Annons

SAP HANA som IoT-plattform i PTC- och Siemenssatsningar

SAP är utan tvekan världens dominerande leverantör av affärsrelaterad IT. Oavsett vad man tycker om denna ERP-jätte så har man den ledande rollen. Men hur stor är den egentligen? SAP-chefen Bill McDermott berättade under en keynote att 76 procent av världens affärstransaktioner körs på system från SAP och att man ”täcker” 36 biljoner dollar av världshandelns värde. Siffrorna svindlar och det står snabbt klart att vad SAP beslutar att satsa på när det gäller nya teknologier får enormt genomslag. Dels bland världens företag och organisationer, dels bland IT-företagen som utvecklar både icke konkurrerande och direkt konkurrerande lösningar.
Resonemanget är intressant i många perspektiv, inte minst när det gäller PLM-leverantörerna. SAPs minnesteknologi, en del kallar den minnesdatabas, HANA, är ett bra exempel. Till en början fanns ett motstånd bland konkurrenterna. SAP finns ju med som direkt konkurrent på området med sin PLM-lösning. Lika klart har det varit att bolaget kommer att satsa på egna IoT-lösningar, något som under 2017 manifesterats i SAP Leonardoportföljen. Så motståndsreaktionerna var begripliga. Men vart efter tiden gått har det blivit allt tydligare att HANA faktiskt är en bra teknologi, framför allt när det gäller att hantera stora datavolymer i realtid. Den kan vara upp till tio, tjugo, trettio gånger eller mer snabbare än de traditionella databaslösningarna, lite beroende på vad det är som ska processas. Och i takt med att SAP utvecklat moln- och business intelligence-lösningar till HANA – samtidigt som Industry 4.0- och IoT-tekniken utvecklats explosivt med gigantiska dataflöden som resultat – har det blivit allt mer uppenbart för de stora PLM-spelarna, som Siemens PLM och PTC, att HANA är synnerligen användbart.

Den största PLM-utvecklaren, Dassault Systemes (DS), har dock hållit en låg profil i sammanhanget och samarbetet med SAP på ”HANA-nivå” är inskränkt till enstaka energieffektiviseringsprojekt. DS har istället satsat på att marknadsföra 3DEXPERIENCE-plattformen och dessutom lanserat en egen variant av IoT, kallad IoE, Internet of Experiences.

SAP HANA har fått ett ökat genomslag

Chris Berry, SAPs Sverigechef. Foto TSHK

Men generellt har attraktionskraften bara ökat, inte minst för att HANA fått genomslag även bland stora globala företag, som den tyska verktygs- och fordonskomponentjätten Bosch. Minnesteknologin har kort sagt gått från att vara ”en mycket intressant teknik” till att bli en lösning som Bosch och andra storföretag de facto föredrar när de går vidare mot Industri 4.0 och IoT. Även om SAP Svenskas chef, Chris Berry, påpekar att intresset bland de svenska företagen är relativt nymornat.

– Vi har haft stora framgångar med SAP HANA i Sverige de senaste åren, men det är först sedan början av 2016 som IoT tagit plats på agendan i de svenska företagen; ett intresse som sedan tagit ordentlig fart under 2017. Industri 4.0 är dock än så länge i sin linda, men båda områdena är igång och allt händer snabbt nu.

Sakernas Internet, IoT, i kombination med produktframtagningskonceptet, Industri 4.0, fortsätter alltså att vinna mark. Idén om en sömlös kedja, inkluderat stöd för produktutveckling, tillverkning och eftermarknadstjänster är inte längre bara en teoretiskt modell. Praktiskt fungerande installationer finns redan på plats och det är inte för inte som Siemens’ “goda exempellösning”, elektronikfabriken i tyska Amberg, är fulltecknad av besökande industridelegationer. I ett PLM-perspektiv är poängen att de produkter som utvecklats “själva” kan “tala om” hur de ska produceras, monteras och vilka resurser som krävs för detta. Allt genom att man “hängt på” 3D-modellerna en programkod som kan direktkommunicera specifika produktkrav och tillverkningssekvenser till maskinerna i den­na digitala fabrik.

SAP Leonardo fokus i SAPs egen IoT-satsning
Innan vi går vidare med SAP HANAs roll som IoT-plattform i flera av de stora spelarna PLM-satsningar ska vi också konstatera att SAP givetvis har egna IoT-lösningar. Det primära verktygen finns i lösningssviten Leonardo. Mjukvaran lanserades ursprungligen i början på 2017 som just en IoT-plattform, men re-lanserades i juli. Nu hade man breddat innehållet med en rad olika digitala verktyg och tjänster.
SAP själva betecknar idag lösningen som ”ett samlingssystem med stöd för bland annat artificiell intelligens och maskininlärning, blockchain, big data, sakernas internet (IoT), dataanalys och design thinking.”

