Annons

SOVELIA PLM: Finska Ouman stöder sina affärsprocesser och varianthantering med svensk lösning

Kände du till att det finns en svensk PLM-lösning? En del gör det nog, men för den breda ”PLM-allmänheten” är SOVELIA PLM, som den heter, antagligen ännu inte särskilt välbekant. Men det har hänt mycket kring denna idag Symetriägda lösning. Antalet kunder växer, liksom de rent teknologiska kapabiliteterna. VF/PLM&ERP News har i tidigare artiklar skildrat ett antal användarcase, men som sagt det händer kontinuerligt saker på den kommersiella fronten.
Idag berättar Symetri om finska koncernen Ouman, specialiserad på fastighetsautomation, energibesparing och kundanpassade HVAC-styrningar. Bolaget ville säkerställa att deras komponenter uppfyllde elektronikbranschens standarder och certifieringar. Dessutom behövde man hitta ett gemensamt system som kunde ersätta de olika affärssystem man arbetade i till följd av ett företagsförvärv. Så, vad gör man? Svaret blev just Sovelia PLM.

– Vi behövde lösa situationen så fort som möjligt, säger Tommi Torrikka, Head of R&D Project Management and Processes på Ouman. Det kändes viktigt att integrera alla funktioner i ett gemensamt ISO9001-baserat kvalitetssystem, att skapa gemensamma processer och implementera verktyg till stöd för dem.
Ouman valde i detta att investera i SOVELIA PLM från Symetri, vilket resulterat i att all produktinformation numer finns samlad i ett gemensamt system under hela produktens livscykel.
Men vad handlar SOVELIA PLM om ifråga om kapabiliteter? Här är en kort bakgrund:

Köpte ursprungligen av Technia. När Addnodeägda PLM-konsulten Technia (numera TechniaTranscat) för ett antal år sedan köpte finska PLM-bolaget Ravalik fick man en lösning som hette Auric, på köpet. Vid pass 2010 byttes varumärket och namnet ut. Den då 10:e versionen av Auric kom istället att heta Sovelia. För TechniaTranscat var det lite osäkert vad man ur ett bredare perspektiv och över tid skulle göra med SOVELIA. Bolaget, som länge haft ett växande PLM-samarbete med Dassault Systemes, valde med tiden att lämna över lösningen för vidare teknologisk och kommersiell utveckling till Addnodes andra stora dotterbolag inom CAD- och PLM-sfären, dåvarande Cad-Q – idag namnbytt till Symetri. I denna famn har sedan lösningen utvecklats och finns idag på ett antal företag i Norden. Vi har bl a tidigare berättat om caset med den finska utvecklaren av hybrid- och helelektriska motorlösningar, Visedo, som satsat på Sovelia för att säkra produktdatahanteringen, vässa kvalitén på dokumentationen och rent allmänt vara en PLM-lösning till hands för att möta framtiden. Vi har också redogjort för varför Lidan Marine, som konstruerar och tillverkar vinschar och hanteringssystem för marint bruk, som valt att satsa på LEAN PLM med Sovelia.

Förbättrar standardfunktioner i Autodesk Inventor. Men det har som sagt också hänt en hel del på den tekniska fronten också. För en tid sedan lanserade Symetri len till PLM-lösningen kopplad mjukvara kallad SOVELIA Engineering. Den beskrivs av bolaget som, ”en helt ny lösning, vilken har utvecklats för att hjälpa konstruktörer att utföra sitt arbete med hjälp av enkla, lättanvända och effektiva metoder”. Man framhåller också att SOVELIA Engineering innehåller verktyg som förbättrar standardfunktionerna i Autodesk Inventor, med förbättrad ritningskvalitet och ökad effektivitet som resultat.
– Det här är en riktigt bra lösning utvecklad för att underlätta konstruktörens arbete oavsett om det gäller konstruktionsarbete, produktdata eller återanvändning av data, säger Symetris Andreas Näsman, Manufacturing Sales Manager. Den förenklar både frisläppandeprocessen, integrationen till andra system och ger full tillgång till alla godkända dokument för de som berörs.

Enligt Symetri ingår följande kapabiliteter i SOVELIA Engineering.
* Verktyg för hantering av produktdatainformation
* Funktioner och verktyg som automatiserar tidskrävande, manuella uppgifter och förbättrar produktiviteten
* Sovelia Connect med funktioner för att dela konstruktionsdata
* Kontrollerad versions- och godkännandeprocess för konstruktionsdata
* Automatisk generering av sekundära filformat
* Möjlighet att dela konstruktionsdata med projektmedlemmar som inte använder CAD (ritningar, artikellistor och materialförteckningar)
* Åtkomst till samtliga produktdata precis när och var som helst och från valfri enhet
* Möjlighet att utöka till en komplett PLM-lösning (SOVELIA PLM)

Varför SOVELIA Engineering? Till bakgrunden hör att tid och resurser är en bristvara i nästan alla projekt. Dessutom måste tillverkande företag och deras produktutvecklingsteam snabbt kunna anpassa sig efter sina kunders krav och utveckla produkter som håller hög kvalitet. En tydlig trend är även att massanpassade produkter vinner mark på bekostnad av standardprodukter. Därför har det blivit allt viktigare för produktutvecklingsföretag att hitta en användarvänlig konstruktionslösning som automatiserar återkommande arbetsuppgifter och förbättrar kvaliteten på produkterna – en lösning som hjälper dem att få mer gjort på kortare tid och som är mindre resurskrävande.

 

Hur silos kan uppstå och hur man tar bort dem. En annan utmaning gäller delning av konstruktionsdata – en process som ofta omfattar såväl manuella som arbetskrävande processer och som försvåras av att konstruktörerna ofta blir avbrutna i sitt arbete med frågor från andra avdelningar. För att säkerställa att man själv har tillgång till de data man behöver, väljer därför många att skapa ”egna privata arkiv” med ritningar och/eller produktstrukturer i Excel-filer, vilket i sin tur resulterar i att konstruktionsändringar inte uppdateras överallt eller kommuniceras till alla berörda parter. På så sätt uppstår informationssilos och en situation där ingen vet var den senaste informationen egentligen finns sparad.

Så här behöver det emellertid inte alls vara. Istället kan man med hjälp av SOVELIA Engineering, enligt Symetri, hantera produktinformation och konstruktionsdata på ett sätt som gör att all data inte bara är tillförlitlig utan dessutom tillgänglig för samtliga berörda parter, inklusive konstruktionsteam, tillverkningsteam, leverantörer, säljare och eftermarknad.

Sammanfattningsvis några specifika fakta om SOVELIA Engineering

  • En helt ny lösning från Symetri för produktutvecklingsföretag
  • Lösningen finns för Inventor 2016 och 2017
  • Utvecklad för att hjälpa konstruktörer att utföra sitt arbete med hjälp av enkla, lättanvända och effektiva metoder.
  • Förenklar frisläppandeprocessen och har kraftfulla verktyg för att dela konstruktionsdata
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title