Annons

Svenska Ecolean satsar på SAP och molnet för att klara tuffa mål för sitt förpackningssystem

Svenska SAP berättar idag att förpackningsföretaget Ecolean står i begrepp att ta klivet upp i molnet. Nu i oktober och fortsatt under november implementerar bolaget SAP S/4HANA Cloud.
Företagets bakgrund är att man för snart 30 år sedan startade verksamheten byggt på en innovativ uppfinning – en supertunn plast för flytande livsmedel. En av poängerna med denna var att den bara vägde hälften så mycket som konkurrenternas förpackningar. Med detta i arsenalen av argument har man vuxit och idag har Ecolean siktet inställt på framför allt den volymmässigt starka asiatiska marknaden. En utmaning i sammanhanget har varit att det IT-stöd man haft inte hängde med i den uppskalning som expansionen kräver. Detta åtgärdar man nu och ledningen har beslutat att gå över till det molnbaserade affärssystemet SAP S/4HANA Cloud och lösningar som gör att systemet kan användas i medarbetarnas mobiler.
– Vi lever i en ständigt föränderlig värld med nya regleringar och SAP har de resurser och den globala räckvidd som behövs. Nu får vi en flexibel lösning som vi kan växa med under vår fortsatta automatiseringsresa, kommenterar Anders Diurlin, IT-chef på Ecolean.

Implementationen av SAP S/4HANA Cloud inleds under oktober och november och målet är att använda det fullt ut i maj 2024. Alla delar av företaget kommer att arbeta med nya processer som bygger på SAPs branscherfarenheter. En viktig detalj är att medarbetare med kundnära relationer, framförallt service men även försäljning, kommer att kunna använda affärssystemet via sina mobiler.

Ecocleans tunnfilms-förpackningar används bl a inom livsmedelsindustrin.

Affärssystemet i mobilen
Ecolean grundades 1996 och utvecklar och tillverkar förpackningar med en låg påverkan på miljön. Förpackningarna används av livsmedelsindustrin för att förpacka flytande livsmedel som mjölk, yoghurt, juicer och andra typer av drycker. Bolaget har kunder i omkring tjugo länder och de största marknaderna är Kina, Pakistan och Vietnam. Man har produktionsanläggningar i Sverige, Kina och Pakistan och en rad kontor runtom i världen. Totalt sett har Ecolean 450 anställda varav hälften arbetar i Sverige, inklusive på huvudkontoret i Helsingborg. 
Det nuvarande affärssystemet är en on-prem-lösning – alltså en lokal installation – och används på lite olika sätt i varje land. Tillväxten har nu gjort att man nu behöver strömlinjeforma alla processer och framtidssäkra sitt IT-stöd i molnet. 

”Viktigt med de mjuka faktorerna”
I pressmaterialet skriver Ecolean att det är viktigt att arbeta med leverantörer som kan ta ett större ansvar och hjälpa till med allt från systemstöd till lokala processer för till exempel skatter och HR. Det var en annan anledning till att valet föll på SAP.
– De mjuka faktorerna är också viktiga för oss, inte bara systemstödet. Allt runt omkring ska också fungera.  Vår plan är att växa och då behöver vi en spelare i ryggen som kan hjälpa oss på alla lokala marknader. Det underlättar också rekryteringen eftersom det ses som ett karriärsteg att arbeta med SAP-lösningar, säger Anders Diurlin.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title