Annons

”Smarta allianser industrins nyckel till IoT”, säger FM Mattsons Frank Rälg

- Industrin behöver smarta allianser för att komma framåt i IoT-satsningarna.
Det menar Frank Rälg, affärsutvecklingschef, FM Mattson (Mora Group). Under den pågående Elmia Subcontractormässan i Jönköping berättar han om företagets IoT-satsning - en uppkopplad blandare på plattformen Tronic WMS - och om vägen dit, som bl a innefattar ett samarbete med Telia Sverige.

Smarta allianser är enligt Rälg att samverka, nätverka och lära av varandra på företagsnivå.
– Vi är ett gammalt industriföretag som bestämde oss för att göra en IoT-satsning utifrån en kundförfrågan. Vi insåg direkt att vi måste göra det vi är bra på och ta hjälp med det som inte är vår core business. I det här fallet valde vi att ingå partnerskap med Telia, förklarar Frank Rälg.

Telia Sveriges innovationsansvarige, Magnus Leonhart, håller med.
– Det här innovationsprojektet är ett bra exempel på hur viktigt det är att bygga nya typer av ekosystem för att fånga upp digitaliseringens fulla potential.
Med kompletterande kompetenser bygger man tillsammans helhetslösningar.
– Det är otroligt häftigt att se de möjligheter som uppstår när ett företag med spetskompetens inom elektronik och mekanik kombinerar detta med våra kapabiliteter och kunskaper på kommunikations- och IT-området, sammanfattar Leonhart.

Frank Rälg tillägger att, ”när tekniken, som den gör idag, utvecklas snabbt, krävs för att man som ska komma i mål att man nätverkar, samarbetar och lär av varann.”
– Smarta allianser är hela drivet i det här, om vi ska lyckas. Och vi måste sätta oss in i ett användarperspektiv så att vi inte låter oss förblindas av tekniken, säger han.

Hur fungerar bolagets Tronic VMS-plattform? Med hjälp av den data man får från blandarna kan man förutom att optimera vatten- och energiförbrukningen även utläsa annan data som kan vara till stor hjälp vid planering av underhåll och byggnaders utformning. Initiativet är ett exempel på hur digitalisering kan bidra till smartare och mer hållbara samhällen, menar man.
– Det ställs i dag höga krav på blandare till offentliga utrymmen där många människor rör sig samtidigt, som till exempel badrum och toaletter i kommersiella fastigheter, sjukhus och simhallar. Samtidigt kan underhållet bitvis vara ineffektivt eftersom det bygger på manuella inspektioner, förklarar Rälg.
Risken är kort sagt att fel inte åtgärdas i tid, vilket kan kosta både pengar och bidra till en sämre kundupplevelse.
Tronic VMS är alltså bolagets IoT-plattform för elektroniska produkter för offentliga utrymmen. Produkterna kopplas upp via mobilnätet till denna plattform.
– Projektet har gett oss helt nya insikter kring hur digitaliseringen kan bidra till ett mer effektivt och smartare underhåll av offentliga installationer, där vi kan spara på miljön, erbjuda mer kostnadseffektiva tjänster till våra kunder och faktiskt erbjuda en bättre upplevelse för alla dem människor som använder dessa faciliteter. Men det här är bara början på vår digitala resa. Vi ska nu titta på nästa steg och ser stora möjligheter att växa det ekosystem som vi nu börjat bygga med Telia – till nya aktörer, avslutar Frank Rälg.

Fler case och ökat antal besökare. FM Mattsson-caset är ett av flera case som i dagarna (13-16 november) demonstreras på Subcontractormässan i Jönköping. Man har satt upp en speciell avdelning för ändamålet, IoT Arena. På denna visas 17 olika case inom fyra områden: Smart Home, Smart Mobility, Wearables och Smart Components.
Det handlar om allt ifrån uppkopplade vinrankor och äppelodlingar till en retrofit av ett avlägset vattenverk från 1968 med hjälp av IoT och AI.

Förra årets underleverantörsmässa var första gången som IoT-lösningarna fick en egen utställning samtidigt som mässan också öppnade upp för en helt ny grupp av underleverantörer inom IoT.
– Syftet med IoT Arenan är att inspirera besökarna och visa konkreta exempel på vad det här kan handla om. Vi har fler case i år och jag tycker också att vi ser ett ökat antal besökare, säger Magnus Mörstam, ansvarig för Subcontractor IoT Arena.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title