Annons

Tactons konfigurator certifierad för Autodesk Inventor…igen!

Ett avgörande inslag för användbarheten när det gäller svenska programutvecklarens, Tacton, konfigurationslösningar handlar om kopplingarna mellan bolagets mjukvara och olika CAD-lösningar. Man har exempelvis en SOLIDWORKS-dedicerad lösning och en för Autodesk Inventor.
För att vara säker på att integrationen mellan Tactons konfiguratorer och de CAD-program de ”byggts” för är solid bör produkterna certifieras av respektive programutvecklare. Idag meddelar den svenska programutvecklaren att man får en certifiering för Tacton Design Automation-lösningen för Autodesk Inventor.
- Det är nu tredje året i rad som vi får etiketten ”Autodesk Certified App”, som innebär att vi levererar en komplett integration med Autodesks 3D CAD-program, Inventor. Tillsammans hjälper vi därmed tillverkarna att få fart på exempelvis sånt som Industri 4.0, säger en påtagligt nöjd Mathias Storm, produktchef på Tacton Systems.

Konfigurations- och designautomationslösningar spelar idag en allt viktigare roll inom tillverkningsindustrin. Detta för att man dels ska kunna utveckla effektiva produktframtagningsprocesser, och dels, i senare led i produktens livscykel, ska kunna bidra med rationella stödprocesser. Kort sagt ska en vass CPQ-lösning (Configure, Price, Quote) underlätta arbetet på flera ställen i produktframtagnings-, distributions-, försäljnings- och eftermarknadskedjan. Det säger något om nyttan, bredden och värdet av att ha en sådan lösning på plats.

Både för ingenjörsarbetet och kundanpassning. När det gäller smarta konfigurationsupplägg relaterat till produktutvecklingsarbetet ifråga om exempelvis varianthantering är nyttan med konfigurationsmotorer uppenbar. Man får direkt via en ”wizard” besked om vilka varianter som är möjliga beroende på vilka värden som matas in. Hela processen kan automatiseras och man slipper det tidsödande jobbet med att ta fram individuella ritningar och modeller för varje option. Veckor eller dagar blir i detta symboliskt till minuter.
Men senare i kedjan då? Ett bra bra exempel på nyttan i försäljningsarbetet är om en säljare sitter i en förhandling med en kund som har speciella anpassningsönskemål gällande den produkt som han/hon vill köpa. Genom en CPQ-lösning från Tacton kan man ge direkta och snabba besked gällande egentligen allt som hänger samman med multipla variantmöjligheter, som färger, material, mekaniska konfigurationer, mjukvaror e t c. Dels underlättas sammansättningen av offerter avseende numera ofta komplexa produkter, dels får kunderna snabbare besked om möjligheterna, och i nästa led – produktframtagningen – behöver inte ingenjörerna lägga tid på att ta fram de tillverkningsunderlag som behövs. Det gör mjukvaran.

Substantiell reduktion av tidsåtgången i CAD-arbetet. Tactons Mathias Storm understryker just detta att Tacton Design Automation substantiellt reducerar rutinmässiga CAD-processer tidsåtgången.

– Integrerad med Inventor, minskar vår mjukvara de datorstödda designprocesserna från veckor till minuter, säger Tactons Mathias Storm.

– Absolut, säger han. Integrerad med Inventor, minskar vår mjukvara de datorstödda designprocesserna från veckor till minuter. Lösningen genererar anpassade 3D-modeller och ritningar från Inventor för användning i just sånt som försäljnings- och produktionsprocesser. Som ett resultat kan tillverkande företag dra ner kostnaderna för produktanpassning, man kan respondera snabbare på försäljningsförfrågningar och förenkla hela den digitala tillverkningsprocessen.
– Detta spelar väl ihop med de behov som skapas av den massiva vågen av digital transformation som äger rum just nu. Industrin behöver 3D-modeller och automatiserade lösningar som kan ta digital tillverkning till nästa nivå, säger Mathias Storm.

Vilka är fördelarna med Desin Automation (DA)? Flera, men några av de viktigaste är:

  • Lösningen är fullt integrerad och fungerar ”inbyggd” i CAD-miljön (Inventor)
  • Den kraftfulla, ”constraintbaserade” konfigurationsmotorn kan hantera även de mest utmanande konstruktionerna ifråga om ”engineer-to-order” och ”configure-to-order”
  • Den kan kopplas till och fungerar sömlöst gentemot affärssystem som ERP, CRM och PLM från ledande leverantörer
  • Generell gäller att DA automatiskt föreslår den optimala lösningen om motstridiga eller ogiltiga alternativ väljs
  • Allt är enkelt, användarvänligt byggt på ett peka-och-klicka-igränssnitt.

Autodesk är världens största CAD-leverantör. Tilläggas kan att Autodesk Inventor är en av de ledande lösningarna för mekanisk design och bolaget är set i perspektivet av alla typer av CAD (med bygg- och anläggningssidan inräknad) världens största leverantör av 3D CAD-mjukvara. Under 2017 drog bolaget in 82 procent av sina intäkter (som i direktintäkter räknat låg på drygt två miljarder dollar, enligt CIMdata) på CAD-program.
På tillverkningssidan och ur synvinkeln ”kommersiella globala installationer”, ligger man tvåa efter ledande SOLIDWORKS. Inom ramen för bolagets molnbaserade erbjudande finns lösningar för PLM/PDM, CAD, simulering & analys, CAM, additiv tillverkning och IoT.

En viktig etikett för Tacton. För att samordna kompatibilitet och kapabilitet använder man sig, som påpekats ovan av ett certifieringprogram som leder till ”etiketten” Autodesk Certified Apps.

Programmet tar sikte på att verifiera medlemmar i Autodesk Developer Network som spelare i bolagets ekosystem med applikationer av hög kvalitet, integration och kompatibilitet med valda Autodesk-produkter och utgåvor.

Att få denna etikett på sin mjukvara är av ett stort värde för Tacton. Bolaget har en lång rad år expanderat kontinuerligt och kraftfullt och har på kund- och partnerlistan logos som imponerar: ABB, Bosch, Caterpillar Propulsion, Daimler, MAN,

Mitsubishi, Siemens, Toshiba och Yaskawa är några.
Tacton vid sidan av huvudkontoret i Stockholm, också regionala huvudkontor i Chicago,

USA, Karlsruhe, Tyskland, Warszawa, Polen och Tokyo, Japan.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title