Annons

Tryckluft & Innovation: Enersize på offensiven med nya patent

Industriella tryckluftsystem låter kanske inte som världens ”sexigaste” mjukvaruområde, men icke desto mindre är det av tung industriell betydelse. Det börsnoterade (Nasdaq) mjukvarubolaget Enerzise jobbar med fokus på just detta och skälen är goda: 90 procent av världens tillverkningsindustrin använder tryckluft. Det säger något om omfattningen; liksom det faktum att denna tryckluft konsumerar 5 procent av den globala elproduktionen. Det är här Enersize kommer in i handlingen. Bolaget har skapat mjukvaror för datainsamling och analys, lösningar som kan bidra med upp till 30-procentiga energibesparingar i driften av tryckluftsystemen.
Potentialen är alltså god och då konkurrensen gentemot Enersize är närmast noll på mjukvarusidan har man en rätt kaxig affärsmodell: Programlösningen kostar inget i direkt; istället vill man vara med och dela på värdet av besparingarna. Detta har tilltalat många industriföretag och bland kunderna finns exempelvis en av världens största tillverkare av plattskärmar, välkända biltillverkare och stålverk.
En raketstart kort sagt, men hur går man vidare? Produktutveckling av mjukvarorna är förstås A och O och bolaget har i dagarna kommit upp med nya bevis på sin kapacitet när det gäller att innovera: Enersize har lämnat in två patentansökningar, som av styrelsen bedöms ha stor strategisk betydelse. Det handlar dels om en metod för simulering och utvärdering av kompressorsystem, dels om en metod för analys av energieffektivitet och orsakssamband i kompressorsystem. Båda patentansökningarna har lämnats in parallellt i Sverige och Kina.

Uppfinningarna innebär att analys av produktionseffektivitet, kompressorutnyttjande och matchning mot förbrukning av tryckluft kan automatiseras. Att utföra denna typ av analys med på marknaden tillgängliga metoder är ett tidskrävande arbete, som kräver goda expertkunskaper. Ofta ger även detta en ofullständig bild av felaktiga inställningar, systembrister samt orsakssamband och förbättringsmöjligheter.

Analyser på fabriksnivå i realtid. Enersize nya uppfinningar innebär att man nu har nått en automatiseringsgrad som gör att de nödvändiga analyserna kan göras på fabriksnivå – och utan assistans. Istället för manuellt kan analysen sålunda nu utföras automatiskt och den kan även ske i realtid. Inte minst det senare ger stora fördelar i samband med exempelvis produktionsförändringar. Vidare möjliggör detta även kontinuerlig systemövervakning och automatiserad avvikelse- och ineffektivitetsdetektering.
På grundläggande nivå är det hanteringen av rådata som med hjälp av maskininlärning och artificiell intelligens nu är betydligt lättare och snabbare att implementera. Härutöver ökar även precisionen och kvaliteten.
– Det har varit ett hårt arbete att få fram detta på så kort tid men resultatet har blivit ovanligt lyckat. Med dessa båda patentansökningar så har Enersize verkligen lyft den tekniska nivån över vad branschen trodde var möjligt när det gäller analys av tryckluftssystem, säger Anders Sjögren, Head of Research på Enersize.

Strategiska fördelar och nya möjligheter. Enersize har hittills förlitat sig på att skydda sin teknik genom att endast erbjuda kunderna tillgång till teknik genom projektsamarbeten, där Enersize har stått för analysarbete samt användandet av SaaS (Software as a Service)-mjukvaran. Detta har dock fört med sig begränsningar i bolagets affärsutveckling.
Med dessa två patentansökningar får Enersize fler möjligheter till marknadsexploatering av tekniken, men också förutsättningar för att bedriva samarbete med andra marknadsaktörer; exempelvis genom tekniklicensiering. Detta menar man ger bättre skalbarhet framöver. Enersize kommer med andra ord från och med nu kunna erbjuda partners, kunder och pågående projekt tillgång till tekniken.

Fälttester med positivt resultat. Enersize har verifierat de nya lösningarna genom testkörningar på befintliga kundsystem, varvid direkta besparingspotentialer på upp till 40 procent har påvisats. Cirka 70 procent av alla kundsystem som har testkörts har visat sig vara både feldimensionerade av kompressorleverantörerna och ha felaktiga kontrollparametrar med både latent instabilitet och ineffektivitet som resultat. Inom gruppen mindre system under 2MW installerad kapacitet visade sig 100 procent av de testkörda systemen vara både felaktigt dimensionerade och ha felaktiga inställningar med instabilitet och låg effektivitet som resultat.
– Utvecklingsavdelningen är i full gång med att lägga handen på de sista bitarna så att vi nu i princip omgående kan utnyttja dessa uppfinningar. Det känns fantastiskt att nu kunna gå till både gamla och nya kunder och visa upp oss och vår analyskapacitet på ett helt annat sätt än tidigare. Med det här kommer vi se väldigt positiva resultat inom kort tid, säger Sami Mykkänen, VD Enersize, i en kommentar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title