Generellt används i dag mjukvaran, enligt SAP, av allt fler företag som vill utveckla sina verksamheter med hjälp av digital teknik. Med SAP Leonardo kan de ta ett helhetsgrepp om alla verktyg och tjänster – och utgå från användarnas perspektiv för att bli mer innovativa.

Ett av de företag som kommit långt är svenska SKF. De använder i dag SAP Leonardo för att bättre förstå hur operatörer i produktion kan hantera sitt arbetsflöde, leverera rätt information, hantera förväntningar och minska antalet fel.

– För oss är målet att komplettera våra system med en enkel och intuitiv lösning för våra team. Med metoden ”design thinking” gick det snabbt att identifiera de tekniska verktyg som var mest effektiva för arbetsgrupperna, säger Mikael Björk, Global Template Lead på SKF.

SÅ HÄR ÄR SAPs LEONARDO TÄNKT ATT FUNGERA. Det var i början av 2016 som SAP på allvar fokuserade på IoT. Till en början baserat på olika visioner och ramar. Man tillkännagav också att det på sista raden kokar ner till en omfattande satsning, värd ca 2,2 miljarder dollar i investeringar under de närmaste fem åren. Leonardo är en del av denna IoT-satsning. Det är ett integrerat område i Leonardo-portföljen. Klart är dock att man fortfarande har en bra bit kvar att gå på IoT-sidan. I alla fall jämfört med aktörer som PTC, IBM Watson eller Amazon Alexa, men SAP Leonardo är i alla fall en bra start och utvecklingen går fort, vilket inte minst visades av de kundcase bolaget presenterade under det senaste SAP Leonardo Live-eventet i Chicago. Svenska SKF var ett av företagen som utnyttjar Leonardo.

Under det nyligen avslutade eventet SAP Leonardo Live i Chicago presenterades en rad kundreferenser, som svenska SKF och gruvföretaget Vale i Brasilien. Där lanserades också nya skräddarsydda lösningar för branscher som läkemedel, olja och gas samt gruvbrytning.

Enligt SAP, ”går kundernas egen innovationstakt går snabbare genom att man sätter användarna i fokus och identifierar hur digital teknik kan påverka affärsresultatet. Genom hela processen samarbetar SAP med sina kunder och partner för att på bara några veckor bygga fungerande prototyper som täcker företagets, användarnas och IT-avdelningens behov.”
Nu tillbaka till SAP HANA och de stora PLM-spelarnas användning av denna tekniska plattform.

Siemens PLM – en av spelarna som hakat på HANA
Siemens PLM är som sagt också en av spelarna som hakat på SAP HANA och man har för ändamålet utvecklat en plattform, Mindsphere, en infrastrukturlösning byggd på HANA.      – Vi måste idag kunna hantera de enorma datavolymer som genereras under produktionsprocessen, säger Dr. Ralf Michael Wagner, VP för fabriksdatatjänster på Siemens AG. Dessa data måste samlas ihop, sparas och analyseras i realtid, för att i “samma steg” förvandlas till information som tillåter kreation av nya tjänster, vilka i sin tur kan förbättra styrningen av fabrikstillgångarna och sånt som energieffektivitet genom dataanalys och simulering.

– Data måste samlas ihop, sparas och analyseras i realtid, för att i “samma steg” förvandlas till informationverktyg, säger Dr. Ralf Michael Wagner, VP för fabriksdatatjänster på Siemens AG. För att realisera IoT använder sig Siemens av flera verktyg: Ryggraden är MindSperelösningen tillsammans med analyticsmjukvaran Omneo, den senare nyligen omdöpt till ”Product Intelligence”).

Mindsphere kan allmänt beskrivas som ett ekosystem baserat på SAP HANAs molnplattform. Denna kan kunder och utvecklare använda för utveckla och driva applikationer i molnet. OEMs och applikationsutvecklare får tillgång till plattformen via öppna gränssnitt och kan sedan använda den för sina egna tjänster och analyser. Exempelvis för onlineövervakning av globalt distribuerade verktygsmaskiner, industrirobotar och industriell utrustning som kompressorer och pumpar.

På sista raden kokar det ner till att en pålitlig molninfrastruktur är grunden när “Big Data” ska konverteras till “Smart Data” och Siemens hävdar att Mindsphere är just en sådan lösning.

IoT sluter PLM-livcykeln i samarbetet mellan Bosch och SAP
Kopplingarna till IoT och IIoT (Industrial Internet of Things) är förstås av stor vikt i sammanhanget. Inte bara i perspektiv av att kontrollera och styra flödet i fabriken, utan också i nästa steg, när produkterna är distribuerade till slutanvändare och kopplade till webben för olika typer av tjänster. I det perfekta scenariot sluts livscykelcirkeln när data hämtas tillbaka från slutanvändarna till PLM-systemet för att skapa nya innovativa produkter och potentiellt också nya tjänster.

