Annons

Smurfit Kappa uppgraderar övervakningssystem från SKF

Ett väl övervägt skäl till att uppgradera maskinövervakningssystem är att reaktivt underhåll kan bli fyra-fem gånger dyrare. Med planerat underhåll baserat på toppmoderna övervakningssystem blir kostnaderna troligen än lägre. Plus värdet av det faktum att driftstillestånd kan bli än dyrare.
Bland annat av de här skälen uppgraderar pappersbruket Smurfit Kappa i Piteå till nästa generations övervakningssystem IMx-8 från SKF. Systemet mäter simultant och larmar vid minsta prestandaförändring vilket ökar kontrollen av maskinernas tillstånd. Förutom vibration och varvtal finns möjlighet att med systemet mäta andra processparametrar som tryck och temperaturer.

Smurfit Kappa uppgraderar befintliga LMU övervakningsenheter från SKF till IMx-8 och kopplar mätenheterna till den senaste versionen av övervakningsprogramvaran @ptitude Observer från SKF. Över 1000 mätpunkter i pappersmaskinerna PM1 och PM2 övervakas kontinuerligt.
– Det är fyra gånger dyrare med reaktivt underhåll än planerat, så trenden inom industrin går mot planerat underhåll, säger Hans Steding, affärssamordnare för tillståndskontroll på SKF i Luleå.

Avancerad tillståndsövervakning. SKF är pionjär inom utvecklingen av avancerad tillståndsövervakning med forskning i Sverige och med beprövad teknik och dokumenterad prestanda i många industriella anläggningar runt om i världen.
– Genom att identifiera källan till ett fel i maskinen skapar man förutsättningar för att eliminera stillestånd. Det ökar maskinens livslängd och sparar stora pengar för företaget i underhållskostnader, säger Hans Steding.

Europas största kraftlinerbruk. Smurfit Kappa i Piteå är Europas största kraftlinerbruk och tillverkar årligen 700 000 ton kraftliner, vilket är ett papper som används för tillverkning av högklassig wellpapp.
Kraftliner görs av nyfiber, träråvara, som gör att pappret har god tryckbarhet, god styrka i fuktiga miljöer och är kemiskt och biologiskt rena. Smurfit Kappa i Piteå har omkring 510 anställda.
– Vi ser fram mot att det nya systemet ska hjälpa oss att automatisera mycket av den idag manuella analysen av våra maskiners tillstånd. Detta som ett bra nästa steg i vårt arbete med digitaliseringen, kommenterar Jonas Snäll Underhållsingenjör Smurfit Kappa i Piteå.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title