Annons

Symetri och Tikab fördjupar samarbetet: BIM och Virtual Reality i Slussenprojektet

Det tog lång tid innan byggbranschen började få upp ögonen för värdet av digitala processer. Och även om den ännu bara befinner sig i början av sånt som exempelvis inom automotive blivit närmast rutin, så är det en bit kvar på resan. Men på en del ställen har man kommit långt och siktet inställt på hur når man fram till en fullt digitaliserad byggprocess. I samband med det nya stora projektet kring Slussen i Stockholm och renoveringen av Botakyrkabyggens miljonprogram finns exempel på denna typ av proaktivitet. Det är Symetri och Tikab som samarbetar i de här projekten.

– Vår erfarenhet av att IT-mässigt stödja den nordiska bygg-och fastighetsbranschen med att optimera sina arbetsflöden, hantera sina fastighetsdata och förenkla sin datahantering samt Tikabs djupa branschmässiga kompetens, kopplat till processer med BIM/VDC och VR som stöd, känns som en otroligt bra mix att kunna erbjuda de kunder som är intresserade av att ta sina BIM-ambitioner till den allra högsta nivån. Tillsammans underlättar vi branschens förflyttning in till digitaliseringens fantastiska möjligheter, säger Mats Persson, direktör för Project Services på Symetri.

Båda företagen hade god BIM-kompetens innan man gick in i projekten, men har tillsammans lyckats ta ytterligare steg mot en fullt digitaliserad och maximalt utnyttjad BIM-process. Detta hade varit snudd på omöjligt att göra på egen hand för respektive företag, då detta steg kräver att bygg & IT-branschen verkligen börjar gå hand i hand in i framtiden.

Marknaden efterfrågar djupare kompetens. Under projektens gång har efterfrågan på liknande kompetens ökat från marknaden. Som en konsekvens av detta har Symetri och Tikab nu valt att gå in i ett fördjupat samarbete. Syftet med detta är att kunna erbjuda rätt mix av IT-, processlednings- och fackmannamässigt kompetens vid genomförandet av byggprojekt, där byggherren vill ha en fullt digitaliserad och väl utnyttjad BIM-process som arbetsmetodik.
– Med utgångspunkt från våra erfarenheter, i bland annat projekt Slussen, det stora intresse som detta fört med sig från alla möjliga håll den senaste tiden och det behov av god kompetens detta medför, så känns ett fördjupat samarbete med Symetri som en helt naturlig del i vår verksamhetsutvecklingsprocess för att möta upp intresset för våra tjänster, säger Johan Stribeck, uppdragsledare för BIM/VDC på Tikab.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title