Annons

SMARTA FABRIKER: Mitsubishi och tyska ”bortom PLM-spelaren” CONTACT blir IoT-partners

CONTACT heter en tysk spelare på cPDm-området, som haft en hel del framgångar under de senaste åren. Bolaget har utvecklat en ”bortom PLM-lösning”, Elements, som till sin struktur passar väl in i analytikerna Gartners och CIMdatas definition av s k Product Innovation Platform.
När CIMdata så sent som i juni i år gjorde en utvärdering av plattformen konstaterade analytikern att, ”särskilt imponerande var den öppna arkitekturen med flexibelt kombinerbara, koordinerade programmoduler. De stöder företag i att optimera mervärden under hela produktlivscykeln - från utveckling och förbättring av smarta produkter baserat på deras driftsdata till realisering av IoT-applikationer med hjälp av AI, artificial Intelligens.”
Inget dåligt betyg och som grädde på moset meddelar CONTACT nu att man har blivit ny medlem i Mitsubishi Electrics e-F@ctory Alliance. Det senare är ett partnernätverk som stöder Mitsubishi Elektrics division Automation för att ge sina kunder skräddarsydda lösningar för nätkopplad tillverkning.

Mitsubishi Electric är en av världens ledande leverantörer inom fabriksautomation. Med huvudkontor i Tokyo förser företaget inte bara sina kunder kontroll- och drivteknologi, robotar och mycket mer, utan åtföljer också deras bransch 4.0-projekt på alla nivåer.
I framtiden kommer Mitsubishis Factory Automation EMEA-division sålunda att förlita sig på CONTACTs ”Elements for IoT” för att bygga upp intelligent nätverksbaserade produktionsanläggningar och knyta dem till en enda plattform.
– Med ”Elements for IoT” kan våra kunder implementera kompletta lösningar för den digitala fabriken som är individuellt anpassade efter deras behov och tar hänsyn till givna infrastrukturer, säger Thomas Lantermann, senior affärsutvecklingschef för eF@ctory Solutions på Mitsubishi Electric Europe.

Ett exempel på gränssnittet i en Mitsubishi dashboard byggd på CONTACTs Elements.

Genererar digitala tvillingar av industrirobotar
I detta projet är tanken att ”Elements for IoT” ska generera digitala tvillingar av Mitsubishis industriroboter för att visualisera och vidare bearbeta driftsdata för den integrerade tillståndsövervakningen.
Delprocesssystem i ett omfattande processammanhang kan kompletteras genom att automatiskt utlösa fördefinierade åtgärder – till exempel när produktionsprocesser ska optimeras eller underhållsuppgifter väntar.

Generellt menar CONTACT att deras plattform, ”gör det enklare att organisera projekt, genomföra processer på ett tillförlitligt sätt och samarbeta med andra runt om i världen på grundval av virtuella produktmodeller och deras digitala tvillingar. Vår öppna teknik och Elements-plattformen är perfekta för att integrera ytterligare IT-system och Internet of Things för att skapa affärsprocesser från slut till slut.”
Inte oväntat positiva ord från det hållet, men man är inte ensamma om sin slutsats. Även CIMdata utvärderar CONTACTs Elements som ett, ”enastående exempel på en smidig och framtidssäker digital plattform.” Man t o m rekommenderar, ”industriföretag att överväga det för att stödja deras framtida bevisade produktinnovationsplattforms behov.”

Analytikern Gartners uppställning kring en Product Innovation Platform.

Vad är egentligen en Product Innovation Platform?
Detta sagt är det på sin plats med en genomgång kring vad som utmärker en Product Innovation Platform (PIP).
Bakgrunden är att produktutvecklings-, tillverknings-, distributions- och slutanvändarnas verklighet idag förändras fort; ”så fort”, hävdar Gartneranalytikern Marc Halperna, ”att vi borde stanna upp ett ögonblick och reflektera över hur lösningarna som ska ge oss bibehållen konkurrenskraft ska se ut. Vad ska de innehålla? Hur konfigurerar vi dem effektivast? O s v.”
Hans tes är att i ett läge när nästan allt som har att göra med produktframtagning och –användning digitaliseras, förändras också utvecklingsprocessernas natur. De här förändringarna kräver i sin tur att produktutvecklare och tillverkare tar till sig nya sätt att tänka och organisera IT-stödet. Allt baserat på en ny typ av plattformar, Product Innovation Platforms.
Med PIP-konceptet som grund kan man såväl definiera och designa produkterna, som hantera dem över deras livscyklar. I allt detta är samverkanprocesser – eller “collaboration” – den stora poängen. För att en sådan samverkan ska bli effektiv krävs plattformar av federativ karaktär med utbytbara komponenter, ”drag and drop”.
Nyckelord i sammanhanget är öppenhet, kompatibilitet och en därmed följande möjlighet att effektivt kunna utbyta produktdata.

