Annons

”Vassare leveranskedjor och integrerade mätverktyg”: SAP presenterar hållbarhetslösningar för det intelligenta företaget

Bakgrunden till initiativet är sett ur en allmän synvinkel att företag över hela världen står inför stora utmaningar och, menar SAP, ”söker sig därför till teknik som ger insikter och hjälper dem att stötta sina anställda, kunder och leverantörer. SAP visar att man är mer än bara teknik och produkter – med nya grepp hjälper man företag att förbättra sina leveranskedjor och branschspecifika processer.”
Kunderna får också tillgång till affärsnätverk och stöd att använda hållbarhet som ett kritiskt mått på affärsframgångar.
– I tider av stor osäkerhet behöver företag pålitliga partner som hjälper dem att fatta bra beslut. I vår globala värld är det ännu viktigare att snabbt anpassa sig till miljö- och marknadsförändringar. Vi vill hjälpa våra kunder med nya sätt att hantera hållbarhet, vara branschledande och utöka sina affärsnätverk. SAP har strategi, expertis, lösningar och ekosystem med partner som gör det möjligt för kunderna att driva sin verksamhet som ett intelligent företag, säger Thomas Saueressig.
Här är några punkter på hållbarhetsagendan vad avser programlösningar:

Climate 21 – ett nytt hållbarhetsprogram
Climate 21 är ett nytt program för att stödja kunderna att uppnå sina klimatrelaterade mål. Under en flerårig färdplan kommer SAP att samarbeta med innovationspartner för att bädda in hållbarhetsmätningar i hela SAP:s lösningsportfölj. Syftet är att hjälpa kunder att förstå, analysera och optimera koldioxidavtrycket för sina produkter genom hela värdekedjan.
Den första lösningen som lanseras inom Climate 21-programmet är SAP Product Carbon Footprint Analytics. Den använder data från SAP S/4HANA som beräknas med hjälp av SAP Analytics Cloud.

Industry Cloud – branschanpassade molnlösningar
Den som läst PLM&ERP News artiklar kring Volkswagens Industrial Cloud är familjär med det innehållsliga upplägget på rent principiell nivå. För SAPs del handlar motsvarigheten om att, ”intelligenta företag har hittat den rätta balansen mellan att optimera sina nuvarande affärsmodeller och att underlätta innovationer för att hitta nya intäktsströmmar och öka tillväxten med hjälp av ny digital teknik.”
SAP:s nya strategi ger kunderna möjlighet att välja innovativa och branschanpassade lösningar från SAP och dess partner. Lösningarna bygger på SAP:s Business Technology Platform och använder öppna API-er. Utvecklare kommer att kunna använda artificiell intelligens (AI), sakernas internet (IoT) och andra SAP-lösningar för att underlätta arbetet och leverera ett större affärsvärde.

Industry 4.NOW – SAP satsar på leveranskedjor
Industry 4.Now gör att företag kan designa och tillverka intelligenta produkter samt samla in och analysera informationsflöden från sensorer i hela leveranskedjan. Kunderna kan på så sätt gå från ett internt fabriksfokus till att få en enhetlig affärsstrategi för hela företaget.
Industry 4.Now ger en överblick i realtid genom hela affärsprocessen från design till verksamhet. I kombination med integrerad dataanalys och prediktionsscenarier skapar det helt nya möjligheter att fatta bättre affärsbeslut och skapa nya digitala affärsmodeller och inkomstkällor.

SAP’s strategi för Unified Business Network
SAP presenterar en ny strategi för att öka synligheten, effektiviteten och samarbetet genom hela leveranskedjan, inklusive design, planering, inköp, upphandling, tillverkning, logistik och tillgångshantering. Unified Business Network initiativet sträcker sig över hela SAP och använder realtidsdata från affärssystem, avancerade analyser och nätverkslösningar som Ariba Network, SAP Asset Intelligence Network och SAP Logistics Business.
Genom att skapa ett nätverk av intelligenta företag kan SAP hjälpa kunder som samarbetar att digitalisera sina affärsprocesser och skapa bättre synlighet och samarbete genom hela ekosystemet i leveranskedjan.
Med över 21 biljoner svenska kronor (3,3 biljoner dollar) som strömmar genom dessa affärsnätverk kan SAP hjälpa företag att bygga hållbara och robusta leveranskedjor, omvandla affärsmodeller och säkerställa snabb respons på en marknad i stark förändring.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title