Annons

Symetri och Logiq vässar DIGITAL information inom bygg

Byggbranschen är efter en trevande start idag i full gång med digitaliseringsarbetet. Det är en bra start men utvecklingsdynamiken i detta för med sig fler saker. Utöver att digitalisera sina verksamheter för att hänga med i utvecklingen, så märker man nu av ökade krav på en digitalt överlämnande parallellt med det fysiska dito. Processen kring insamlingen och uppbyggnaden av detta kan bli rätt omfattande och utan effektiva arbetsprocesser och IT-stöd, så kan detta bli både tidskrävande och dyrt. Det är bakgrunden till dagens annonserade samarbetsavtal mellan Symetri och Logiq.

Bolagen har signerat ett samarbetsavtal som tar sikte på att kunna erbjuda byggbranschens aktörer stöd genom att kunna knyta samman sitt specifika BIM-processdrivna byggprojekts valda byggdelar och komponenter, med den produktinformation som finns i Finfo, Sveriges största branschdatabas för byggmaterial.

Spårbarhetsbehovet i centrum. Även behovet kring ”spårbarhet” beräknas att bli stort framöver, inte minst kopplat till framtida miljömässiga lagkrav, och här har IT-branschens befintliga aktörer ett ansvar for att arbeta tillsammans för att tillhandahålla modern teknologi och effektiva processer som stöd för det jobb som behöver läggas ner för att kunna tillgodose detta behov.

– Vår gedigna erfarenhet av att hjälpa den nordiska bygg-och fastighetsbranschen med att optimera sina arbetsflöden, hantera sina fastighetsdata, förenkla sin datahantering och förbättra kvaliteten genom hela byggprojektets livscykel samt Logiq Finfos unika position som nav för produktinformation inom byggbranschen, ger oss fina möjligheter att bilda ett team där ett plus ett blir mer än två för byggbranschens del, säger Mats Persson, direktör för ”Symetri Project Services”.

– Med utgångspunkt från våra befintliga kunders och den svenska marknadens ökande behov av god kompetens kring effektiva sätt att leverera data kring byggmaterial in i pågående byggprojekt och vidare in till det digitala överlämnandet till byggherren och deras drift- och underhållsorganisationer, så känns ett samarbete med Symetri som en naturlig vidareutveckling för oss, säger Magnus S Tönne, ”Sales Enablement Director” på Logiq.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title