Annons

Tyska dieselförbudet får stora effekter på försäljningen

Gårdagens stora nyhet inom automotive var tveklöst den federala domstolens i Leipzig utslag som innebär att det är fritt fram att förbjuda dieselbilar i tyska städer.
Frågan var aktualiserad av miljögruppen DUH, som tagit fram fakta som visade att utsläppsnivåerna i 70 tyska städer är högre än vad EU tillåter. Därmed fick man en grund att inleda en juridisk process och ärendet hamnade slutligen i den federala domstolen efter att två delstater överklagat förbudet. Totalt berörs tolv miljoner dieselbilar i Tyskland, som är Europas största bilmarknad.
Bedömare menar nu också att liknande förbud kommer till Sverige också.

Allmänt gäller domen gäller både bensin- och dieselbilar. Men det är dieselfordonen som drabbas hårdast. Dieselbilar som sålts så sent som 2015 kan nu förbjudas från innerstäderna. I Tyskland berör detta alltså 12 miljoner fordon, medan antalet  bensindrivna fordon som drabbas är både färre och äldre.

Att just dieslar hamnar i fokus för förbudet beror förstås på att dieselmotorer släpper ut mer miljöfarliga substanser, som kväveoxid och andra partiklar, än bensinmotorer. Man kan också notera att det förvisso finns teknik som kan minska utsläppen, men denna har av de flesta fordonstillverkare ansetts vara för dyr och därför ställts åt sidan.

Direkt inverkan på försäljningen. Det är inte förvånande att den tyska bilindustrins aktier, som en effekt av utslaget, tappade i värde på bred front. Företag som Daimler Mercedes, Volkswagen och BMW har alla stora andelar dieselbilar i sina fordonsutbud.

Generellt har ryktet för dieselbilarna för övrig varit dåligt ända sedan skandalen kring Volkswagen och deras fusk med mätvärden i USA.

Nu räknar de flesta analytiker med att utslaget kommer att påverka försäljningen av dieselbilar. Det talas om nivåer som kan innebära att försäljningen av dieselbilar går ner till att omfatta 25 procent av totalen. I januari var motsvarande andel 33 procent och innan VWs mätskandal låg den på 51 procent.

Återförsäljningen för bilar med utsläppskrav Euro 5 kommer att tappa betydligt i värde på beslutet, tror analytiker.

Ett förbud liknande det tyska kan komma i Sverige. Idag är de flesta också övertygade om att Sverige är på väg åt samma håll som Tyskland. I vår väntas ett förslag från regeringen som ger kommunerna rätt att införa miljözoner och stoppa äldre fossildrivna bilar. Precis som i Tyskland är det huvudsakligen bilar med utsläpp som överstiger den så kallade Euro 6-standarden som är aktuella.

Men frågan är inte ny i den svenska debatten. På uppdrag av regeringen föreslog Transportstyrelsen redan 2016 två olika sorters miljözoner, varav båda även förbjuder äldre bensinbilar. Det blir då upp till respektive kommun att införa förbuden.

I Sverige som helhet är det många bilar som kan komma att omfattas av förbudet. Runt 1,3 miljoner dieselbilar och kanske lika många bensinbilar, menar Carl Zeidlitz som är trafiksäkerhetsansvarig på Motormännens riksförbund.

– De som bor inom de här zonerna och har en sån här bil, kan inte längre köra till och från sitt hem, säger Carl Zeidlitz.

Det är ännu oklart när ett sånt här dieselförbud skulle kunna börja gälla i Sverige, men i Stockholm finns förslag om att införa det 2020 eller tidigare.

Slutligen kan dock konstateras att det finns positiva sidor för fordonsindustrin i utvecklingen. Elbilsförsäljningen har redan kommit igång både i Tyskland och Sverige och den lär bland annat, påknuffad av gårdagens dom, kunna att få ännu bättre fart.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title