”Microservices” (MSA) kan vara en nyckelteknologi i framtidens molnbaserade PLM-upplägg, men vad är det och vad betyder det? Per Johnsson förklarar att det ska ses som en programvaru- och designarkitektur, en variant av SOA (Service-Oriented Architecture), där lösningen består av flera små, lätta och individuella moduler. Realt betyder detta att en applikation delas upp i mindre delar, där varje del har en specifik funktion i applikationen. Applikationen är därmed modulär och inte monolitisk, till skillnad mot de idag vanligaste traditionella lösningarna, säger han till PLM&ERP News.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × fem =