Annons

Vattenfall och Diös etablerar 700 nya laddplatser för elbilar

Sommarens klimatdebatt i spåren av rekordvärmen aktualiserar återigen vikten av att få igång elbilsområdet. Infrastrukturen för laddning är ett av grundproblemen, men det händer saker kontinuerligt. Nu meddelar exempelvis Vattenfall InCharge att man kommer att installera cirka 700 laddplatser för elbilar i fastighetsbolaget Diös tio prioriterade tillväxtstäder.
Med start i höst kommer installationerna att ske på lättillgängliga platser under en period på tre år. Satsningen är del av Diös hållbarhetsplaner och strategi kring stadsutveckling.

Vattenfall har som mål att bli fossilfria inom en generation och vill hjälpa sina partners att nå sina klimatmål. För att nå klimatmålen är en minskning av utsläpp från bilar viktig och företag kommer att behöva vara drivande i möjliggörandet av fler laddplatser.
– Det här är ett bra samarbete som visar att våra produkter, tjänster och kompetens passar fastighetssegmentet bra. Att utbyggnaden dessutom sker i regioner som hittills inte kunnat erbjuda så mycket elbilsladdning känns extra bra. Vi vill att hela Sverige ska kunna ladda enkelt och säkert, säger Susanna Hurtig, chef Vattenfall E-mobility Norden.

Semisnabb 22 kW-laddning. Laddstationerna kommer att vara förberedda för semisnabb laddning på 22 kW. De flesta laddplatserna kommer att installeras vid kommersiella lokaler och kunna användas av anställda och besökare. Diös har fastigheter från Borlänge i söder till Luleå i norr med nyckelorter som Umeå, Luleå, Borlänge och Åre.
– Att bidra till fler möjligheter för laddning av elbilar är en del av vår strategi kring hållbar stadsutveckling. Våra beteenden förändras och utvecklingen av elbilar går snabbt, vilket leder till att efterfrågan på laddstationer har ökat snabbt både bland hyresgäster och medarbetare. Det skapar nya förutsättningar och ger oss nya möjligheter att utveckla våra städer. Vattenfall har en bred kompetens inom laddlösningar och vi har haft ett bra samarbete när det gäller de olika behov som vi och våra hyresgäster har, säger Kristina Grahn Persson, hållbarhetschef, Diös.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title