Annons

Svenska Monitor ERP plockar hem systemorder i Malaysia

Nyligen kunde PLM&ERP News rapportera att svenska utvecklaren av ERP-system för verkstadsindustrin, framför allt för mindre och medelstora bolag, Monitor gör en nysatsning i Finland med bl en ny VD på plats. Men denna svenska aktör håller inte sina affärer bara inom Norden. Idag står det klart att man fått malaysiska platsföretaget, LH Plus, som kund till sitt system.
Bolaget har f ö en överraskande stor internationell spridning, ett lanseringsarbete som bortgångne grundaren och profilen, Åke Persson, en gång inledde med långa införsäljningsturer i Asien, bl a då Kina och Malaysia.

Det malaysiska plastföretagets satsning på Monitor ERP sker i samarbete med Monitors lokala bolag, Monitor ERP Asia. Varför valde man att satsa på den svenska lösningen?

Klart är att Sverige i de här områden är känt som ett högkostnadsland. Detta var, visar det sig, ett tungt skäl till satsningen:

– Mitt team och jag beslutat att arbeta med Monitor av tre skäl, säger LH Plus CEO, Callum Chan:

  1. Det första är att Monitor utvecklat och utformat sitt ERP-system utifrån tillverkare som har haft synnerligen klart för sig vad man som tillverkare behöver för lösningar för att få arbtetet och administrationen att fungera så smidigt som möjligt. Det är ute i företagen som kunskapen om behoven är störst.
  2. För det andra har man byggt upp sin systemkompetens under lång tid – 35 år – och detta i ett av världens dyraste länder sett till tillverkningskostnader. Det säger mig att MONITOR ERP är utformad med en solid förståelse för vikten av en effektiv operativ förvaltning samtidigt som man har ett starkt fokus på en positiv avkastning på investeringar.
  3. För det tredje har Monitor utvecklat en bra ”trackrecord” under de senaste fyra åren när det gäller att göra affärer i Malaysia. De har i detta också visat ett stort engagemang och vilja att växa och stödja sin verksamhet i denna region.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title