Annons

STORAVTAL till Accenture och Microsoft när ”okänd” global fordonsgigant bygger upp nya digitala affärsmodeller

Bolagen annonserar nu att man signerat ett 5-årigt avtal med målet att skapa ett globalt nätverk för digitala nav för att stödja CNH Industrial i att vässa sin digitala kapacitet.
Bolaget har med alla sina dotterbolag en brett etablerad industriell erfarenhet, med ett lika brett utbud av produkter och en global närvaro.
– De digitala nav vi nu ska skapa blir bärande pelare i vår strategi och kommer att förflytta CNH Industrial från att vara en tillverkare av fysiska produkter till att kunna leverera nya digitalt ”födda” och uppkopplade produkter och tjänster, säger Andreas Weishaar, chefsstrateg, ICT- och digitalt ansvarig direktör i CNH Industrial.

Under de kommande fem åren kommer CNH Industrial att samarbeta med Accenture och Microsoft på ett integrerat och smidigt sätt för att bygga och driva digitala fabriker och för att leverera positiva effekter för kunder och återförsäljare, samhällen och miljön.

UPPBYGGNAD AV DIGITALA FABRIKER
Han konstaterar vidare att man under de kommande fem åren kommer att samarbeta med Accenture och Microsoft på ett integrerat och smidigt sätt för att bygga och driva dessa digitala centra och fabriker för att leverera positiva effekter för kunder och återförsäljare, samhällen och miljön. Men det stannar inte där, framsteg handlar i Weishaars värld lika mycket om att med denna typ av åtgärder etablera en dynamisk och kontinuerligt proaktiv kulturell miljö.
– Vi kommer parallellt med att vi transformerar och digitaliserar våra produkter att fortsätta att förändra företagskulturen. Detta kommer att ge en hävstångseffekt, vilken bygger upp enorma värden genom att ge våra team kraft att utveckla integrationen mellan våra traditionella affärsmodeller och de nya digitala tjänster vi tar fram; liksom att de kommer att få en positiv inverkan på global hållbarhet, säger han.
I detta har alla åtgärder som pekar i en ”grönare” riktning betydelse, menar han. Det man tar fram nu är ett sådant inslag, som dessutom – som klimatet ser ut att utvecklas under pressen av bl a industriell produktion och transportverksamhet – är vad marknaden kommer att efterfråga. Bra miljölösningar blir därmed också bra affärer.

Det man gör nu tillsammans med Accenture och Microsoft är att effektuera ett planerat digitalt omvandlingsinitiativ. På sista raden landar det hela i att öka intäkterna på toppen av dagens intäktsmodell, bygga digitala, uppkopplade strukturer för verksamheterna och förbättra hållbarheten.
Det är som sagt inte något litet grepp detta handlar om. De flesta av bolagsgruppens enskilda varumärken har alla framträdande internationella roller inom sina specifika industrisektorer:

  • Case IH, New Holland Agriculture och Steyr för traktorer och jordbruksmaskiner
  • Case och New Holland Construction för jordförflyttningsutrustning
  • Iveco för kommersiella transportfordon
  • Iveco Bus och Heuliez Bus för bussar
  • Iveco Astra för stenbrotts- och byggfordon
  • Magirus för brandbekämpningsfordon
  • Iveco försvarsfordon för områden som försvar och civilskydd
  • FPT Industrial för motorer och växellådor.
CNH Industrial har ambitionen att värdemässigt förflytta sig från att ”bara” vara en utvecklare, tillverkare och säljare av av fysiska produkter till att kunna leverera nya digitalt kopplade produkter och tjänster, säger bolagsgruppens chefsstrateg, Andreas Weishaar. Man är i detta redan uppe i förändringsspåret och har redan bl a utvecklat traktorer med autonoma funktionaliteter. Konceptet New Holland T8, är ett exempel. Fordonet har kapabiliteter som inkluderar förmågan för autonom sådd, plantering och jordbearbetning, odling av breda tunnland och rader. Andra egenskaper är avancerad vägplaneringsteknik, som gör det möjligt för jordbrukare att hantera sina fält effektivt och övervaka den totala driften av flera fordon samtidigt. Fordonen kan också upptäcka hinder som förbättrar säkerheten i jordbruksindustrin.

