Annons

SYSTEMDESIGN: ”Digitalt arbetsflöde i världsklass när Ansys fördjupar samarbetet med Keysight”

AGI utvecklar kommersiell modellerings- och analysprogramvara för ingenjörer, operatörer och analytiker som arbetar på land-, sjö-, luft- och rymdsystem. Bolagets applikationer, utvecklingsverktyg och företagsprogramvara ger inblick i den fyrdimensionella världen med mycket noggranna analysmodeller, i kombination med övertygande visuella simuleringar. AGIs produkter hjälper kort sagt flyg- och försvarsorganisationer att fatta bättre beslut satt i ett uppdragssammanhang.

SNABBARE INSIKTER, BÄTTRE BESLUTSUNDERLAG
Som det ofta sett ut hittills har ingenjörsteam ofta tvingats att manuellt ansluta designverktyg med anpassade integrationer och specialbyggda skriptmekanismer för att lösa utmanande utvecklingsfrågor. I ett framtidsperspektiv står ingenjörer dessutom inför allt svårare designhinder där målet icke sällan tycks ofta vara att uppnå mer med mindre resurser.
I detta menar Shane Emswiler, senior VP på Ansys, att man framgångsrikt införlivat DME i designprocesser och därmed kunnat vässa stödet till kunder inom sektorer som satellitkommunikation, radar och elektronik inom försvarindustrin.
– Ansys och Keysights strömlinjeformade, interoperabla och sammanhängande arbetsflöde kombinerar klassens bästa verktyg, ger ingenjörer möjlighet att påskynda produktens livscykel, utnyttja kritiska insikter för att förbättra beslutsfattandet, kraftigt minska mänskliga fel och skapa avancerade design med högre trohet, summerar Emsweiler.

Keysights Pathwave SystemVue -från avancerad signalbehandlingsteknik och design på komponentnivå till modellering av arbetsflödet i ett uppdrag.

KRAFTFULLA BROAR MELLAN
VIRTUELL SIMULERINGOCH FYSISKA TESTER
Det avancerade automatiserade arbetsflödet vi talar om kopplar direkt AGIs programvara för analys av flera uppdrag, Systems Tool Kit, med Keysights high-fidelity RF-systemmodelleringsverktyg, PathWave System Design (SystemVue).
Detta gör det möjligt för ingenjörsteam att sömlöst jobba modellering på uppdragsnivå med systemdesign på komponentnivå under produktens livscykel, vilket ger en genomgripande digital tråd som länkar designprocesser, krav och validering genom beprövad digital simuleringsteknik.
Som ett resultat kan ingenjörer snabbt komma fram till kritiska systemdesigner och omedelbart bekräfta prestanda inom uppdragssammanhang.
– Keysight och Ansys spelar båda centrala roller när det gäller att hjälpa våra kunder att flytta sina verkliga utmaningar till digitala tvillingsimuleringar. Genom att arbeta tillsammans kan vi påskynda denna omvandling, vilket gör det möjligt för våra kunder att innovera och komma snabbare än någonsin tidigare, säger Tom Lillig, chef för PathWave Software Solutions på Keysight. I synnerhet är PathWave System Design-programvaran en kraftfull bro mellan världarna av virtuell simulering och fysiskt test.

– Tillsammans kommer Keysight och Ansys att fortsätta öka integrationen av våra verktyg och utforska sätt att tillhandahålla ytterligare modelleringsfunktioner till ingenjörer som utvecklar innovationer inom 5G, flyg- och försvarsindustrin, avslutar Shane Emswiler.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title