”Nästa generations PLM-plattform”
I sin bredaste definition kan den beskrivas som ”nästa generations PLM”. Product Innovation Platformar, som de definierats av Gartner, IDC och CIMdata kommer att möjliggöra:
• Full tillgänglighet när som helst och överallt
• Agilitet (snabbanpassad, lätt att förändra)
• Realtidssamverkan (”collaboration”)
• Upptäckter genom researchverktyg för jämförelser och analyser • Insikter genom simulering
• Återanvändning av insikter och konstruktioner
Den nya plattformen, som alltså fått sin teoretiska beskrivning gemensamt av Gartner, CIMdata och IDC, är baserad på systemcentrisk och holistisk styrning, snarare än på det upplägg med individuella produktdataägare som så ofta är fallet idag.
CIMdatas Peter Bilello hävdar att man därmed kan undvika den begränsning som ”skapas av dessa silobetonade miljöer”.

CIMdatas illustration av en Product Innovation Platform.

Fyra kommunikationsstödjande block
Det finns fyra block som stöder kommunikationen i PIP: Molnet, Mobilitet, Socialt och Big Data Analys. Ur ett PLM- och konstruktionsperspektiv kommer ingenjörer och produktutvecklare därmed att kunna använda fler digitala lösningar och processer för att definiera, konstruera, resurshantera, tillverka och serva produkterna.
De flesta av dessa produkter kommer att vara smarta, d v s de har inbäddade mjukvaror, operativsystem, elektronik, sensorer och kommer att vara kopplade till nätet.
Allting på plattformen är modulärt, anpassat till en federativ plattformsdesign, där en lösning alltid kan bytas ut mot en annan.
– Det är, konstaterar Bilello, öppenhet och plug’n’play som gäller.
Både Gartner- och CIMdata-analytikerna poängterar att PLM idag är en fråga som berör hela företaget och i sin förlängning även partners och kun-der. Det är därför en affärsplattform som sträcker sig över hela kedjan – ”end-to-end” – av medverkande i ”produktlivscyklerna”; ett sätt att hantera och styra allt ifrån de tidigaste konceptfaserna till nedmontering och återanvändning.

En PIP-plattform i PLM- och CAx-utvecklarens, Autodesk, tappning.

Multipla livscykler
Värt att observera är att de använder sig av ordet ”livcyklerna” i pluralis. Det hänger samman med att vi i ökande omfattning kommer att gå över till att ge produkterna multipla livscykler präglat av sånt som återanvändning och återtillverkning. Kraven på bättre hushållning med naturresurser, ökad energieffektivitet och återanvändning ökar konstant i skenet av bristsituationer och stigan- de priser på energi och t ex sällsynta jordartsmetaller (ofta använda inom elektronik).
Givet att produkternas natur har förändrats mot att bli nätverkskopplade och dessutom ofta baserade på servicekoncept kan PLM inte längre betraktas enbart som konstruktions- och ingenjörssystem.
“Dessutom måste infrastrukturen som stöder produktutvecklingen utvecklas mot att kunna supportera de nya ’smarta’ produkterna och deras mjukvaruuppbyggda affärsmodeller”, konstaterar analytikerna.

Molnet, mobilitet, IoT, Big Data och prediktiv analys är de viktigaste av de teknologier och plattformar som kombinerat med nya konsumtionsmönster och smarta kopplade produkter dramatiskt förändrar produktframtagningsprocesserna. Och utvecklingen är snabb.
– I dagsläget jobbar närmare 30-40 procent procent av de globala OEM-företagen inom tillverkande industrier på en Product Innovation Platform av något slag, säger Marc Halpern.

Framtidens plattformar kommer att vara federativa
PLM&ERP News’ Verdi Ogewell talade under PDT-konferensen i Paris 2015 med ett antal företrädare för större företag och organisationer (som exempelvis försvarsorganisationer) och man kan konstatera att det finns en basal enighet kring att den ovan beskrivna typen av PIP-plattformar snabbt kommer att växa fram. Bl a sa Wärtsiläs, Shefali Arora, ansvarig för PDM/PLM på bolaget, i en TV-intervju vi gjorde med henne (se vår amerikanska samarbetssajt, engineering.com, klicka på rubriken: “Product Innovation Platform: Plug’n’play in next generation PLM – TV-report”) säger hon att “product-as-a-service-konceptet” redan är ett faktum och det har förändrat sättet man arbetar på. ”Det kommer också att växa i betydelse och ge oss en rad nya affärmöjligheter”, tillade hon.

Framtidens PLM-system kommer att vara “federativa”. Det är uppenbart av flera skäl, men övergripande för att det måste spänna över det “extenderade företaget”, partners, leverantörer och distributörer, liksom att det måste vara kopplat till konsumenterna. Ingen kommer att ha tid med icke kommunicerande format eller teknologier; modularitet, öppenhet och standards kommer att vara signum för den nya PIP-plattformen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title