Allt detta är lockande utsikter för de stora bolagen och det är inga tillfälligheter att vi nu ser att ett antal strategiska allianser har bildats för att slå mynt av IT-lösningar som kan täcka dessa behov.

Tyska jättekonglomeratet inom verkstadsindustri, Bosch, har satsat hårt på IoT. SAP HANA är plattformen man använder.

Ett av de mer intressanta partnerskapen i detta hänseende är det mellan Bosch och SAP.  Tanken är att dessa bolag tillsammans ska öka sina ansträngningar relaterat till molnteknologier och mjukvarulösningar som stöder IoT och Industry 4.0. I ett gemensamt uttalande säger man att siktet är inställt på att, ”utveckla lösningar som kan öka hastigheten i tillverknings- och logistikprocesser och förbättra säkerheten; samtidigt som produktkvalitén och tjänsterna till slutkunderna förbättras”.

Onekligen ambitiösa mål, men Boschchefen, CEO Volkmar Denner, menar att detta är steg man måste ta:

– Så är det absolut. För att få ut ännu mer av den potential som stora IoT-satsningar innebär, så måste de stora internationella bolagen samarbeta mer och tätare än någonsin tidigare, säger han och tillägger att, “en pelare i en sån samverkan är att alla lösningar baseras på öppna standarder.”

Denner pekade vidare på att denna allians är baserad på ett långsiktigt uthålligt samarbete som, “kommer att resultera i rationella verktyg som ger användarna stora fördelar.”

Deklarationen låter förstås som de brukar göra, men i detta fall innehåller den en hel del substans. Tittar man närmare på vad man av­ser att göra ser det ut så här:

* SAP bidrar med HANA-databasen till Bosch IoT-moln.

* Bosch gör sina tjänster på mikrotjänstesidan tillgängliga för SAP på HANAs molnplattform.

* Båda parterna har komplementära specialistområden: Bosch har en om­­fattande expertis på området kopplade enheter, medan SAP ligger lång framme i utvecklingen av IoT-applikationer.

* Slutligen driver båda företagen IIC-relaterade projekt (Industrial Internet Consortium) och man deltar synnerligen aktivt i utvecklingen av den gemensamma, ska vi kalla det nationella, tyska varianten av “Industrie 4.0”.
Det senare är ett typiskt inslag i tysk industriell verksamhet; man jobbar mot ett gemensamt mål och har samarbeten mellan företagen som sträcker sig långt utöver vad som är vanligt i andra länder, Sverige inte undantaget.

I bakgrunden skymtar även ett politiskt understöd. Förbundskansler Angela Merkel menar att det ligger i nationens intresse att ta hem produktion som förlorats till lågkostnadsländer genom att utveckla avancerade och ekonomiskt effektivare produktionssystem.

CASE STORIES: IoT-baserade SAP-projekt
Hur kan då en sådan “Bosch/SAP-konfigurerad” tjänst se ut i praktiken? Ett exempel handlar om positionerngsdata för gaffeltruckar. I ett existerande IIC-koordinerat testprojekt, kallat  “Track and Trace”, kan man nu i realtid, på centimetern när, fånga positionen för gaffeltruckar i stora lager, flygplanshangarer och industrilokaler. Det är en Boschgrundad “start-up”, Zeno Track, som i detalj kan följa truckarna med hjälp av kameror, GPS, laserskannrar, radio och kopplade rörelsesensorer. Data om aktuell lokalisering förs via Boschs “IoT Cloud” över till

Bosch startupföretaget Zeno Track utnyttjar SAP-lösningar.

-applikation”, som är ett styrsystem för fordonsflottor. På sista raden kan man med hjälp av detta batteri av produkter, mjukvaruplattformar och tjänster på ett intelligent sätt hantera truckarna i enlighet med planer och underhållsscheman. Detta reducerar kostnaderna och ökar effektiviteten, menar man.

Ett annat exempel är att nätkopplade skruvdragare, som med extremt stor exakthet kan rapportera om var dom ”befinner” sig och i vilken operation. Något som i sin gör att produktionssystemet kan välja ut en uppsättning relevanta bits (de små sexkantiga enheter som man sätter in i skruvdragarens hållare).

Resultat, enligt alliansparterna: Effek­ti­vare produktion. Reservationen är dock att databaslösningar som SAP HANA är en förutsättning för att man skall kunna samla in, processa, analysera och spara större kvantiteter data från uppkopplade industriverksamheter.

