Annons

UNIT4: Multimoln och mikrotjänster sätter tonen för 2019

Något som tillhör det nya året är trendspaningar. Idag är turen kommen till ERP-utvecklaren Unit4. Bolagets Cecilia Axlinder har funderat över sakernas tillstånd och konstaterar i en bloggpost att tekniken avancerar och företags och organisationers krav på lösningar och tjänster förändras lika snabbt som den tekniska utvecklingen.
”Idag ser Unit4 mer än någonsin ett fokus på service och produktivitet med mer branschanpassade lösningar och konkretare uppföljning. För att ett företag ska vara framgångsrikt måste man kunna säkerställa en utmärkt kundservice och leverera vad kunden vill ha så effektivt som möjligt. Unit4 tror att vi kommer se organisationer fortsätta på denna resa under 2019, med särskilt fokus på att förenkla sin verksamhetsarkitektur,” skriver Axlinder och Unit4s nya chef för regionen Nordic East, Katarina Gunnarsson, håller med:
– Det är alltid lika intressant att ta tempen på året som gått och blicka framåt så här vid årskiftet, säger, VD på Unit4 Nordic East. Flera av trenderna ringar in flexibilitet, smidighet och smartare databearbetning med hjälp av bland annat molnlösningar, användarvänliga appar och Edge Computing, något vi också ser efterfrågas av våra kunder.

Så, vilka är de trenderna mer detaljerat? Här är Cecilia Axlinders och Unit4s syn på saken:

Multimoln fortsätter öka. Trenden med multimoln-lösningar håller i sig under 2019, då organisationer i allt högre utsträckning inser att satsningar på enbart publikt eller privat moln, eller datacenter inte är det bästa alternativet. Multimoln fortsätter att utvecklas för att möta organisationers digitala transformationskrav och behov av en blandad molnmiljö.

Augmented analytics och språkteknologi. Vid slutet av 2019 kommer många ekonomiavdelningar och ledningsgrupper dra nytta av vad automatiseringens maskininlärningsalgoritmer kan medföra då de appliceras på massiva datamängder. Djupinlärningsalgoritmer kommer att dra nytta av relevant information och hjälpa till att lägga in informationen i rätt sammanhang, memorera lärdomar och tillämpa dem på nya projekt. Organisationer kommer att dra nytta av ett neutralt nätverk i flera lager, som lär sig av exempel och förbättrar kvaliteten på sina resultat över tid.

De nya användarupplevelsernas år. Unit4 har redan sett ett tydligt skifte av fokus från UI (User Interface) till modern UX (User Experience), däribland så kallad conversational UX. Conversational UX erbjuder användaren en förbättrad upplevelse med konversationssystem uppbyggda utifrån mänsklig interaktion, såsom affärssystem som använder chatbots via direktmeddelanden, virtuella assistenter och andra AI-drivna appar och enheter som hjälper användarna att få svar på sina frågor. Fokuserade uppgiftsprogram är utformade med ett specifikt utbyte i åtanke, samtidigt som antalet interaktioner som krävs för att användare ska slutföra en uppgift begränsas.

Uppmuntra anställda att dra nytta av low code/no code-applikationer. Amatörutvecklare, ofta kallade ”citizen developers”, representerar en ny generation av arbetskraft. Nu utvecklas verktyg som gör det möjligt för dessa att snabbt utveckla front-end-applikationer som med exakthet speglar de processer som används av deras organisationer och team. På så sätt drar de nytta av all affärsdata som tidigare bara lagrades i back office. Marknaden för amatörutvecklare kommer att bli enorm de närmaste åren, men denna tillväxt kommer att drivas av dem själva – och inte av programvaruleverantörer.

Ny strategi för applikationsstruktur. Arkitekturen för applikationer förändras och befintliga system byts ut mot mikrotjänst-arkitekturer. Omfattande monolitiska program – som fortfarande dominerar många stora företag – kommer ersättas av mer flexibla strukturer och det blir lättare för kunder och partners att bygga anpassade appar. Unit4 ser redan migrationen från monolitiska programvarustackar till mikrotjänster som hjälper till att komprimera utvecklingen av mjukvara. Denna trend kommer att fortsätta under 2019, där vi kommer få se organisationer förbereda sin tekniska infrastruktur för detta tillvägagångssätt för att undvika omfattande anpassningsprojekt.

Edge Computing kommer att ändra hur vi bearbetar data. Unit4 ser att det kommer bli vanligare med beräkningar som sker redan vid en första datainsamling, för att på så vis avlasta servern. Detta är i huvudsak vad som redan händer inom IoT, men i framtiden kommer detta att också bli vanligt utanför IoT, som exempelvis för att säkerställa ekonomisk överensstämmelse lokalt istället för i ett centralt datacenter. Edge computing utnyttjar mikrotjänsters arkitekturer där bitar av applikationsfunktionaliteten kan skickas till kantanordningar, vilket utökar datorkraften obegränsat och är en spännande trend att följa under 2019.

Chatbotar slås samman tack vare mogen AI. Antalet chatbotar ökar dramatiskt i takt med att AI implementeras i allt större utsträckning. Men att ha i princip en chatbot för varje enskild tjänst är inte bra UX, och under 2019 kommer vi se detta förändras. Exempel på hur en sammanslagning av olika chatbotar kan se ut, är exempelvis Cortana som används likt en hubb för att registrera användarens kommando, fördela uppgifterna till de olika chatbotarna och sedan återrapportera till användaren när uppgiften är utförd. Chatbotar blir i en allt högre omfattning en del av ett större ekosystem där de verkar i ett lager mellan konsumenten och andra aktörer, såsom banker, flygbolag, pizzerior – ja, bokstavligen allt.

Cecilia Axlinder.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title