Annons

Stor majoritet redo ta till sig Artificiell Intelligens på jobbet

Fujitsu har låtit analysfirman Pierre Audoin Consultants genomföra en online-enkät med anställda på stora och medelstora företag i Belgien, Frankrike, Tyskland, Norden, Spanien, Storbritannien och Irland. En intressant slutsats är att över 80 procent tror att digitala assistenter eller personliga användarupplevelser som drivs av AI, kommer ha en positiv effekt på arbetsvardagen. Här är några av studiens konklusioner:
• Yrkesverksamma arbetar fler timmar, men får mindre gjort – nu anser många att artificiell intelligens är ett sätt att förbättra arbetsprestationen
• Nästan hälften av anställda anser att deras nuvarande arbetsplats saknar förmåga att rekrytera och behålla folk med nyckelkompetenser
• Anställda upplever att många program och IT-tjänster misslyckas med att stötta dem och att de är för översvämmade av data för att smidigt kunna hitta rätt information när de behöver den.

Fujitsus studie gick ut på att ta reda på vilka utmaningar som företag upplever – utifrån de anställdas perspektiv. Respondenterna är medarbetare på medelstora företag inom finans, tillverkningsindustri, detaljhandel och transport, från sju länder och regioner, däribland Norden.

Många IT-misslyckanden. Resultaten indikerar att många företags IT i dagsläget misslyckas med att stötta sina medarbetare på ett tillfredsställande sätt.
De anställda upplever att deras produktivitet minskar trots att de arbetar fler timmar. De uppger exempel som otillräcklig säkerhet, upprepade systemfel och problem att få tillgång till den information de söker och behöver. Som en lösning på detta är de villiga att omfamna hjälp från Artificiell intelligens (AI).
Studien belyser att många företag saknar rätt arbetskultur, arbetsmiljö eller tekniska förmåga för att de anställda ska kunna vara som mest effektiva – eller för att attrahera ny talang. Samtidigt som konkurrensen om rätt kompetens hårdnar misslyckas många arbetsplatser med att leva upp till förväntningarna hos dagens moderna arbetskraft. Det är nämligen så att nästan hälften av alla anställda (46 %) anser att deras nuvarande arbetsplats varken har en rätt förmåga att rekrytera eller att behålla talang med nyckelkompetens.

Vad vill de anställda ha? Fler än nio av tio upplever att de arbetar minst lika hårt (45 %) eller hårdare (47 %) jämfört med för två år sedan. Samtidigt svarar 40 procent att deras faktiska produktivitet har stagnerat eller minskat. Detta kan vara en anledning till att de flesta betraktar AI som en positiv kraft som kan hjälpa dem i arbetet. Över 80 procent tror nämligen att digitala assistenter eller personliga användarupplevelser som drivs av AI kommer ha en positiv effekt på arbetsvardagen. Och det är inte enbart generationen som vuxit upp med digital teknik som tror på AI. Svaren är jämt fördelade mellan anställda tidigt i karriären och de med lång arbetslivserfarenhet.

Hårdnande konkurrens om talangerna. En annan aspekt är att konkurrensen om talang hårdnar men där många arbetsplatser misslyckas att tillgodose förväntningarna. Omkring hälften (46 %) anser att deras nuvarande arbetsplats inte har en positiv inverkan på rekrytering och bevarande av människor med nyckelkompetenser.
Nick Mayes, forskningschef och analytiker på PAC:
– Undersökningen visar att många arbetsplatser och arbetsrutiner hindrar anställda att prestera maximalt. Företag bör fokusera på att skapa effektiva rutiner genom att få ordning på data och processer och göra det enklare för de anställda att hitta rätt information när de behöver den.
– Får man bara rätt grund och rätt teknik på plats så finns det stora möjligheter att leverera såväl anpassningsbara användarupplevelser utifrån sammanhang och plats, som att erbjuda intelligent assistans och hög grad av personlig service för varje individ. Och dessa är nyckelfaktorer som hjälper till att säkerställa att man behåller topptalang i en konkurrensutsatt miljö, avslutar Nick Mayes.

Gränserna mellan arbetsliv- och privatliv suddas ut. När AI, maskinlärning och robotisering utökas kommer anställda förvänta sig att grundläggande processer som ”onboarding” och IT-support fungerar smidigt och automatiskt. Företag som lyckas med detta kommer att kunna bemöta utmaningar kring produktivitet och även nå framgång i konkurrensen om talang.
– Konsumeriseringen av företagens IT suddar ut gränserna mellan företagsvärlden och våra privatliv. Genom att vara medveten om detta, sätta människorna först och förse dem med rätt verktyg för att utföra sina jobb, kommer vi kunna skapa bättre balans mellan arbete och privatliv, säger Robin Libscomb, Head of Strategy för Digital Technology Services på Fujitsu EMEIA.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title