Annons

Slaget om PLM-marknaden står nu på simuleringssidan – Dassault möter Siemens utmaning med nytt CFD-förvärv

Slaget om dominansen på PLM-marknaden går vidare och tycks just nu ha en lutning åt CAE- och simuleringshållet. Det gäller hela CAE-marknaden i allmänhet, men kanske mer ändå för de två marknadsdominanterna med breda PLM-plattformar, Dassault Systemes (3DEXPERIENCE) och Siemens PLM (Teamcenter), i synnerhet. Generellt är det digitaliseringen som driver på utvecklingen. Trenden går mot virtual prototyping (d v s att man i allt större utsträckning ersätter fysiska prototyper av produkter med virtuella), i kombination med att produkter tenderar att ”bli smarta”, byggda på mekatronik, sensorer och mjukvarustyrning. När funktionen för dessa alltmer komplexa produkter ska säkras är simulering av både enskilda komponenter och av samverkande system helt nödvändig; liksom när det gäller att säkra online-kopplingarna. Detta underbyggs än mer av utvecklingen mot semi- och helautonoma fordon inom automotive. Därför bygger nu spelare som Dassault och Siemens nu upp allt bredare simuleringsplattformar som ska komplettera produktutvecklingsplattformarna. I detta har Siemens med sin Simcentervision varit den mest aktiva av de två under senare år, men Dassault har tagit upp den kastade handsken och köpt på sig ett flertal lösningar för att komplettera sin SIMULIA-portfölj med vassare kapabiliteter och med tiden också integrera de nya förvärven i både 3DEXPERIENCE och SIMULIA-miljöerna. Det är heller inga småbelopp som är i rullning. Nyligen meddelade Dassault att man köpt amerikanska CFD-utvecklaren (Computational Fluid Dynamics, ”flödesdynamik”) Exa Corporation för 3,3 miljarder svenska kronor (400 miljoner dollar).

Klart är att simulerings- och CAE-området har varit ”stjärnan” på PLM-marknaden under de senaste åren med flera år av tvåsiffrig tillväxt ifråga om maknadsinvesteringar. Dock var den skarpt uppåtgående kurvan något mindre markant 2016 – med en 9,1-procentig uppgång.

Därmed var CAE, enligt analytikerfirman CIMdata, det sub-PLM-område med den näst största ökningen av alla. Med ca 5,3 miljarder dollar, eller ca 43 miljarder svenska kronor, representerade CAE-verktygen en marknadsandel om 13 procent av de globala PLM-investeringarna, vilket bara var marginellt mindre än cPDm (collaborative Product Definition management, vilket i allmänhet betyder PDM-lösningar), som uppgick till 5,66 miljarder dollar (ca 46 miljarder kronor) och en marknadsandel på 13,9 procent.

Nästa generations simuleringslösningar. Till bakgrunden hör att här finns kundkrav att möta och därmed alltså i förlängningen inkomster att hämta för PLM-utvecklarna. Det är förstås goda skäl att satsa och varken Dassault eller Siemens PLM tänker låta dessa möjligheter passera utan åtgärd. Man köper de lösningar man inte har, eller förstärker de man redan har.

Precis som inom alla andra sub-PLM-områden är trycket i produktutvecklingen högt och när nästa generationslösningarna nu börjar poppa upp är det viktigt att vara med på tåget. Ovan nämnda Dassaultköp av Exa är ett utmärkt exempel. Exa har utvecklat flera bra lösningar för visualisering, simulering och analys, framför allt kopplat till just fordonsutveckling och -tillverkning. I sitt pressmaterial noterar Dassault att de nyköpta lösningarna:

  1. Stärker simuleringsportföljen med avseende på nästa generations fluiddynamiksimulering som kommer att kunna exekveras på 3DEXPRIENCE-plattformen
  2. Har bevisad tekniknologi och industriella kapabiliteter som är tillgängliga för kunder i alla branscher
  3. Att Exas kompletterande styrkor visavi vad DS redan har innebär ökad kraft för digitalt ingenjörsarbete genom hela värdekedjan för DS’ användare.