GLOBALT NÄTVERK AV DIGITALA NAV
Nyckelelementet i det femåriga samarbetet är, som noterades ovan, skapandet av ett globalt nätverk av digitala nav – i USA, Europa, Brasilien och Indien – där CNH Industrial, Accenture och Microsoft kommer att arbeta tillsammans för att designa, lansera och hantera digitala tjänster, som ska göra produkterna inom ramen för CNH Industris varumärken ännu smartare, mer funktionella, säkra och hållbara.
De uppkopplade fordonen kommer att ge kunderna nya tjänster och funktioner inom en rad olika områden, inklusive sånt som datorstödd jordbruksverksamhet, prediktivt (förebyggande) underhåll, förbättrad förvaltning av fordonsflottor och allmänt verktyg för ”grönare transporter”.
CNH Industrial planerar i det senare fallet bl a att utveckla en bred uppsättning datadrivna digitala tjänster för att hjälpa kunderna att driva hållbarhet, som avkastningsförbättring inom jordbruket, effektivare fordon och förbättrad fordonshantering inom transportindustrins flottor.
Man kommer kort sagt att addera och komplettera sin historiskt produktförsäljningsbaserade affärsmodell, med nya digitala tjänster.
Detta är varken mer eller mindre än ”Product-as-a-Service-tanken” i vardande.

Bilden från CNH Industrial-gruppens dotterbolag som tillverkar motorer och växellådor i italienska Turin – FPT Industrial.

ACCENTURES ROLL: AI-, IoT- och MOLNSTÖD
Accentures roll i detta upplägg är att i samarbete med Avanade – vilket är projektnamnet för detta ”joint venture-projekt” tillsammans med Microsoft – utforma, bygga, testa och skala en rad digitala tjänster för att stödja nya anslutna produkter som utnyttjar innovativ teknik som avancerad analys, artificiell intelligens (AI), IoT och molnhantering.

– Vidare kommer Accenture kommer också att utforma, hantera och samordna aktiviteterna inom de digitala naven. Det betyder att vi ska hjälpa CNH Industrial att definiera sin digitala fabriksmodell och tillhandahålla funktioner, tillgångar och skarpa resurser för att göra det möjligt för företaget att utveckla digitalt verksamma team över hela världen, säger Axel Schmidt, senior CEO på Accenture. Han tillägger:
– Fokus kommer att ligga på att etablera speed i att värdera innovationer och därmed förkorta framtagningstiden betydligt. Arbetet kommer att utnyttja Accentures Industry X Innovation Network, vilket är centra som kombinerar vasst implementationstänkande med snabb ”prototyping”, leverans- och ”ramp-up-kapacitet” för att snabbt förvandla idéer till skalbara produkter och lösningar.

ACCENTURES KÖP AV ITALIENSKA INTEGRATÖREN 
PLM SYSTEMS EN PASSANDE PUSSELBIT I SPELET
 
Det ser f ö i sammanhanget intressant ut att Accenture så sent som i maj i år köpte den italienska systemintegratören PLM Systems.
Då hette det i kommentarerna bl a att, ”Accenture har utökat sitt fotavtryck inom digital teknik med förvärvet av PLM Systems.” Denna Turin-baserade PLM-spelare har specialiserat sig på att designa och bygga IT-system för produktlivscykelhantering inom områden som fordons-, industri-, försvars- och rymdföretag. Bolaget ska enligt tidigare planer också anslutas till Accentures Industry X.0-innovationshub i Italien.
Accenture’s Nigel Stacey, CEO och global ledare för Accenture Industry X.0, kommenterade saken med att, ”PLM Systems stärker vår förmåga att hjälpa kunder att förbättra hur man genererar, hanterar och drar nytta av produktdata inom design, konstruktion och tillverkning.” Han tillade att digital teknik som artificiell intelligens tar produktlivscykelhantering till en ny nivå.
– Detta erbjuder industriföretag en enorm möjlighet att förändra en kärnverksamhetsfunktion – teknik. PLM Systems expertis och erfarenhet av produktlivscykelhantering gör det möjligt för oss att hjälpa kunder att utnyttja sin produktinformation på bästa sätt, tillade han.