Även PLM-utvecklaren PTC knyter närmare band med SAP
Vi talade tidigare i artikeln om att Siemens PLM inte är ensamt om att knyta närmare band till SAP HANA. PTC är ett annat exempel som går i samma riktning.

Få företag i PLM-sfären har som PTC investerat tungt i att bygga upp en vass IoT-portfölj. Till dags dato har Jim Heppelmann, CEO, och bolagets styrelse beslutat om satsningar på runt 600 miljoner dollar, eller ca 5,4 miljarder kronor, för att köpa in företag och lösningar relevanta för Sakernas Internet.

Satsningen har inte varit utan framgång; med en 18-procentig marknadsandel betraktas PTCs IoT-plattform som ledande, enligt IoT Analytics. I augusti utsåg denna anlytiker PTC till, “IoT Platform Market Leader” i rapporten, “IoT Platforms Market Report 2015-2021.” Samma sak kom Experton Group fram till i rapporten “Industry 4.0/Internet of Things Vendor Benchmark 2016”.

Även om en del återstår när det gäller fördjupad integration mellan PTCs PLM-svit Windchill och det stora antalet inköpta IoT-relaterade mjukvaror till PTCs ThingWorx-plattform så har PTC kommit längre på väg än de flesta av sina konkurrenter.

Det är, som tidigare påpekats i VF/PLM&ERP News spalter, tufft att vara pionjär och det är långt ifrån säkert att den som först plöjer jorden blir den som får skörda frukterna. Men Jim Heppel­mann och PTC har varit konskventa och uthålliga i sin satsning på ett område som idag tycks ha en närmast gränslös potential. PTC-basen har inte darrat på manschetten och idag är det många som ger honom rätt i satsningens grundtanke: “IoT-kapabiliteterna är en naturlig förlängning av företagets PLM-strategi”.

PTCs CEO, Jim Heppelmann, satsar på samarbete med SAP för att göra bolagets IoT-plattform ThingWorx tillgänglig i HANA-miljön.

Ingen förändrar världen ensam
Men hur man nu än ser på den saken är det klart att det är svårt att ensam förändra världen. En “sanning” som Heppelmann definitivt tagit till sig. Om ett partnerskap har visat sig kunna skapa en genväg för att nå målen snabbare – eller om kunder krävt det – har tveksamhet inte varit ett utmärkande drag i hans affärsfilosofi. Följaktligen stod det för något år sedan klart att PTC gått med i SAPs “PartnerEdge Program”, vilket gjort ThingWorx tillgängligt på SAP HANA.

– SAP HANA ger oss distribution av ThingWorxplattformen på ytterligare en högt värderad industriplattform, kommenterade Heppelmann saken, och han tillade: “Genom att jobba ihop med SAP så når vi ett ännu större nätverk av kunder och partners för att därmed också kunna utveckla ännu mer innovativa IoT-lösningar.” Han sa också att PTC nyligen lanserat ThingWorx på SAPs App Center för att den vägen marknadsföras mot SAP-kunder och partners.

ThingWorx är navet kring vilken hela PTCs teknologi cirkulerar. Det är en plattform där man kan bygga och driva IoT-applikationer. Plattformen är designad så att man snabbt ska kunna skapa eller modifiera applikationer; exempelvis som att anpassa dem till andra dataströmmar, som ERP-relaterad eller helt enkelt ostrukturerade data.

Dassault Systemes går sin egen väg
Dassault Systemes då? Hur ser det ut med Sakernas Internet här? Klart är att denna marknadsledande PLM-spelare inte satsat tungt på samverkan med SAP när det gäller HANA. Det finns något eller några mindre projekt, men den större bilden är att bolaget vill gå sin egen väg. Man lanserade också tidigare i år en plattformsstrategi när det gäller IoT där man slog fast att man, “ska ingå partnerskap med bolag inom IIoT-området som fokuserar på att leverera IoE-applikationer”. IoE står för “Internet of Experiences”.

Det senare får ses som en spegling av DS’ ambitioner att promota sin “bortom PLM-plattform, 3DEXPERIENCE.” Enligt en presentation som Olivier Ribet, Dassaults VP för “high tech” industri och IoT, gjorde inför analytikern LNS Research menar man att, ”Internet of Experiences siktar högre än “normal” IoT genom att koncentera sig på, “vad som blir möjligt när smarta enheter kombinerar varandras förmåga att skapa upplevelser.” Retoriken är en smula svävande. Men LNS-analytikerna konkluderar hur som helst:

“IoE ligger väl i linje med DS värdeproposition och starka simuleringskapacitet. Tidigare var det oklart hur denna vision skulle levereras givet existerande IoT-kapabiliteter.”

Kort sagt: Det är via 3DEXPERIENCE man ska leverera IoE. Inga specifika moduler är klara, men de lär komma.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title