Viktig del i Dassaults simuleringsstrategi. I finansiella termer har Exa under sitt senaste bokslutsår omsatt 72 miljoner dollar. Bolaget har i dagsläget 350 anställda. Och en nöjd Dassaultchef, Bernard Charles, konstaterar i en kommentar till köpet att både DS och Exa tror på värdet av integration och ett focus på att förena vetenskap och industriell verksamhet.

– Det är en viktig del av vårt åtagande att leverera produkter som på 3DEXPERIENCE-plattformen kan leverera lösningar som harmoniserar produkter, natur och liv. Simulering av dynamiska vätskeflöden är en viktig del i vår strategi när det gäller multifysik och -skalningsbara simuleringskapabiliteter, säger Charlès. Med Exas tillämpningskunskap inom transport, mobilitet och andra vertikaler inom industrin kommer vi att vässa och speeda upp vår leverans av branschlösningsupplevelser till fördel för våra befintliga och framtida kunder.

Lattice Bolzmann metodiken i fokus. Vad är det då som är så bra med Exas lösningar som man inte redan kan hantera i DS egna? Framför allt är det en sak som står ut: Lattice Bolzmanns metodiken. Genom Exa kommer Dassaults 3DEXPERIENCE-plattform att kunna erbjuda en dokumenterad, mångsidig portfölj av dessa kombinerade s k Lattice Boltzmann-vätskesimuleringsteknologier. En viktig poäng med Lattice Bolzmanns metodik (LBM) är dess beräkningseffektivitet. Som så ofta när det handlar om att matematiskt beskriva rörelser finns Newton med i resonemanget. Eller rättare sagt hans partiella differentialekvationer, PDE. Här har det visat sig att numeriska metoder är en framkomlig väg för att skapa beräkningseffektivitet. LBM handlar om just detta och är ett kraftfullt verktyg för att lösa Navier-Stokes ekvation – vilket är ett sätt att beskriva just hur vätskeflöden beter sig. Metodiken är beräkningsmässigt effektiv i jämförelse med andra numeriska metoder, i alla fall under rätt förhållanden. Mängden datorkraft som behövs för att lösa en PDE är avgörande och här är LBM intressant på grund av dess beräkningseffektivitet.

Denna uppsättning lösningar löser kort sagt problem med vätskor snabbare och mer exakt än traditionella metoder för aerodynamik, aeroakustik, termisk hantering och ett växande antal tillämpningsområden inom andra industrier.

BMW och Tesla bland Exas kunder. Exas mjukvara används bl a av konstruktörer och ingenjörer i mer än 150 ledande företag inom transport och mobilitet, flyg- och försvar, naturresurser och andra för att utvärdera dynamiska vätskeflöde under hela designprocessen. Bland kunderna finns BMW, Tesla, Toyota, NASA, Embraer, British Petroleum och andra.

Mycket automotive och aerospace på kundlistan alltså och skälen är goda: Simulering av vätskeflöden, t ex kylning av en motor, är en nödvändig del i arbetet med att simulera det fysiska beteendet hos produkter. För de många situationer där flödesförhållandena kan förändras snabbt är simulering av dynamiskt variabla flöden avgörande för att kunna göra en korrekt bedömning av en produkt och dess kontextuella beteende. För dessa applikationer kan kombinationen av Exas noggrannhet och aktualitet ge resultat som är bättre de alternativa vätskesimuleringsmetoderna.

Räknar med att kunna erbjuda en ny industristandard. Dassaults tanke med den nya lösningen är att integrera den i sin befintliga portfölj. Med detta räknar den franska PLM-utvecklaren att över tid kunna erbjuda en ny industristandard inom multifysik och multiscale simulering.

”Kombinationen av vad de två företagen, Dassault och Exa, har i sina portföljer kommer att väsentligt kunna förbättra analyserna med avseende på vätskedynamiska beteendemodeller över ett brett spektrum av applikationer,” skriver man i en pressrelease.

Det hela kommer att ta sin tid, men när Exakapabiliteterna väl sitter på plats har man en utmärkt teknologi för CFD-simulering och analys.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title