FJÄRDE BOLAGSKÖPET PÅ ETT ÅR
Vi ska också tillägga att detta köp inte på något vis är unikt för Accenture, tvärtom är det inom ramen av ett år den fjärde leverantören av digital tillverkningsrådgivning, tjänster och lösningar som Accenture köpt efter: Callisto Integration (Kanada), Silveo (Frankrike) och Enterprise System Partners (Irland).
Andra nyligen gjorda köp som den globala jättekonsulten gjort för att stärka sin Industry X.0-verksamhet inkluderar det tyska specialisten på inbäddade mjukvaror, ESR Labs, den holländska produktdesign- och innovationsbyrån VanBerlo, amerikanska ingenjörsföretaget Nytec och den tyskbaserade strategiska designkonsulten Designaffairs.

Axel Schmidt, senior CEO på Accenture.

LIGGER MITT I SPÅRET
Allmänt ska sägas att denna satsning från CNH ligger mitt i spåret när det gäller att utveckla de digitala affärsmodeller och molnplattformsstöd, som man nu tar sikte på. Man är varken för tidigt eller för sent ute. Saker som ny teknologi, typ IoT, AR och annat tar tid innan de dels slår igenom i användbara applikationer, dels utvecklas inom ramen för kommersiellt gångbara affärsmodeller. Det enda man kan vara på det klara med är att satsningen är ett måste för den som ambitionen att vidmakthålla konkurrenskraft och att den bör ske nu.
Axel Schmidt berör också detta i en kommentar där han säger:
– Vi är glada över att vara en del av detta samarbete för att hjälpa CNH Industrial att förnya och förverkliga sin digitala omvandling. Inte minst är detta särskilt viktigt i en tid då varje bransch har påverkats djupt av pandemin.
Även Accentures Teodoro Lio, europachef för Accenture Automotive & Mobility och globala klientkonton för större OEMer, är inne på betydelsen av att följa upp de senaste årens explosiva förändringstrender:
– Detta är ytterligare ett exempel på hur vi samarbetar med kunder för att hjälpa dem att hantera de förändringar som väntar, med vår erfarenhet för att omfamna ändra och låsa upp nytt värde för alla intressenter.

MICROSOFTS AZURE FÖRBLIR CENTRAL MOLNPLATTFORM
För Microsofts del kan noteras att man redan har erfarenhet av att samarbeta med CNH Industrial, som de har hjälpt med lösningar kring digital omvandling sedan 2018. Man kommer att fortsätta detta arbete med att erbjuda sina branschexperter, digitala rådgivare och konsulttjänster för att utveckla och skapa nya uppkopplade produkter och utnyttja sina nyligen aviserade globala initiativ inom digital kompetens, hållbarhet och innovationsdomäner för artificiell intelligens, liksom Microsoft Azure-plattformen.

Marco Giletta, global affärsdirektör för for-donsindustrin på Micro-
soft Italien.

– Dagens avtal är milstolpe i detta vårt långsiktiga samarbete med CNH Industrial och med vår strategiska partner Accenture, säger Marco Giletta, global affärsdirektör för fordonsindustrin på Microsoft Italien.
– Under den senaste tidens ekonomiska nedgång och kritiska tid för industrisektorn samarbetar vi med CNH Industrial för att stödja utvecklingen av ett ekosystem av uppkopplade tjänster för att effektivisera den dagliga driften av CNH Industris varumärkeskunder och bidra till en hållbar tillväxt i branschen.
Giletta hävdar också att man med det nära samarbetet mellan alla involverade aktörer kommer att ge CNH Industrial, ”tillgång till den mest innovativa tekniska plattformen och branschkunskaper, samt förmågan att skapa digitala projekt som främjar företagets digitala omvandling.”

ACCENTURE DUKTIGA PÅ PLM OCH INDUSTRI 4.0
Inom parentes ska noteras att de två företagen, Accenture och Microsoft, har arbetat nära tillsammans i mer än två decennier och har hjälpt organisationer att övervinna störningar och lett transformation i sina branscher.
Det mesta talar för att detta kommer att vara mycket gynnsamt för CNH Industrial, även om man ska bära i minne att detta stora grepp inte kommer att kunna genomförs över en natt.
En stor fördel i sammanhanget är att Accenture är synnerligen kapabla när det gäller PLM-området, där de f ö för ett par år sedan gick om IBM som etta ifråga om intäkter.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title