronaproblematiken:
– Detta innebär att vi i samarbete med PTC erbjuder Vuforia Chalk gratis fram till den 31 augusti. Vuforia Chalk är ett augmented reality (AR) verktyg som gör det mycket lättare att få fjärrsupport från en expert via mobilen/surfplattan.
Men den tunga kärnan i det som Rockwell och PTC nu etablerar på marknaden är FactoryTalk Innovation-sviten.
– Den jobbar utifrån att man börjar med att analysera sin data via en artificiella intelligens i systemet, kopplat till en digital tvilling. Du kan då sprida de möjligheter som digitaliseringen ger på ett helt annat sätt än tidigare tack vare det väldigt lättarbetade gränssnittet som i denna svit kommer via PTC’s ThingWorx-lösning. Matchningen mellan oss och PTC är i detta en fantastisk möjlighet att sprida den viktiga digitaliseringsteknologin till den nordiska industrin, säger Langkjaer och fortsätter:
– PTC kommer från CAD-sidan och i och med satsningen kring ThingWorx-teknologin så kunde man föra in IoT-teknologin i den industriella processen. Där var man först på marknaden bland PLM-företagen och etablerade i detta ett försprång. Detta emedan vi på Rockwellsidan har en lång erfarenhet av hur man jobbar inom produktion och verktygen som kan göra detta arbete än mer effektivt.

Langkjaer noterar också att trots att man industrikulturellt sett kommer från skilda världar, hård- respektive mjukvara, så är man ändå organiserade på liknande vis utifrån ansvarskompetenserna man har i det nordiska arbetet visavi huvudorganisationerna. Man har också kontor på samma orter, som Lund, Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, o s v.
– Så den tillgång vi båda har till marknaden är nästan samma. Vi hör också från våra Rockwellkunder att de känner väl till PTC’s produkter. Analytiker och andra bedömare som ni i pressen har ju också pekat på att PTC rent teknologiskt ligger väldigt bra till visavi konkurrenterna.

– Självklart tar den här typen av partnerskap tid att regionalt sett få på plats i alla detaljer, men vi är bra på gång ifråga om att t ex utbilda varandras organisationer i våra produkter och processerna som är sammanknutna med detta, säger PTC’s Nordenchef, Filip Stål.

Utbildar varandras organisationer
Även när det gäller de praktiska inslagen i samarbetet har man haft en positiv utveckling, säger Felix Langkjaer och berättar att man vid den första ”Rockwell-kick-offen” efter det att partnerskapet blev klart hade PTC’s nordenchef, Filip Stål på plats, som berättade om PTC och deras organisation för Rockwells medarbetare. Sedan har det fortsatt rullat på bra.
– Så är det säger, Filip Stål. Självklart tar den här typen av partnerskap tid att regionalt sett få på plats i alla detaljer, men vi är bra på gång ifråga om att t ex utbilda varandras organisationer i våra produkter och processerna som är sammanknutna med detta. Så sent som nu i april har vi t ex haft två utbildningssessioner. Men vi samarbetar också gentemot industrin med gemensamma kundmöten där vi nu kan lägga upp erbjudanden som verkligen differentierar oss mot konkurrensen.
Stål påpekar också att man fått med Microsoft som en part i samarbetet är av största betydelse.
– Ja, absolut. Deras molnplattform Azur Cloud kan ju ses som en standard i sammanhanget.

Liknande kundstrukturer
Slutligen hävdar Felix Langkjaer att bolagens kundstrukturer har stora likheter, men att här även finns komplementära möjligheter.
– Om man ser till våra, Rockwell Automations, största nordiska internationellt verksamma kunder, så jobbar PTC ofta redan med dem. Men man finns kanske inte alltid på samma avdelningar som vi är verksamma inom.
Vad säger kunderna om samarbetet?
– Det är väldigt glädjande besked, är en allmän åsikt. Man ser detta samarbete som en komplettering med stort värde. Istället för att behöva blanda in och samordna flera företag kan man köpa hela leveransen från en sammanhållen leverantör, en ”one-speaking-partner”. Plus att man tillgång till en plattform som är framtidssäkrad, du riskerar aldrig att måla in dig i ett hörn. Det är en stor styrka, liksom ett aktivt och bra eftermarknadsarbete. Ett särskilt stort värde är att tekniken vi erbjuder, efter en noggrann introduktion och utbildningsinsatser, är enkel att ta vidare och utveckla själva inom företaget på vägen mot digitalisering.

Både Filip Stål och Felix Langkjaer berättar att man har en hel del i pipen, från ”proof-of-concepts-nivåer” och vad avser som affärer som är nästan klara, eller andra som är i mer initiala skeden. När får vi se de första gemensamma installationerna regionalt sett komma på plats?
– Globalt sett och från central nivå redan har vi redan flera installationer på plats, avslutar Langkjaer. Regionalt sett har vi ett par större affärer klara, men där vi p g a NDAs (”Non Disclosure Agreements”) inte kan avslöja namnen.

PTC’s visionäre ledare Jim Heppelmann (t v) och Rockwell Automations, Blake Moret, på scenen i samband med en presentation av samarbetsplaner och arbete.

En sensationellt bra start
En bra start alltså för samarbetet mellan företagen och ett stort marknadsintresse. Gissningsvis kommer vi att få höra en hel del ifråga om affärer för den nya kombinastionenr PTC – Rockwell framöver. Inte minst efter att Corona-effekterna börjar klinga av.

Men på sista raden är det ingen enkel resa. Tekniken och teknologin är fortfarande ny och erfarenheten säger att det tar betydligt längre från hajp till genomförande av applikationer än man ofta tror.

Men en bra grundstruktur har man nu fått på plats. Klart är också när det gäller utvecklingen av Industri 4.0 och smarta fabriker att en av de viktigaste poängerna är att skapa helhetslösningar som knyter ihop produktutveckling och tillverkning. Det som tidigare var separata silor integreras, vilket betyder att PLM och OT (”operativ teknik”) etableras inom ramen för ett sömlöst system. Inget står för sig själv längre, redan i samband med produktutvecklingen ska man kunna utveckla produkter med inte bara hänsyn tagen till produktfunktionalitet, utan också med hänsyn tagen till spårbarhet i hela kedjan och rationell tillverkningsbarhet.
PTC och Rockwell har kommit en bra bit på väg och det har faktiskt gått sensationellt fort.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title